Home Ephemerythus (Tricomerella) straeleni s1 head mouthparts 2 20x.jpg