Home Ephemerythus (Tricomerella) straeleni s1 head mouthparts 1 10x.jpg