Home Ephemerythus (Tricomerella) straeleni s1 head mouthparts 6 20x.jpg