Personal tools

You are here: Home / Virtual collections / Geology / Boreholes / 033W-033E / 033W0153 Bocholt / 033W0153 Bocholt description

033W0153 Bocholt description

text/plain 1810153.TXT — 51 KB

File contents

***************************************************************************
ADMINISTRATIEVE & TECHNISCHE GEGEVENS
---------------------------------------------------------------------------
Kaart-Nr:      33W
PLAAT:       Hamont
Nr:         153 (IX, d)
Type Boring:    boring en peilput VBM 7 (codenrs72003.18.1.901-905)
Topografische kaart:   18/1
Uitgevoerd te:      Bocholt
Postnr:       3950
Adres boorplaats:    Sluis 18 op Zuid-Willemsvaart, Achelsedijk

Opdrachtgever:   ANRE + BGD
Boorfirma:     SMET-GWT - DESSEL
Boordatum:        02.06.95
Topografie:     Opgemeten door Goossens H. & Moorkens F. 
Stalen door:    de boormeester
Boringsmethode:   Inspoeling + gekernd
Lengte & doormeters:   (zie opmerkingen onderaan)

Grondwaterstanden: 
1ste maal:        
Bij rust:      resp.: 4.86; 5.78; 5.62; 4.45; 6.37m (20.09.95)
Tijdens pompen:   
Debiet:       
Waterzaaknr:    
Totale diepte:   283.86 m
Stalen bewaard:     ja
Maaiveld/ref. peil:   +43.45 m (meetpunten: zie opmerkingen)
X:         233600
Y:         209350
NIS-code:      72003

---------------------------------------------------------------------------
BOORBESCHRIJVING door J. Van der Sluys
---------------------------------------------------------------------------
Nr       Diepte Basis  Aard der grondlagen
---------------------------------------------------------------------------
Beschrijving der spoelmonsters (pneum. hamer) 0-23,33 m

1        0.00- 2.50  bleek grijsbruin - bruin fijn leemhoudend zand enkele bleekgrijze leembrokjes, licht grindhoudend; geen kalk
2        2.50- 4.00  grijs fijn zand, brokjes zwart humeus fijn zand, bleek grijze leembrokjes, geen kalk
3-4       4.00-12.00  bleekgrijs matig grof zand, zeer fijn grind (melkkwarts etc.), geen kalk         
5       12.00-16.00  zelfde zand, grindhoudend (keitjes tot 2cm, o.a. zandsteen, kwarts)
6       16.00-20.00  grijze klei, licht silthoudend, geen kalk 
    20.00-23.30      ontbreekt

Beschrijving der kernen (vrij natte stalen - kleuren te donker)

23,33 - 24,40 m  L = 108,5 cm

 0-20     groenachtig beige - blauwachtige klei, weinig silthoudend, donkere grillige zone tussen 5 en 15
20-31     grijsgroene sterk fijnzandige klei met enkele bleke zandvlekjes (27, 28)
31-43,5 grijs - bruingroene minder fijnzandige klei, lensjes van fijn
     bleek zand, glimmerhoudend bleek siltsteen-fragment (33)
43,5-60 zelfde klei, opnieuw sterker fijnzandhoudend, groot gebogen zandlaagje (1-2 cm) op 44-46. Kleine takjes op 50 m 
60-76     blauwachtige - bruingrijze klei, iets minder zandhoudend,
     vanaf ongeveer 72 meer zandig
76-79     bleekgrijze fijnzandige lens, gebogen; glimmerhoudend
79-95     donker bruingrijze silteuze klei, weinig fijnzandhoudend,
     lensjes van fijn zand rond 84-88
95-108,5 donker grijsbruine sterk fijnzandige klei; bleekgrijze-beige verharde siltconcretie (4 cm) op 100, daarrond bleke verkleuring
Zwak kalkhoudend vanaf ong. 35, sterk kalkhoudend vanaf ong. 60.

24,40 - 25,40 m   L = 60,0 cm

0-40   ontbreekt
40-43,5 gestoord
43,5-54 grijs fijn zand, weinig silthoudend, licht glimmerhoudend, vanaf 50 meer kleiige vlekken
54-58     bruingrijze sterk fijnzandige klei
58-61,5 bleekgrijs fijn zand, dunne kleiige bandjes
61,5-75 bleekgrijs fijn zand, sterk kleiig, vnl. tot 69. Blauwgrijze kleinoot (66-68)
75-76     bleekgrijs fijn zand, glimmerhoudend, kleine lignietstippen(77)
76-98     vrij homogeen fijn zand, sterk kleihoudend, blauwgrijs-grijsbruin
98-100  bleekgrijs fijn zand, licht glimmerhoudend.
Kalkhoudend over de hele lengte.

25,40 - 26,40 m   L = 64,5 cm

0-35,5  ontbreekt
35,5-43 grijs fijn-matig fijn zand, licht glimmerhoudend
43-47,5 bruingrijs fijn - zeer fijn zand, kleihoudend, fijne sporen van ligniet, licht kalkhoudend
47,5-100 bleekgrijs-grijsbruin fijn-matig fijn zand, licht glimmerhoudend; dunne kleiige laagjes op 51, 55 en 64. Op 75-77 blauwgrijs laagje van sterk kleihoudend fijn zand, op 88-91 fijn donkerder grijs zand, met lignietbrokjes tot 1,5 cm. Sporen van ligniet op 55, 68,80.
Vrijwel geen kalk over gehele lengte.

26,40 - 27,40 m   L = 84,0 cm

0-16   ontbreekt
16-23     donkergrijs fijn zand, licht kleihoudend, glimmerhoudend
23-100  bleekgrijs middelmatig zand, met grove melkkwarts, glimmers. Kleiig zandlaagje op 60, kleiige lensjes op 34 en 50. Sporen van ligniet op 29,33 en 94,5.
Zwak kalkhoudend tot 23, van 23-100 geen kalk.


27,40 - 28,40 m   L = 64,0 cm
 
0-36   ontbreekt
36-39,5 grijs fijn zand, weinig kleihoudend
39,5-67,5   bleekgrijs matig fijn zand, weinig grovere melkkwarts, glimmers. Donkere fijnzandige vlek op 45
67,5-77 opnieuw iets fijner en donkerder zand
77-84,5 middelmatig zand met verspreide kwartsgrindjes (2-3 mm)
84,5-89 groenachtig grijs fijn zand
89-91,5 donkerder grijsgroen zeer fijn zand, sterk kleihoudende sporen van ligniet (schaars)
91,5-100 bleker grijs middelmatig zand, vnl. bovenaan nog wat kleihoudend (tot ong. 95), verspreide kwartsgrindjes.
Geen kalk over hele lengte.

28,40 - 29,40 m   L = 63,0 cm

0-37   ontbreekt
37-52     grijs matig grof zand, sterk grindhoudend (veel aderkwarts, tot 3cm - o.a. op 44)
52-58     bleekgrijs zeer grof zand, grindhoudend vnl. op 68-70, keien tot 2 cm (veel aderkwarts, zandsteen)
72-100  bleekgrijs zeer grof zand overgaand naar fijn grind, vooral vanaf 85. Grover grind (tot 2-3 cm).
Geen kalk.

29,40 - 30,40 m   Mislukt

Spoelmonster: blauwgrijs matig fijn kleiig zand, met vrij veel grind (keien van aderkwarts, rode zandsteen, kwartsiet, chert, tot 4 cm); geen kalk.

30,40 - 31,40 m   L = 54,0 cm

0-46   ontbreekt
46-65     grijs fijn - zeer fijn glimmerhoudend zand
65-85     grijs grof - zeer grof grindhoudend zand, vanaf 79,5 wat minder grind. Grind: veel aderkwarts tot 2 cm
85-100  grijs grof zand, weinig of geen grind, sporen van ligniet (rond 95-96).
Geen kalk over hele lengte.

31,40 - 32,40 m   L = 56,0 cm

0-44   ontbreekt
44-54,6 donkergrijs zeer fijn - grof zand, uiterst slecht gesorteerd, licht fijn - grindhoudend (keitjes (< 0,5 cm)
54,6-64,5   bleker grijs matig grof - grof zand, licht fijn-grindhoudend
64,5-69,5   fijn zand, iets donkerder grijs, enkele grove glimmers
69,5-79,5   iets bleker matig grof zand, fijner vanaf 74
79,5-100 homogeen vrij donker grijs fijn zand, licht glimmerhoudend
Geen kalk over hele lengte.


32,40 - 33,40 m   L = 100,0 cm

0-18,5  homogeen donkergrijs fijn zand, licht glimmerhoudend
18,5-20,5   bleker grof zand, fijne grindjes (tot 0,5 cm)
20,5-23 opnieuw grijs fijn zand
23-44,5 bleekgrijs grof zand, licht grindhoudend, enkele blauwgrijze kleihoudende vlekken (rond 28-29 en 35) en vlekken van fijn grijs zand (vnl. vanaf 38)
44,5-56 vnl. grijs fijn zand, met vlekken grof zand en schaarse grindjes
56-100  zeer homogeen grijs fijn zand, licht glimmerhoudend, klein ligniteus vlekje op 85 m.
Geen kalk over hele lengte.

33,40 - 34,40 m   Mislukt

Spoelmonster: grijs fijn - matig grof zand, kleihoudend; geen kalk.

34,40 - 35,40 m   L = 59,0 cm

0-41   ontbreekt
41-45     bleekgrijs fijn zand, enkele kwartsgrindjes
45-52     zelfde zand, gevlekt bruingrijs - blauwgrijs
52-62     bruingrijs - geelbruin fijn zand, vanaf 57 verscheidene schuine ligniteuze bandjes (< 0,5cm)
62-97     vrij homogeen blauwgrijs - grijs fijn zand, glimmers, vnl. tot 70 zwak kleihoudend, enkele ligniteuze stipjes, kwartsgrindje (0,5 cm) op 96,5
97-100  zwart sterk kleihoudend zeer fijn zand, sterk ligniethoudend, zandsteenkeitje (2 cm) op 99,5.
Geen kalk over hele lengte.

35,40 - 36,40 m   L = 64,0 cm

0-36   ontbreekt
36-54     vrij donker grijs fijn - matig fijn zand, glimmerhoudend, sterk grindhoudend, vooral vanaf 45 (kwartsiet- en zandsteenkeien tot 3 cm)
54-78,5 bleekgrijs fijn - matig fijn zand, aderkwarts-kei (4 cm) op 58-62
78,5-83 donkergrijs zeer fijn zand, glimmerhoudend, sporen van ligniet
83-92,5 bleker grijs matig fijn - fijn zand, glimmerhoudend, lens van grover zand op 89-90
92,5-100 bleker grijs matig grof - grof zand, grindhoudend vanaf 97 licht kleihoudend.
Geen kalk over hele lengte.

36,40 - 37,40 m   Mislukt

Spoelmonster: grijs middelmatig zand; geen kalk.

(37,40) 38,0 - 38,40 m  L = 43,0 cm

0-57   ontbreekt
57-61     bleekgrijs middelmatig zand, grindhoudend - gestoord (paraffine)
61-64,5 donkerbruin sterk ligniteus fijn zand
64,5-83 bruin kleihoudend fijn zand, ligniteus; bleker vanaf 72, vanaf 79 opnieuw donkerder en ligniteus
83-100  bleekgrijs fijn - zeer fijn zand, schaarse grovere melkkwarts, tot 90 ligniteus maar geleidelijk bleker wordend.
Geen kalk over hele lengte.

38,40 - 39,40 m   Mislukt

Spoelmonster: grijs-bruingrijs fijn zand, verspreide grovere melkkwarts.

(39,40) 40,20 - 40,40 m L = 24,0 cm

0-76   ontbreekt
76-100  vrij homogeen bleek grijsbruin fijn zand, enkele ligniteuze stipjes (84-89).
Geen kalk over hele lengte.

(40,40) 40,85 - 41,40 m L = 51,0 cm

0-49   ontbreekt
49-100  bleek grijsbruin fijn zand, zwak zichtbare laminaties (blekere en donkere laagjes); verspreide grovere kwartskorrels, grote kwartskei (2 cm, op 52).
Geen kalk over hele lengte.

(41,40) 41,88 - 42,40 m L = 55,0 cm

0-45   ontbreekt
45-63     grijsbruin fijn zand, met verspreid fijn grind, vnl. tot 50, en grindnesten op 51-53 en vanaf 58 
63-68,5 zelfde zand zonder grind, dunne golvende ligniteuze laagjes 
68,5-75 donkerbruine sterk ligniteuze klei, met golvende basis, inter- calaties van bleekbruin fijn zand
75-100  bleek grijsbruin fijn zand, tot 78 ligniteus, ge�soleerde lignietstippen.
Geen kalk over hele lengte.

(42,40) 42,80 - 43,20 m L = 40,0 cm

0-60   ontbreekt
60-100  homogeen grijsbruin fijn zand, voor 60-62 met wat fijn grind en enkele ligniteuze brokjes.
Geen kalk.

(43,20) 43,66 - 44,20 m L = 54,5 cm

0-45,5  ontbreekt
45,5-100 homogeen grijsbruin fijn zand, tot ong. 54 met verspreide grindjes (vnl. kwarts tot 1 cm).
Geen kalk.


(44,20) 44,35 - 45,20 m L = 36,0 cm

0-64   ontbreekt
64-100  homogeen grijsbruin fijn zand.
Geen kalk.

(45,20) 45,48 - 46,20 m L = 73,0 cm

0-27   ontbreekt
27-52     grijsbruin fijn zand, fijne ligniteuze laminae, soms vertakt vnl. tussen 35 en 44; onderaan 1 cm iets donkerder zand
52-55     donkerbruine - zwarte ligniteuze klei, houtfragmentjes
55-70,5 donkerbruin - zwart fijn zand, sterk kleiig - ligniteus; hout- fragment op 61,5
70,5-83,5   bleekgrijs fijn zand, met grillige donkere kleiige - ligniteuze vlekjes vnl. tot 74
83,5-95 bruinzwart kleihoudend ligniet, enkele bleke zandlensjes rond 86 
95-100  idem, gestoord (paraffine).
Geen kalk over hele lengte.

(46,20) 46,30 - 47,20 m L = 88,5 cm

0-11,5  ontbreekt
11,5-22 grijs fijn zand, fijne ligniteuze stipjes - schuin begrensd onderaan:
22-30     donkergrijs fijn zand met veel zwarte ligniteuze - kleiige vlekjes, onregelmatig overgaand in:
30-49     bleker grijs fijn zand, dunne ligniteuze laminae, schuin en licht golvend;
49-71     (onregelmatige bovengrens): overwegend donker bruinzwart sterk ligniethoudend fijn zand; grillige bleke zandvlekken
71-83     zwart ligniet, houtfragmenten
83-100  opnieuw donker bruinzwart fijn zand, sterk ligniethoudend, grillige bleke zandvlekken.
Geen kalk.

Staal nr 25 - 26 - 27 (47,20 - 48,20 / 48,20 - 49,20 / 49,20 - 50,10) ontbreken !

50,10 - 50,90 m   L = 83,0 cm

0-17   ontbreekt
17-100  grijsbruin fijn zand, donkere iets kleihoudende, ligniteuze zandvlekken tussen 21 en 35, op 36, 50, 61; donker ligniteus laagje op 83,5.
Geen kalk.

51,56 - 51,86 m   L = 43,0 cm

0-57   ontbreekt
57-95     grijsbruin fijn zand, iets donkerder en licht
95-100  geleidelijk overgaand naar donkerbruin fijn ligniteus zand, kleihoudend.
Geen kalk over hele lengte.

52,00 - 54,00 m   Mislukt

Spoelmonster: bruingrijs fijn zand, geen kalk.

53,98 - 54,86 m   L = 85,0 cm

0-15   ontbreekt
15-22     donkergrijs - zwart kleiig, ligniteus fijn zand
22-24,5 bleek bruingrijs fijn zand, fijn kleiige vlekjes
24,5-34 donkerbruin - grijsbruin fijn kleiig zand, ligniethoudend; klei- en lignietgehalte nemen geleidelijk af
34-51     grijsbruin - bleek grijsbruin fijn zand, onduidelijke horizontale laminatie; bleker naar onderen toe
51-60,5 bleekgrijs fijn zand, olijfgroene klei-laminae, onregelmatig, vnl. tussen 56 en 60,5
60,5-100 vrij homogeen fijn zand, bleekgrijs overgaand in bleek grijsbruin onderaan (98-100) opnieuw wat kleihoudend.
Geen kalk over hele lengte.

55,36 - 55,86 m   L = 57,0 cm

0-43   ontbreekt
43-70     bleek grijsbruin fijn zand, geleidelijk donkerder, vooral vanaf 64
70-77,5 grijsbruin fijn zand, verscheidene kleiige laminae
77,5-100 bleek grijsbruin fijn zand, onduidelijke laminatie (donkerder), schuin.
Geen kalk over hele lengte.

56,14 - 56,86 m   L = 63,0 cm

0-37   ontbreekt
37-100  bleek - donker grijsbruin fijn zand, subhorizontale fijne gelaagdheid; geleidelijk donkerder wordend tot 65-66, daarna opnieuw bleker. Bleek bruingrijs fijn zand van 80-83 en vanaf 93, tussenin wat donkerder.
Geen kalk over hele lengte.

57,20 - 57,90 m   L = 67,0 cm

0-33   ontbreekt
33-40     grijsbruin fijn zand, verspreide kleine grindjes (< 0,5 cm)
40-45     fijn zand, gemengd met grover zand en fijn grind - los
     (gestoord aspect menging met filtergrind waarmee buizen 
     werden aangevuld ?)
45-55     grijsbruin fijn zand, onduidelijke licht kleihoudende lamina-
     ties en bruine ligniteuze laminatie op 51
55-62     donkerder grijsbruin fijn zand, licht kleihoudend, sporen
     van ligniet
62-100  grijswit fijn zand, vanaf 70 geleidelijk overgaand in grijsbruin fijn zand, tussen 78 en 85 licht kleihoudend.

58,00 - 62,00 m   Mislukt.

Spoelmonster: grijsbruin fijn zand; geen kalk.

Stalen 37 - 38 - 40 ontbreken.

62,26 - 63,26 m

Spoelmonster: grijsbruin matig fijn zand.

63,76 - 64,76 m   L = 84,0 cm

0-45   ontbreekt
45-49     donkerbruin - zwart sterk ligniethoudend zand, gemengd met wat grof zand en grind (gestoord)
49-100  homogeen bruin fijn zand.
Geen kalk over hele lengte.

64,76 - 65,76 m   L = 84,0 cm

0-16   ontbreekt
16-40     bruingrijs - bruin fijn zand, geleidelijk donkerder wordend, geleidelijk overgaand in:
40-46     bruin fijn zand met donkerbruine grillige sterk ligniethoudende bandjes en vlekken
60-100  meer homogeen grijsbruin fijn zand, met meer donkere, zeer fijnzandige vlekken. 
Geen kalk over de hele lengte.

65,76 - 66,76 m   L = 25,0 cm

0-75   ontbreekt
75-85,5 afwisselend bruingrijze en bruine laagjes fijn zand, vanaf 81 zwart en sterk ligniethoudend
85,5-100 homogeen grijswit fijn zand, kwartskeitje op 98 m.
Geen kalk.

66,76 - 67,76 m   L = 68,0 cm

0-32   ontbreekt
32-45     grijswit fijn zand, via grillig contact overgaand in:
45-100  bruinzwart fijn ligniethoudend zand.
Geen kalk over hele lengte.

67,76 - 68,76 m   L = 87,5 cm

0-13,5  ontbreekt
13,5-72 vrij homogeen bruin fijn zand, vanaf ongeveer 50 geleidelijk bleker wordend, vrij scherp schuin contact met:
72-85     grijsbruin fijn zand, vage schuine gelaagdheid
85-91     donkerder grijsbruin fijn zand, dunne ligniteuze laminaties, horizontaal
91-100  bruinzwart fijn sterk ligniteus zand, met brokje ligniteuze klei op 95.
Geen kalk over hele lengte.

68,76 - 69,76 m   L = 84,5

0-15,5  ontbreekt
15,5-39 bruingrijs fijn zand, onregelmatige subhorizontale bandjes die iets fijner en zwak silt- of kleihoudend zijn. Vanaf 27 meer homogene iets donkerder zone. Vanaf 34,5 bleek fijn zand, enkele onduidelijke bruine silteuze stipjes (2-3 mm)
39-52     grijsbruin fijn zand, iets donkerder, bleker bandje op 52
52-71  donkerder grijsbruin zwak silteus fijn zand, blekere laagjes
71-100  zelfde zand, afwisselende blekere en donkere bandjes vanaf 81 meer homogeen grijsbruin.
Geen kalk over hele lengte.

69,76 - 70,76 m   L = 81,0 cm

0-19   ontbreekt
19-100  vrij homogeen grijsbruin fijn zand, zwak silthoudend, vnl. in donkere zones.
Geen kalk.

70,76 - 71,76 m   L = 60,5 cm

0-39,5  ontbreekt
39,5-45 donker bruingrijs zand, zwak ligniethoudend, geleidelijk overgaand in:
45-63     grijswit fijn zand, geleidelijk overgaand in:
63-96     bruin fijn zand, donkerder wordend, via scherp schuin contact:
96-100  donkergrijs fijn zand, licht klei- en glanconiethoudend, onderaan bleker.
Geen kalk.

71,76 - 72,76 m   L = 87,0 cm

0-13   ontbreekt
13-100  bleek bruingrijs - grijsbruin fijn zand, geleidelijk donkerder, vooraf vanaf 50. Donkere zone tussen 23 en 31. Donkerbruine, licht klei- en ligniethoudende, grillige vlekken vanaf 74; kwartskeitje (7 mm op 24).
Geen kalk.

72,76 - 73,76 m   L = 83,0 cm

0-17   ontbreekt
17-100  grijsbruin fijn zand, met schaarse verspreide lignietstipjes. Grote vlek van donkerbruin ligniethoudend kleiig zeer fijn zand (43-25). Kleinere gelijkaardige vlek op 82. Dunne golvende ligniteuze bandjes tussen 30-35.

Geen kalk.

73,76 - 74,76 m   L = 72,0 cm

0-28   ontbreekt
28-32,5 grijsbruin fijn zand, licht klei- of silthoudend, zwak ligniethoudend, enkele fijne kwartsgrindjes (3-5 mm)
32,5-100 vrij homogeen bruingrijs - grijsbruin fijn zand, blekere dunne bandjes, enkele ligniteuze stipjes (60-63). Gat op 89 (2 cm).
Geen kalk.

74,76 - 75,76 m   L = 50,0 cm

0-50   ontbreekt
50-83     grijsbruin fijn zand, ge�soleerde lignietstipjes (o.a. 65)
83-89     donkerbruin ligniteus fijn zand, afwisselend blekere en donkere laminaties, licht golvend
89-90,5 bleker fijn zand
90,5-97 donkerbruin sterk ligniethoudend fijn zand, zeer fijne laminatie (iets blekere tussenlaagjes)
97-100  grijsbruin licht ligniethoudend fijn zand.
Geen kalk.

75,76 - 76,76 m   L = 54,0 cm

0-46   ontbreekt
46-55,5 bruin fijn zand, onderaan geleidelijk bleker
55,5-59 bleek bruingrijs fijn zand, bovenaan lignietvlek
59-77     grijsbruin fijn zand, ge�soleerde kleine lignietstipjes, tussen 66,5 en 73,5 talrijke dunne ligniteuze bandjes, onregelmatig en subhorizontaal
77-86     donkerbruin sterk ligniethoudend fijn zand, licht kleihoudend vnl. tussen 82 en 85 donkerbruine kleiige ligniet, kleine houtfragmentjes
86-100  grijsbruin fijn zand, enkele iets donkerder bandjes.
Geen kalk.

76,76 - 77,76 m   L = 77,0 cm     

0-23   ontbreekt
23-42     bleek bruingrijs fijn zand, van 23-29 en vanaf 37 met grillige ligniteuze vlekken en bandjes
42-45     donkerbruine grillige vlekken van ligniethoudende klei, tussenin zandvlekken     
45-66     donker grijsbruin fijn zand, zwakke laminatie (blekere bandjes). Tussen 49 en 59 grillig en schuin kleiig bandje met vertakkingen; (schuin contact:)    
66-89,5 donker bruingrijze - zwarte ligniteuze - sterk ligniethoudende klei en ligniet (vanaf 75). Nog licht fijnzandhoudend tot 73-74                    
89,5-100 grijsbruin - bruin fijn zand, zwak ligniet- en kleihoudend. Gebleekt bandje op 90.
Geen kalk.

77,76 - 78,76 m   L = 53,0 cm

0-47   ontbreekt
47-84     grijswit - bleekgrijs gevlekt fijn zand, fijne lignietstipjes op 50 en 62      
84-92     grijsbruin licht kleihoudend en ligniethoudend fijn zand. Onderaan ligniteuze kleilensjes; via gebogen contact:
92-100  grijswit fijn zand, grote ligniteuze kleibrok op 97-99.
Geen kalk.

78,76 - 79,76 m   L = 17,0 cm

0-83   ontbreekt
83-85     grijswit fijn zand, ligniteus kleibrokje
85-90,5 zwart fijnzandig ligniet. Op 90,5 dun bleek zandlaagje
90,5-100 zwarte ligniteuze klei, met vlekjes die iets fijnzandhoudend zijn.
Geen kalk.

79,76 - 80,76 m   L = 71,0 cm

0-29   ontbreekt
29-68,5 bleek grijsbruin fijn zand, met schuine gelaagdheid, ligniteuze vlekken tussen 61 en 64
68,5-74 zwart ligniet
74-83     donker ligniethoudend fijn zand, blekere zandjes vlekjes
83-100  grijsbruin fijn zand, onduidelijke subhorizontale gelaagdheid.


80,76 - 81,76 m   L = 56,0 cm

0-44   ontbreekt
44-52     grijsbruin fijn zand, geleidelijk overgaand in:
52-81     grijswit fijn zand, met rond 56-58 vage vlekjes fijner, silteus zand
81-100  (geleidelijke overgang): bruingrijs fijn zand, donkerder rond 84-90, met dunne laagjes fijner, silthoudend zand. Vanaf 90 bleker zand, rond 98-99 intercalaties van iets grover grijswit zand.

81,76 - 82,76 m   L = 49,0 cm

0-51   ontbreekt
51-66,5 bleekgrijs - bruingrijs fijn zand, dunne golvende ligniethoudende zandlaminae
66,5-67,5   donkerbruin kleiig lignietlaagje
67,5-74 bruingrijs zeer fijn zand, rond 71-72 donkerder en licht ligniethoudend. Geleidelijk overgaand in:
74-100  groenachtig bruingrijs fijn zand, vanaf 98 iets fijner en donkerder.

82,76 - 83,76 m   L = 61,0 cm

0-39   ontbreekt
19-100  groenachtig bleekgrijs fijn zand, met iets donkerder groengrijze zones, fijn en silthoudend zand: ong. tot 50, tussen 57 en 62, rond 80 en 88. Dunne kleiige- silteuze donkere lensjes (60-62, 80). Kleine lignietstipjes verspreid doch schaars.

83,76 - 84,76 m   Mislukt.

Spoelmonster: bruinzwarte ligniteuze klei, fijnzandhoudend.
Geen kalk.

84,76 - 85,76 m   L = 40,0 cm

0-60   ontbreekt
60-71     bleekgrijs fijn zand, geleidelijk iets donkerder, groenachtig
71-74     groenachtig bruingrijs fijn zand, vnl. onderaan kleiig
74-77     grijswit fijn zand
77-83     groenbruin - grijsachtig licht kleihoudend fijn zand, vanaf 80 bruingroen fijn zandige klei
83-86     grijswit fijn zand
86-100  bruingrijs fijn zand, tussen ong. 89 en 94 donker en licht kleihoudend vanaf 94 opnieuw bleker en weinig kleihoudend.

85,76 - 86,76 m   L = 73,0 cm

0-27   ontbreekt
27-34,5 bleekgrijs fijn zand, grote groene kleibrok met lignietfragmenten (28-34)
34,5-56,5   vrij donker grijsbruin fijn zand, vage ligniteuze donkere vlekken tussen 41 en 49, kleiigen en donkerder vanaf 50, op 53-54 donkerbruine ligniteuze kleilaagje
56,5-60,5   donkerbruine ligniteuze klei, kleine zandige lensjes
60,5-64,5   bleekgrijs fijn zand
64,5-78    donkerbruine ligniteuze klei, met grillige vlekjes van bleek fijn zand
78-97,5 bleekgrijs - bruingrijs fijn zand, met nog verscheidene gril-
     lige dunne bandjes van ligniteuze klei, vnl. tussen 78 en
     84; donkerder zone tussen 89 en 93
97,5-98 zwarte golvende ligniteuze kleilaag
98-100  donkerbruin ligniteus fijn zand.

86,76 - 87,76 m   L = 44,0 cm

0-56   ontbreekt
56-58     donkergrijs fijn zand, vlekken van zwarte ligniethoudende klei
98-100  donkergrijsbruin fijn zand, geleidelijk bleker wordend en vanaf 85 geleidelijk overgaand in grijs fijn zand.

87,76 - 90,76 m   Mislukt.

Geen spoelmonster !

88,76 - 89,76 m   L = 72,0 cm

0-28   ontbreekt
28-50,5 donkergrijs - grijsbruin fijn zand, talrijke subhorizontale ligniteuze kleiige laagjes (enkele mm dik)       
50,5-58 donkerbruine zwarte ligniteuze klei, dunne bleke zandige laminae, schuin          
58-100  bleekgrijs fijn zand, groenachtig donkere ligniteuze kleilaagjes, subhorizontaal, op 64-64,5 en tussen 68-72. Elders meer grillige donkere laagjes en lignietvlekjes.

89,76 - 90,76 m   L = 56,0 cm

0-44   ontbreekt
44-100  vrij homogeen bleekgrijs fijn zand, schaarse en diffuse lignietstipjes op 48-50 donkere, iets meer kleihoudende vlek, licht ligniethoudend.

90,76 - 91,76 m   L = 35,0 cm

0-65   ontbreekt
65-73     gestoord: ligniet met groot houtfragment
73-77     donkergrijs licht ligniethoudend fijn zand
77-100  grijsbruin - bruin fijn zand.

91,76 - 92,76 m   Mislukt.

Spoelmonster: donkerbruine-zwarte fijnzandige ligniteuze klei.

92,76 - 93,76 m   L = 76,0 cm

0-24   ontbreekt
24-27     olijfgroene silteuze klei met fijnzandige vlekjes
27-40     olijfgroene zeer fijn zand, kleihoudend (vooral tot 33) geleidelijk overgaand in:
40-61,5 bleekgrijs groenachtig fijn zand met onregelmatige donkere kleiige vlekken (vnl. 40-45 en rond 56-57).
61,5-62 donkerbruin silteus - ligniethoudend kleilaagje
62-88,5 overwegend grijsbruin fijn zand, tot 65 vrij donker. Bleke zandlaagjes op 71, 73, 76-78,5 en 84
88,5-95 grijze klei, licht fijn zandhoudend, via onscherpe grens overgaand in:
95-100  bruinzwarte ligniteuze klei, licht fijnzandhoudend.

93,76 - 94,76 m   Mislukt.

Geen spoelmonster.

94,76 - 95,76 m   L = 46,0 cm

0-54   ontbreekt
54-61     gestoord: donkerbruin ligniteus fijn zand, op 58,5 lignietlaagje (0,5 cm) met houtfragmenten
61-68,5 donker grijsbruin fijn zand, vage lignietsporen
68,5-93 bleker grijs fijn zand, vrij veel glimmers, lignietvlekjes (o.a. 78 cm) vanaf 86 geleidelijk grover
93-100  gestoord: middelmatig grijs zand, gemengd met bruine ligniteuze klei.

95,76 - 96,76 m   Mislukt.

Spoelmonster: grijs fijn zand, ligniethoudend.

96,76 - 97,76 m   L = 47,0 cm

0-53   ontbreekt
53-55,5 groenachtig grijsbruin zeer fijn zand, ge�soleerd lignietbrokje (54)
55,5-57 zwart zandig lignietlaagje, overgaand in ligniethoudend fijn zand
57-90     bleekgrijs fijn zand, verspreide vage ligniteuze vlekjes. Op 82 dun subhorizontaal donker kleiig laagje
90-100  groenachtig grijsbruin fijn zand, geen kalk.

97,76 - 98,76 m   Mislukt.

Spoelmonster: grijsbruin matig fijn zand, licht ligniethoudend, met brokjes 
donkergrijze klei, met ligniet.

98,76 - 99,76 m   Mislukt.

Spoelmonster: grijs matig fijn - fijn zand.

99,76 - 100,76 m  Mislukt.

Spoelmonster: grijs matig fijn - fijn zand.

100,76 - 101,76 m  L = 48,0 cm

0-52   ontbreekt
52-60     gestoord: grijze silteuze klei, licht zandhoudend, enkele ligniteuze vlekken
60-78     overwegend bleekgrijs fijn zand, kleibrokje op 65, tussen 70 en 74 donkere grillige band van fijner licht kleihoudend zand met grillige kleiige laminae
78-100  grijsbruin fijn - zeer fijn silthoudend zand, met talrijke onregelmatige donkere kleiige laminae, golvend.

101,76 - 102,76 m  L = 34,0 cm

0-66   ontbreekt
66-100  bleekgrijs fijn zand, homogeen; ligniet en fijn houtfragment op 93 m.
        
102,76 - 103,76 m  Mislukt.

Spoelmonster: bruingrijs fijn zand, plaatselijk licht kleihoudend, zwak ligniteus.

103,76 - 104,76 m  L = 75,0 cm

0-25   ontbreekt
25-59     bleekgrijs fijn zand, grote donkere ligniteuze zandvlek op 27-32 met enkele fijne kleivlekjes; zwak zichtbare laminatie vanaf 48 (donkere en bleke banddjes)
59-100  grijsbruin fijn zand, zwak zichtbare donkere bandjes (iets kleiiger). 

104,76 - 105,76 m  L = 81,0 cm

0-19   ontbreekt
19-63     grijsbruin fijn zand, vrij homogeen tot 50, dunne subhorizontale donkergrijze kleilaagjes op 57, 59,5 en 61. Onregelmatige zwarte ligniteuze vlek op 48-51
63-73,5 donkergrijze klei, rond 67-68 sterk fijn zand op 78
73,5-79 donkere zwartbruine ligniteuze klei, intercalatie van fijn zand op 78
79-100  grijsbruin fijn zand, met donkere kleibrokjes en gebroken kleilamellen vnl. 80-85; ligniteuze vlekjes. Vanaf 92 donkerder, kleiiger en sterker ligniethoudend, met subhorizontaal ligniteus kleilaagje op 97. 

105,76 - 106,76 m  L = 88,0 cm

0-12   ontbreekt
12-27,5 overwegend donkerbruin sterk kleihoudend fijn zand, ligniteus met blekere lensvormige zandintercalaties (weinig kleihoudend)
27,5-40 bleker bruingrijs fijn zand, weinig kleihoudend, talrijke donkere ligniteuze laminaties
40-46     bleekgrijze zeer fijn zandige silt, met talrijke schuine donkere laminae (ligniteus); via subhorizontaal contact:                   
46-56     bleekgrijs silteus zeer fijn zand, schuin gelamineerd (ligniteuze laminae) vrij veel glimmers
56-100  bleek bruingrijs fijn zand, talrijke subhorizontale ligniteuze bandjes vooral tussen 70 en 81 en rond 63. Vanaf 86 opnieuw ligniteuze laagjes, schuin of golvend. Breed ligniteus bandje (1 cm), subhorizontaal, op 98-99 m.

106,76 - 107,76 m  L = 73,0 cm

0-27   ontbreekt
27-51     bleek bruingrijs fijn zand. Grillige kleiig-ligniteuze zandvlekken op 29-32 en 33-34. Van 37-40 en 44,5-47,5 donkerder fijner zand, licht kleihoudend en ligniteus, fijn subhorizontaal gelamineerd. Rond 45 donkergrijze kleilaag van 1,5 cm, fijn gelamineerd
51-55     grijsbruin zeer fijn zand, siltlaagje op 51-51,5, overgaand in silteus zeer fijn zand
57-60,5 grijsbruin fijn zand, glimmerhoudend, uitwiggend dun kleilaagje (0,5 cm) op 58-59
60,5-74 grijsbruin zeer fijn zand, silteus, met zeer fijne, duidelijke laminatie. Vanaf 64 meer golvende laminatie met laminae en lenzen van donker lignietrijk fijn zand met veel glimmers. Vanaf 69 minder ligniteuze laminaties. Kleiig lignietlaagje
     op 73-74
74-94,5 iets grover bleek bruingrijs zand, tot 85 weinig ligniteuze vlekjes op laminae, vanaf 85 meer subhorizontale laminae. Zand wordt ook donkerder
94,5-100 bleekgrijs zeer fijn zand, silteus, vage ligniethoudende vlekjes en laminae.

107,76 - 108,76 m  L = 58,0 cm

0-42   ontbreekt
42-56,5 vrij donker grijsbruin - bruin fijn - zeer fijn zand, talrijke fijne ligniteuze laminaties en siltrijke bandjes, golvend subhorizontaal. Vanaf 52 grote lignietbandjes (omgebogen aan rand - gestoord)
56,5-88,5   bleek bruingrijs fijn zand, vrij homogeen, schaarse vage ligniteuze vlekjes (rond 84)
88,5-100 donker silteus zeer fijn zand, fijn gelamineerd (lignietrijke kleiige bandjes).
        
108,76 - 109,76 m  L = 82,0 cm

0-18   ontbreekt
18-95     bleek bruingrijs fijn zand, vrij homogeen, verspreide donkere ligniteuze vlekken toenemend vanaf 80        
95-100  zelfde zand, donkerder bruin.

10-,76 -110,76 m  L = 85,0 cm

0-15   ontbreekt
15-27     bruin fijn zand, licht kleihoudend 
27-34     zelfde zand, met veel schuine donkerbruine kleilaminae(tot 4 mm dik)
34-43,5    zelfde zand, zonder kleilaminae, iets bleker vanaf 40
43,5-65 overwegend grijsbruin fijn - zeer fijn zand, bovenaan zeer siltrijk met kleiige bandje op 44,5. Donkere ligniteuze zandlaminae met glimmers, rond 41-50, 54,5 en 63,5. Op 58-59 aan rand van kernen wiggen van iets grover zand (storing)
65-81     donkergrijze silthoudende klei, fijn zandhoudend, fijne zandvlekjes
81-100  subhorizontaal gelamineerd fijn zand, afwisselend bleekgrijs fijn zand en donker bruin-zwart, lignietrijk en kleiig fijn zand. Dikkere min of meer continue kleilaagjes op 82-83, 86 en 90.

110,76 - 111,76 m  L = 32,0 cm

0-68   ontbreekt
68-72     gestoord
72-96     grillig schuin gelaagd fijn zand, bleekgrijs - bruin, met talrijke lignietrijke laagjes en laminae en kleiige laagjes
96-100  schuin donkergrijs vettig kleilaagje.

111,76 - 112,76 m  L = 97,0 cm

0-3   ontbreekt
3-68,5  subhorizontaal - schuingelaagd fijn - zeer fijn zand, bleekgrijs - donkerbruin, talrijke donkere ligniteuze en kleiige laminae. Kleilaagje silteus, donkerbruin op 23-24. Vanaf 36 tot 44 zone met veel grillige of gebroken kleilamellen. Golvende kleilamel op 51,5 ligniteuze bandjes met grove glimmers
68,5-70 donkergrijze klei, onderaan bleker
70-71,5 donkerbruine - bruingrijze fijn zandige klei, talrijke bleke siltvlekjes rond 71, geleidelijk overgaand in:
71,5-77 bleekgrijze gevlekte zware klei
77-82,5 donkerbruine sterk fijnzandige klei, grote bleekbruine zandvlekken rond 82
82,5-85,5   bleekgrijze gevlekte zwarte klei
85,5-100 donkerbruine klei, met talrijke grote fijnzandige vlekken, tussen 88 en 95, glimmerhoudend, ook van 99-100, bovenaan (tot 88) weinig zandhoudend.

112,76-113,76 m   L = 40,0 cm

0-60   ontbreekt
60-63     grijsbruin zeer fijn, silteus zand, grillige donkere ligniteuze bandjes
63-69,5 bleekgrijze - donkerbruine klei, grillige zandvlekjes
69,5-91 grijsbruin fijn - matig fijn zand, kleivlekken en gebroken kleilamellen, tot 75. Fijnere zandige zone op 77-78, daarna homogeen zand, weinig of geen klei
91-100  bruin fijn - zeer fijn zand, horizontaal gelaagd (laagjes fijn en zeer fijn zand, afwisselend), donkere ligniteuze bandjes.

113,76 - 114,76 m  L = 42,0 cm

0-58   ontbreekt
58-76     grijsbruin middelmatig zand, bleker naar onderen toe verspreide donkere kleiige vlekjes rond 62-64
76-100  grijs fijn zand, schuine donkere lamellen, vnl. vanaf 85 waar ze een sterk kleiig karakter krijgen, met soms ligniet. Zand wordt iets fijner vanaf 90.

114,76 - 115,76 m  L = 94,0 cm

0-6   ontbreekt
6-22   grijswit fijn zand, met talrijke uitwiggende laminae van donkerder groenachtig fijn zand
22-43     donker grijsbruin fijn zand, vaag zichtbare laminatie; vrij scherp contact met:
43-53     grijze-bruinzwarte klei, weinig silthoudend, donker en lignietrijk vanaf 48 
53-67     ligniet
67-71,5 bleek bruingrijs fijn zand, enkele kleilamellen
71,5-86 donker bruingrijs fijn zand, gebroken kleilamellen, lignietbrokje 81-83
86-100  ligniet met grote bruingrijze fijn zandvlekken.

115,76 - 116,76 m  L = 87,5 cm Staal 23: 116,16 - 116,20

0-12,5  ontbreekt
12,5-100 ligniet, brokkelig met harde houtfragmenten tot 50, daarna vaster. Staal palyno 116 cm

116,76 - 117,76 m  L = 104,0 cm Staal 21: 117,11 - 117,15
                 22: 117,56 - 117,60

<-2   bleekbruin hard houtfragment
2-5   zwart ligniet, vast
5-22   bruin - donkerbruin zwart ligniet, grote harde houtfragmenten (5-11 en 16-21), brokkelig
22-27     zwart ligniet
27-41     bruin hard houtfragment
41-61     zwart vast ligniet, verspreide houtfragmenten
61-70     houtfragmenten
70-100  brokkelig ligniet met veel bleekbruine houtfragmenten, vlek sterk ligniteuze zwarte klei op 96-100 m.

117,76 - 118,76 m  L = 75,0 cm

0-25   ontbreekt
25-100  donkergrijze - bruingrijze klei, ligniethoudend, verspreide houtfragmenten (29,32, 41-42, 53, 56, 67). Sterker ligniethoudend vanaf 65, grote lignietvlekken op 81, 87-94, 96.

118,76 - 119,76 m  L = 100,0 cm Staal 19: 119,12 - 119,15
                 20: 118,67 - 119,70

0-100     donkerbruin zwart, brokkelig ligniet, veel goed bewaarde houtfragmenten (o.a. 10, 19-25, 30, 36, 45-50, 63-68, 83-87).

119,76 - 120,76 m  L = 73,0 cm

0-27   ontbreekt
27-31     bruinzwart brokkelig ligniet, geleidelijk overgaand in:
31-100  sterk ligniethoudende klei - ligniethoudende klei, donkergrijs grote bleke grijsbruine vlek (39-45). Fijn verdeeld ligniet over hele lengte, verspreide bleekbruine houtresten (wortels ?): 52, 55, 60, 71, 72, 75-78, 91-92; lignietvlek (85-88).

120,76 - 121,76 m  L = 103,0 cm Staal 18: 121,56 - 121,60

 -37   donkergrijze weinig silthoudende klei, fijnverdeeld ligniet en grotere lignietbrokjes en houtfragmenten (9, 12, 18). Vanaf 25 licht fijnzandhoudend, zwarte ligniteuze zandvlekjes (32,5, 35) Staal palyno 12 cm
37-100  overwegend brokkelig zwart ligniet, vaak zeer compact, met harde houtfragmenten (36-45, 71-81, 88-92, 94-97).

121,76 - 122,76 m  Mislukt.

Spoelmonster: ligniet en wat donkergrijze zware klei.

122,76 - 123,81 m  L = 106,0 cm Staal 16: 123,11 - 123,14
                 17: 123,56 - 123,60

<0    donkergrijze klei, ligniethoudend
0-100     zwart ligniet, overwegend vast, brokkelig, met houtfragmenten (9-18, 71-78).

123,81 - 124,86 m  L = 108,0 cm Staal 13: 123,91 - 123,96
                 14: 124,41 - 124,45
                 15: 124,66 - 124,70

<22   zwart vast ligniet, houtfragment op 0
22-37     grote bruine - zwarte foutfragmenten
37-90     zwart vast ligniet met harde of vezelige houtfragmenten (30-36, 53-55, 88-90)
90-100  zwart licht kleihoudend ligniet.

124,86 - 125,86 m  L = 42,0 cm

0-58   ontbreekt
58-100  donkergrijze weinig silthoudende klei, ligniethoudend, houtfragmenten (wortels) op 63, 64, 66, 68; fijn bleek zandvlekje op 66,5 m.

125,86 - 126,86 m  L = 86,0 cm

0-14   ontbreekt
14-100  donkergrijze licht silthoudende klei verspreid fijn verdeeld ligniet kleine bleke zandvlekjes, verscheidene houtfragmenten (wortels ? ) op 30-31, 45-46 en 53; klei wordt geleidelijk licht fijnzandhoudend rond 62-70 verscheidene fijne bleke zandlamellen. Verstoring met paraffine op 88-89.


126,86 - 127,91 m  L = 105,0 cm

0-100     donkergrijze, bruinachtige vaste klei, licht silthoudend, vanaf ong. 70 geleidelijk minder silthoudend. Bleekbruine wortelresten (o.a. vertikale streng van 70-78). Sporadisch bleekgrijze zeer fijnzandige vlekjes (31-33, 60, 67).

127,91 - 128,91 m  L = 90,0 cm

0-10   ontbreekt
10-100  donkergrijze bruinachtige klei, licht silthoudend, met afwisselend bandjes van 1-2 cm fijnzandhoudende of sterk silteuze klei en donkerder zware klei. Bleke vlekjes van zeer fijn zand.


128,91 - 129,91 m  L = 93,0 cm

0-7   ontbreekt
7-100     zelfde klei met afwisselend fijnhoudende - silteuze klei, afnemend in fragmenten. Enkele bleke zandvlekjes. Lignietbrokje op 44-45.

129,91 - 130,96 m  L = 101,0 cm Staal 12: 130, 63-130,65
              Staal palyno 130,40 cm

<49   bruinachtig donkergrijs silthoudende klei, onduidelijke fijnzandhoudende laagjes, vanaf 21 toenemend fijne lensjes en laminae van bleekgrijs zeer fijn zand; klein houtfragment op 27 (wortel ?)
49-100  bruin-zwart ligniet, hoofdzakelijk compact en bestaat uit grote houtfragmenten.

130,96 - 131,96 m  L = 103,0 cm Staal 9: 131, 20 - 131,25
                 10: 131,51 - 131,25
                 11: 131,60 - 132,64 
                 Staal palyno 131

-3-100  donkerbruin-zwart ligniet, hoofdzakelijk bestaand uit grote harde houtfragmenten.

131,96 - 133,96 m  L = 86,0 cm Staal 7: 132,25 - 132,30 m
                8: 132,60 - 132,64 m 

<68   zwart-bruin ligniet, compact en houtachtig
68-100  donkergrijs-zwart fijn zand, sterk ligniethoudend met veel compact houtachtig ligniet. Vanaf 83 duidelijk minder ligniethoudend.
        
132,96 - 133,96 m  Mislukt.

Spoelmonster: bleek grijsbruin - donkergrijs fijn zand, ligniethoudend.

133,96 - 134,96 m  L = 60,0 cm

0-40   ontbreekt
40-78     bruingrijs fijn zand met talrijke schuine onregelmatige donkere bandjes van ligniethoudend zand. Vanaf ongeveer 70 wordt zand bleker, minder ligniteuze bandjes
78-100  zelfde zand, opnieuw geleidelijk donkerder worden, vage schuine donkere bandjes.
        
134,96 - 135,96 m  L = 19,0 cm

0-81   ontbreekt
81-100  bruingrijs fijn zand met onregelmatige en schuine ligniteuze lamellen en laminaties.

135,96 - 136,96 m  Mislukt.

Spoelmonster: bruingrijs-grijs fijn zand, donkere ligniteuze vlekken.

136,96 - 137,96 m  L = 29,0 cm

0-71   ontbreekt
71-100  donkerbruin-zwart houtachtig ligniet.

137,96 - 138,96 m  Mislukt.

Spoelmonster: zwart kleiig ligniet, houtfragmenten.

138,96 - 140,96 m  Mislukt.

Spoelmonster: donker bruingrijze sterk fijnzandhoudende klei, sporen van 
ligniet.

139,96 - 141,96 m  L = 96,0 cm Staal 4: 141,16 - 141,20 m
                 5: 141,55 - 141,60 m
                6: 141,85 - 141,50 m
              Staal palyno: 141,50

0-4   ontbreekt
4-20,5  donkergrijze klei, silthoudend, sporen van ligniet, enkele houtfragmenten
20,5-100 bruin-zwart ligniet, compact en houtachtig.

141,96 - 142,96 m  L = 87,5 cm Staal 1: 142,30 - 142,35 m
                2: 142,62 - 142,65 m
                3: 142,86 - 142,90 m

0-13,5  ontbreekt
13,5-43 donkerbruin-zwart compact ligniet
43-74     zwarte ligniteuze klei
74-100  donkerbruin-zwart kleiig ligniet, rond 74-77 groot houtfragment, vanaf 88 geleidelijk fijnzandhoudend, op 99 nestje van bleekgrijs fijn zand.

142,96 - 143,96 m  L = 33,0 cm Staal palyno: 143,80 m

0-67   ontbreekt
67-71     houtfragmenten
71-100  donkergrijs fijn zand, kleihoudend, ligniethoudend, met grote lignietfragmenten (77-83, 87-93, 93-97).

143,96 - 144,96 m  L = 36,0 cm

0-64   ontbreekt
64-77     groenachtig donkergrijs fijn zand, ligniethoudend, groter lignietfragment op 74-76
77-100  groengrijs-grijsbruin fijn zand, met subhorizontale gebroken kleilamellen (vnl. tussen 87-92), kleimodule (2 cm) op 97 m.

144,96 - 145,96 m  L = 48,0 cm

0-52   ontbreekt
52-100  groengrijs-bruingrijs fijn zand, met verspreide subhorizontale kleiige laagjes, onregelmatig, en kleimodules (rond 58-61) op 67, 73, 88-89 en 96-97 (tot 5 mm).

145,96 - 146,96 m  Mislukt

Spoelmonster: bruingrijs fijn zand met donkere kleinoten.

146,96 - 147,m L = 40,0 cm

0-60   ontbreekt
60-71     donker groenachtig-bruingrijs fijn zand, kleiig (donkere onregelmatige kleiige vlekken, geleidelijk overgaand in:
71-81     bleek bruingrijs zand, iets minder fijn, kleine kokervormige pyrietconcretie (1 cm) op 76,5
81-84,5 donkerder en licht kleiig fijn zand, kleine pyrietconcreties (< 0,5 cm)
84,5-100 opnieuw bleker grijs fijn zand, enkele donkere kleihoudende vlekken (93, 94 en 96).

147,96 - 148,96 m  L = 61,0 cm

0-39   ontbreekt
39-95     homogeen bruingrijs bleek fijn zand, tot 50 iets donkerder. Schaarse donkere kleiige of ligniteuze stippen. Vage schuine gelaagdheid
95-100  donker bruingrijs fijn zand, met onregelmatige donkerbruine kleivlekken.

148,96 - 149,96 m  L = 69,0 cm

0-31   ontbreekt
31-100  groengrijs-bruingrijs fijn zand, homogeen, kleiige lenzen op 67,5 en 91,5. Tussen 58 en 70 iets bleker. Pyrietconcretietje op 48,5.

149,96 - 150,96 m  L = 52,0 cm

0-48   ontbreekt
48-100  homogeen groengrijs fijn zand, licht glimmerhoudend.

150,96 - 151,96 m  L = 46,0 cm

0-54   ontbreekt
54-100  homogeen bruinachtig fijn zand, licht glimmerhoudend, enkele zwarte lignieteuze stipjes. Lignietbrokje op 99.

151,96 - 152,96 m  L = 66,0 cm

0-34   ontbreekt
34-87     groenachtig-bruingrijs fijn zand, iets donkerder tot 45, dan geleidelijk bleker. Schaarse donkere kleiige (67,5) of ligniteuze vlekjes (47). Vanaf 80 iets minder fijn
87-100  grijsgroen fijn zand, schuin ligniteus laagje op 88-90.

152,96 - 153,96 m  L = 56,0 cm

0-44   ontbreekt
44-100  homogeen bruinachtig groengrijs fijn zand, schaarse lignietbrokjes (< 0,5 cm) op 85 en 90; licht glimmerhoudend.

153,96 - 154,96 m  L = 48,0 cm

0-52   ontbreekt
52-79     bruingrijs fijn - matig fijn zand, ligniteuze kleilaagjes (72,5, 78), enkele lignietstipjes (60,65)
79-100  bleek bruingrijs middelmatig zand, verspreide bruine kleilaagjes, onregelmatig (op 83, 92-93, 97, 99).

154,96 - 155,96 m  Mislukt

Spoelmonster: grijs matig fijn zand, ligniteuze vlekken.

155,96 - 156,96 m  Mislukt

Spoelmonster: grijs matig fijn zand, ligniteuze vlekken.

156,96 - 157,96 m  L = 62,0 cm

0-38   ontbreekt
38-69     grijsbruin matig fijn zand, donkere ligniteuze vlekken rond 50-53 via schuin contact (ligniteus bandje)
69-90     grijsbruin fijn zand, ligniteuze vlek rond 83; geleidelijk overgaand in:
90-100  middelmatig grijsbruin zand (iets bleker).

157,96 - 158,96 m  L = 31,0 cm

0-69   ontbreekt
69-93     bruingrijs matig fijn zand, enkele ligniethoudende vlekjes, op 92-93 subhorizontale kleiig-ligniteuze laag
93-100  iets bleker bruingrijs, middelmatig zand.

158,96 - 159,96 m  L = 31,0 cm

0-69   ontbreekt
69-71     grijsbruin fijn zand, ligniethoudend, geleidelijk overgaand in:
71-100  bleekgrijs middelmatig zand, tussen 82 en 89 iets donkerder; schaarse lignietstipjes (82).

159,96 - 160,96 m  L = 26,0 cm

0-74   ontbreekt
74-100  grijsbruin homogeen middelmatig - matig grof zand; lignietstipje op 84, houtfragment op 97,5.

160,96 - 161,96 m  Mislukt

Spoelmonster: bruingrijs matig fijn zand, enkele ligniteuze vlekjes.

161,96 - 162,96 m  L = 43,0 cm

0-57   ontbreekt
57-100  donker grijsbruin - bleek bruingrijs middelmatig - matig grof zand, schuin gelaagd; lignietlenzen en -brokjes op 70, 79, 82,5, 89 en 98,5.

162,96 - 163,96 m  Mislukt
Spoelmonster: grijs middelmatig - matig grof zand, grote houtfragmenten.

163,96 - 164,96 m  L = 73,0 cm
0-27   ontbreekt 
27-42     donker grijsbruin matig fijn zand, op 40 bleker iets grover laagje zand. Verspreide lignietfragmenten, hout op 32-34. Vage donkere ligniteuze laagjes. Op 27-31 bruingroene brok fijn zand, kleihoudend
42-45     bleker grijsbruin middelmatig zand
45-59     grijsbruin matig fijn zand, subhorizontaal gelaagd (blekere bandjes), enkele donkere kleibrokjes, lignietbrokje (51)
59-60     donkerbruin onregelmatig en schuin kleilaagje
60-100  groenachtig grijsbruin fijn zand, vaag subhorizontaal gelaagd.

164,96 - 165,96 m  L = 70,0 cm

0-30   ontbreekt
30-38     donkerbruin ligniteus en licht kleihoudend fijn zand
38-100  grijsgroen fijn zand, verspreide donkerbruine ligniteuze laagjes en vlekjes, vooral 48-55, 64-71 en 82-92. Subhorizontaal lignietlaagje 66-67.

165,96 - 166,96 m  Mislukt

Geen spoelmonster !

166,96 - 167,96 m  L = 49,0 cm

0-51   ontbreekt
51-60,5 grijsbruin middelmatig zand, kleibrokje op 60
60,5-71,5   grijsbruin matig fijn zand, vanaf 67 vage horizontale laminaties
71,5-75 donker grijsbruin fijn zand, kleihoudend, onderaan golvend contact, met lignietlaminea
75-83     groenachtig bruingrijs fijn - matig fijn zand, geleidelijk overgaand in:
83-86     bruingrijs middelmatig zand
86-90     schuin laagje fijn groengrijs zand met donkere kleiige lamellen
90-98     groenachtig bruingrijs fijn zand, homogeen
98-100  zelfde zand, met dunne kleilamellen.

167,96 - 168,96 m  L = 52,0 cm

0-48   ontbreekt
48-56     donker grijsbruin matig fijn zand, donkerbruine kleilamellen
56-81     groenachtig bruingrijs matig fijn zand, geleidelijk bleker, donkere kleilamellen, vooral 57-62, 69, 77-79
81-100  bleker grijsachtig matig fijn zand, weinig lignietstipjes (82,5)

168,96 - 169,96 m  Mislukt

Spoelmonster: bruingrijs matig fijn zand, kleiige en ligniteuze vlekken.

169,96 - 170,96 m  Mislukt

Spoelmonster: idem.

170,96 - 171,96 m  Mislukt

Spoelmonster: idem.

171,96 - 172,96 m  Mislukt

Spoelmonster: idem.

172,96 - 173,96 m  Mislukt

Spoelmonster: groenachtig grijs matig fijn zand.

173,96 - 174,96 m  L = 40,0 cm

0-60   ontbreekt
60-100  homogeen bruingrijs - groenachtig grijs matig fijn zand, enkele kleine lignietstipjes (82, 89,5 en 91).

Beschrijving der spoelmonsters (174.96-203.86 m):

174,25 - 176,25:  grijs matig fijn - middelmatig zand, enkele kleiig- ligniteuze vlekjes.      
176,25 - 178,25:  zelfde zand, iets donkerder.
178,25 - 180,25:  grijs middelmatig - matig grof zand, enkele kleiige brokjes.
180,25 - 182,45:  bleker grijs matig fijn zand.
182,45 - 184,45:  idem, enkele donkere (kleiige) vlekjes.
184,45 - 186,45:  bleekgrijs matig fijn zand.
186,45 - 188,45:  idem.
188,45 - 190,45:  bleekgrijs matig grof zand, enkele donkere kleibrokjes.
190,45 - 192,45:  idem.
192,45 - 194,45:  idem.
194,45 - 196,45:  idem, grijswit.
196,45 - 198,45:  zelfde zand, groenachtig
198,45 - 200,45:  idem.
200,45 - 202,45:  grijswit grof zand, enkele bruine kleiige brokjes.
202,45 - 204,45:  grijswit grof zand.
204,45 - 206,45:  geelgrijs fijn zand, enkele grove kwartskorrels (naval?)
206,45 - 208,45:  idem.
208,45 - 210,45:  zelfde zand, vrij veel grove kwartskorrels.
210,45 - 212,45:  geelgrijs fijn zand.
212,45 - 214,45:  idem.
214,45 - 216,45:  idem.
216,45 - 218,45:  idem.
218,45 - 220,45:  zelfde zand, verscheidene ligniteuze brokjes.
220,45 - 222,45:  ontbreekt.
222,45 - 226,45:  idem, iets donkerder en meer ligniteus - kleiige brokjes, zwak glauconiethoudend.  
226,45 - 228,45:  donkerder geelgrijs zand, matig fijn, verspreid donkere      kleiige-ligniteuze brokjes, licht glauconiethoudend.
228,45 - 230,45:  grijsgeel fijn zand, licht glauconiethoudend.
230,45 - 232,45:  zelfde zand, bruine kleiige brokjes.
232,45 - 234,45:  idem, nauwelijks kleibrokjes.
234,45 - 236,45:  zelfde zand.
236,45 - 238,45:  idem.
238,45 - 240,45:  idem.
240,45 - 242,45:  idem, geleidelijk minder glauconiet.
242,45 - 244,45:  idem, geleidelijk minder glauconiet.
244,45 - 246,45:  idem, geleidelijk minder glauconiet.
246,45 - 248,31:  grijsgeel fijn zand.
248,31 - 250,31:  grijsgeel fijn zand.
250,31 - 252,29:  idem, opnieuw licht glauconiethoudend.
252,29 - 254,29:  idem, opnieuw licht glauconiethoudend.
254,29 - 256,29:  idem.
256,29 - 258,29:  zelfde zand, enkele ligniteuze bruine vlekken.
258,29 - 260,27:  idem.
260,27 - 262,27:  idem.
262,27 - 266,11:  zelfde zand, weinig donkere vlekken.
266,11 - 270,11:  geelgrijs fijn zand, licht glauconiethoudend. 
270,11 - 272,11:  mengsel van geelgrijs fijn zand en grijsgroen fijn zand, met glauconiet.
272,11 - 276,04:  grijsgroen fijn zand, glauconiethoudend, licht glimmerhoudend.
272,04 - 280,04:  idem.
280,04 -    zelfde zand, vage bruine vlekken (ligniteus ?).

---------------------------------------------------------------------------
STRATIGRAFISCHE INTERPRETATIE VOORLOPIGE INTERPRETATIE:
---------------------------------------------------------------------------
o.a. a.h.v. kernen en geofys. boorgatmetingen door TNO-Delft (02.06.1995)

 0  -  2,50(?)  Aanvulling:             
 2,50 - 38,50   Formatie van Sterksel / Zand van Lommel     
 38,50 - 115,20   Formatie van Kedichem         
115,20 - 133     Boven-Brunssum - klei         
133  - 137,70   Zand van Pey           
137,70 - 143,70   Onder-Brunssum - klei           
143,70 - 272     Zand van Waubach 
272  - 283,86(geboord) Formatie van Breda / Formatie van Kasterlee of Diest
---------------------------------------------------------------------------
PALYNOLOGISCH ONDERZOEK
---------------------------------------------------------------------------
Pollenonderzoek bij Dr. Emile ROCHE (Universit� de Li�ge) leidde tot volgende conclusies:

1. Overwicht van Sphagnum-sporen in alle onderzochte stalen wijzen op een moerassig afzettingsmilieu.
2. De Pollenspectra bestaan uit een dominantie van "gematigde" taxa met een aantal "exotische" taxa, relicten van een warm-gematigde Tertiaire flora (Sciadopitys, Sequoia, Taxodium, Tsuga, Carya, etc.
3. De stalen van 143.80 en 141.50 m vertonen een sterk overwicht aan "exotische" taxa en zijn te vergelijken met de spectra uit de Zanden van Mol en de Zanden van Merksem (Boven-Plioceen)
4. De stalen van 131.00-115.15 m bevatten hoofdzakelijk pollen van koud-gematigde flora (Pinus, Alnus, Ericaceae) en zijn te vergelijken met de Formatie van de Kempen of de Formatie van Tegelen (Vroeg-Pleistoceen).
---------------------------------------------------------------------------
AUTEUR   J. Van der Sluys - September 1995-mei 1996
---------------------------------------------------------------------------
OPMERKINGEN
---------------------------------------------------------------------------
boordiameter 280 mm
F1: stijgbuis 63 mm 0-18 m; filter 63 mm 18-20 m meetpunt: +43.198m
F2: stijgbuis 63 mm 0-40 m; filter 63 mm 40-42 m meetpunt: +43.149m
F3: stijgbuis 63 mm 0-80 m; filter 63 mm 80-82 m meetpunt: +43.066m
F4: stijgbuis 63 mm 0-258 m; filter 63 mm 258-260 m  meetpunt: +43.060m
F5: " 90mm 0-24m, 63mm 24-274m; filter 63mm 274-276m meetpunt: +43.042m
kleistoppen: 13-15, 36-38, 75-77, 125-131, 138-142, 254-256, 271-273 m