Personal tools

0260094.TXT

text/plain 0260094.TXT — 3 KB

File contents

ADMINISTRATIEVE & TECHNISCHE GEGEVENS
-----------------------------------------------------------------------------
Kaart nr.:		2E
PLAAT:		Ipenrooi
Nr.:			0094 (II, b)
Type Boring:	Geotechnische boring B809/peilbuis
Topografische kaart:	2/6
Uitgevoerd te:	MEER HSL
Post nr.:		2321
Adres boorplaats:	HSL

Opdrachtgever:	Tucrail n.v. - AGEO opdrachtnr. 10094-99/179
Boorfirma:		bvba Geolab
Boordatum:		03.09.1999
Topografie:		kaart 1:25.000 & 1:2000
Stalen door:	boormeester L. RONSSE
Boormethode:	droog, spade, steekapparaat
Lengte & doormeters: 	voerbuizen 280 mm

Grondwaterstanden:	
1ste maal:		4.00 m
Bij rust:		
Tijdens pompen:	
Debiet:		
Waterzaak nr.:	
Totale diepte:	5.00 m
Stalen bewaard:	AGEO
Maaiveld / ref. peil: 	+ 14.45 m (peilbuis + 14.99 m)
X:			174524 
Y:			238477 
NIS code:		13020

-----------------------------------------------------------------------------
BOORBESCHRIJVING
-----------------------------------------------------------------------------
Nr. * Diepte Basis * AARD DER GRONDLAGEN
-----------------------------------------------------------------------------
P1	0.25	bleekbruin zeer fijn zand, silthoudend, wortelresten
P2	0.50	heterogeen bleekgrijs-geelbruin-donkerbruin zeer fijn zand, 
silthoudend, ged. humushoudend
P3	1.00	grijsgeel zeer fijn zand, licht silthoudend
P4-P5	2.00	bruingeel zeer fijn zand, licht silthoudend
Kern 1	2-3 m	l = 100 cm
 0- 38	geelbruin fijn zand, licht silthoudend, horizontaal gelamineerd; 
niveau met grof zand op 17.50 en 34.50
38- 51	zelfde zand, met zeer grof zand � zeer fijn grind (1-5 mm), vage 
horizontale donkere bandjes
51- 66	grijsbruin-bruin zeer fijn zand, sterk silthoudend; golvend 
contact met:
66� 72	bruin fijn zand, silthoudend, sporadisch grovere kwarts (0.5 mm);  
scherp onregelmatig contact met:
72- 91	grijze klei, sterk silthoudend, fijn zandhoudend, geleidelijke 
overgang naar:
91-100	grijze klei, kleihoudend, sterk fijnzandhoudend, met zandvlekken
Kern 2	3-4 m	l = 95 cm
 0 -  5	ontbreekt
 5 � 72	sterk silthoudende klei, met grillige vlekken van fijn zand; 
grijs met veel roestvlekken. Vanaf 60 vage schuine gelaagdheid.
Kern 3	4-5 m	l = 94 cm
 0-  6	ontbreekt
 6- 48	grijze silt, zeer fijnzandhoudend; vanaf 35 horizontale laagjes 
zeer fijn zand, glimmer-houdend
48- 49	grijs zeer fijn zand, sterk silthoudend, vage en grillige 
siltrijke vlekken; glimmer-houdend
49- 94	bleekgrijs zeer fijn zand, minder silthoudend, vooral tot 73. 
Tussen 82-87 fijne horizontale laminatie, soms met organisch 
materiaal
94-100	zelfde zand, sterker silthoudend, met grijze siltvlekken
-----------------------------------------------------------------------------
STRATIGRAFISCHE INTERPRETATIE
-----------------------------------------------------------------------------
Top  * basis  *  STRATIGRAFISCHE EENHEDEN
-----------------------------------------------------------------------------
0.00-2.72 m  	Jong-Quartair (dekzand ?)
2.72-5.00 m  	Formatie van de Kempen
-----------------------------------------------------------------------------
AUTEUR J. Van der Sluys, BGD 27.10.1999
-----------------------------------------------------------------------------
BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST

	2E/0094 (II, b) KAARTBLAD: IPENROOI
p. 1/2

*****************************************************************************