Home Ephemerythus (Tricomerella) straeleni s1 head mouthparts 7 20x.jpg