Home Ephemerythus (Tricomerella) straeleni s1 head mouthparts 3 20x.jpg