Home Ephemerythus (Tricomerella) straeleni s1 head mouthparts 9 10x.jpg