Home Ephemerythus (Tricomerella) straeleni s1 head mouthparts 5 20x.jpg