Home Ephemerythus (Tricomerella) straeleni s1 head mouthparts 8 10x.jpg