Home Ephemerythus (Tricomerella) straeleni s1 head mouthparts 4 10x.jpg