Personal tools

You are here: Home / Virtual collections / Geology / Boreholes / 058W-058E / 058E0387 Battel / 058E0387 Battel description

058E0387 Battel description

text/plain 2340387.TXT — 3 KB

File contents

                     BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST
PLAAT MECHELEN 58E


Nr 387 (IV/a)
                     x = 155 250
BORING K 16               y = 193 350
B0RING uitgevoerd te BATTEL.       z = +/- 7
Door: SMET N.V.


Volgnummer     Aard der grondlagen              diepte

0,00 - 1,00 m (0,92 m)
----------------------
1.         Bruingrijs leemhoudend fijn zand met
          bakstenen                   0,17

2.         Geelachtig halffijn zand, geen kalk      1,00


1,00 - 2,00 m (0,95 m)
----------------------
3.         Idem met keienvloer aan basis         1,20

4.         Geelbruin fijn gelaagd leemhoudend
          fijn zand, geen kalk              1,32

5.         Bruin kleihoudend zand met gleyvlekken
          (onregelmatig); fijn scheef gelaagd      1,54

6.         Geelachtig lemig zand, fijn gelaagd
          (met op 1,93 een kei)             2,00


2,00 - 3,00 m (0,95 m)
----------------------
7.         Grijsbruin iets kleihoudende halffijn
          zand (bovenkant verstoord)           2,21

8.         Geelachtig half grof zand, fijn gelaagd,
          geen kalk                   2,35

9.         Grijs bruin licht zandleem, diffuus
          gelaagd                    2,52

10.         Geel half grof zand, iets lemiger aan
          de top en vergrovend naar de basis;
          scheef gelaagd en met rosse kleikeitjes    2,79

11.         Geelbruin afwisselend zandige en kleiige
          laagjes, geen kalk, met talrijke klei en
          Fe/Mn keitjes                 3,00


3,00 - 4,00 m (1,00 m)
---------------------
12.         Geelbruine grond met keien (?) aan de basis  3,10

13.         Geelachtig rost kleihoudend , half grof
          zand (heterogeen), cryoturbaat gestoord,
          diffuse benedengrens              3,50

14.         Grijsbruin kleiig zand, diffuus fijn
          gelaagd met Fe/Mn concreties, sporadisch
          kleikeitjes                  3,63

15.         Groenachtig grijs onregelmatig gelaagd
          kleihoudend zand, met plaatselijk (en
          vooral aan top) roestige kleiige lagen     3,83

16.         Geel halffijn zand met fijne scheve
          gelaagdheid, iet wat roestiger naar de top
          (geen kalk)                  4,00


4,00 - 5,00 m (0,50 m)
---------------------
17.         Geelbruin, halffijn zand            4,57

18.         Grijs, halffijn zand met Fe/Mn "mottling"   5,00


5,00 - 6,00 m (0,97 m)
---------------------
19.         Geelgrijs half grof tot grof zand,
          onregelmatig gelaagd met talrijke
          lemige afgeronde lenzen            5,75

20.         Grijsgeel grof heterogeen zand         6,00


6,00 - 7,00 m (1,00 m)
---------------------
21.         Zeer grof sterk heterogeen gelaagd grintzand
          gradueel overgaand (graded bedding) naar
          middelmatig grindzand met zwarte tot zwart-  Erosie-
          grijze leem-kleilenzen (sporadisch met veen-  contact
          brokjes) en vanaf 6,21 m geel bruinachtig
          met gebroken silexkeien.            6,48