Personal tools

You are here: Home / Virtual collections / Geology / Boreholes / 057W-057E / 057E0075 Kasteelheide Lippelo / 057E0075 Kasteelheide Lippelo description

057E0075 Kasteelheide Lippelo description

text/plain 2320075.TXT — 8 KB

File contents

************************************************************************
ADMINISTRATIEVE GEGEVENS
------------------------------------------------------------------------
Kaart-Nr:             57E    
PLAAT:       Puurs
Nr:         75 (V, d)
Type Boring:    Verkenningsboring
Topografische kaart:        23/2
Uitgevoerd te :   Lippelo
Postnr:       2890
Adres boorplaats:         Kasteelheide

Opdrachtgever:   Belgische Geologische Dienst
Boorfirma:     Smet DB
Boordatum:     1989
Topografie:    
Stalen door:   
Boringsmethode:   gestoken
Doormeters:    

Grondwaterstanden:
1ste maal:    
Bij rust :    
Tijdens pompen:  
Debiet :     
Waterzaaknr:
Totale diepte:   9 m
Stalen genomen:
Maaiveld:      +6,925 m
X:         142.210
Y:         192.320
NIS-code:      12023

------------------------------------------------------------------------
BOORBESCHRIJVING
------------------------------------------------------------------------
  0.00 - 1.00 m (91 cm)
1. Grijsbruine leem met vegetatieresten, steenkool. Licht geoxideerd. Scherpe grens.
  Diepte basis: 0,31 m.
2. Geheel zeer fijn zand. Licht geoxideerd in vlekken.
  Diepte basis: 0,43 m.
3. Roestkleurig silteus fijn zand met vele Mn spots.
  Aan de top sterk geoxideerd.
  Diepte basis: 0,61 m.
4. Grijsgeel kleihoudend silt met roestvlekken en Mn Spots.
  Oxidatieband tussen 0,77 & 0,82 m.
  Diepte basis: 0,91 m.

  1.00 - 2.00 m (93 cm)
5. Grijsgeel silt met kleihoudende zones die uitgroeien tot lenzen. Geoxideerd in vlekken.
  Vele Mn stippen.
  Vanaf 1,21 diffuse zandinsluitsels.
  Diepte basis: 1,27 m.
6. Lichtgrijs halffijn zand waarvan de basis geoxideerd is. Graduele overgang.
  Diepte basis: 1,31 m.
7. Geoxideerd silteus zand met Mn-stippels.
  Diepte basis:1,36 m.
8. Grijs licht geoxideerd silt met aan de top Mn-stippels.
  Diepte basis: 1,39 m.
9. Geoxideerd silteus halffijn zand.
  Diepte basis: 1,40 m.
10.    Grijs licht geoxideerd silt.  
  Graduele overgang.
  Diepte basis: 1,44 m.
11.    Licht geoxideerd silteus zand.
  Diepte basis: 1,455
12.    Grijs licht geoxideerd silt met kleiige discontinu subhorizontale laagjes. Graduele overgang.
  Diepte basis: 1,52 m.
13.    Licht geoxideerd silteus halffijn zand. Scherpe licht gebogen grens.
  Diepte basis: 1,58 m.
14.    Grijs silt, geoxideerd in banden, met dunne gebogen discontinu kleilaag- jes. Scherpe grens.
  Diepte basis: 1,71 m.
15.    Geoxideerd glauconiethoudend silthoudend halffijn zand met lichtbruine discontinu dunne siltlaagjes.
  Golvende grens.
  Diepte basis: 1,85 m.
16.    Alternerend complex van bruingrijs silt en lichtgeel halffijn zand (dominantie van het silt).
  Diepte basis: 1,93 m.

  2.00 - 3.00 m (93 cm)
17.    Grijs (licht geoxideerd) silthoudend halffijn zand met diffuse grijze discontinu siltlaagjes.
  Geoxideerd in een band.
  Tussen 2,16 en 2,18 opeenvolging van grijze kleilaagjes met zandlaminae van 1 korrel dik.
  Tussen 2,19-2,23 en 2,28-2,31 grijs silt met continu en discontinu licht golvende kleilaagjes (1 � 2 mm).
     Diepte basis: 2,32 m.
18.    Grijsgroen sterk silthoudend glauconiethoudend fijn zand met zones van meer silteus materiaal. In deze zones zijn mogelijke discontinu dunne kleilaagjes aanwezig.
  Over het geheel zijn discontinu licht schuine glauconietrijke laagjes (1 � 2 mm), aanwezig. Grovere korrels (halffijn zand) tussen 2,50 & 2,54 zowel bovenaan als onderaan met graduele overgang.
  Gebroken silexkeien aan de basis.
  Diepte basis: 2,76 m.
19.    Geelgroen glauconiethoudend silthoudend halffijn zand met glauconietrijk- ere zones.
  Diepte basis: 2,93 m.

  3.00 - 4.00 m (86 cm)
20.    Idem, naar de basis toe fijner materiaal.
  Schuine grens.
  Diepte basis: 3,09 m.
21.    Bruin silt opgebouwd uit een aaneenschakeling van lenzen met ertussen onderliggend materiaal.
22.    Sterk glauconiethoudend fijn zand met bruingrijze siltlaagjes. Laagjes vari�ren van schuin gebogen tot subhorizontaal.
  Licht geoxideerde band tussen 3,14-3,15. Duidelijke rechte grens.
  Diepte basis: 3,20 m.
23.    Grijs glauconiethoudend halffijn zand met enerzijds silteuze zones & anderzijds continu en discontinu subhorizontaal, soms lichtgolvende kleilaagjes (0,5-2 mm).
  Silexkeitje op 3,33 m.
  Diepte basis: 3,43 m.
24.    Grof zand met silexkeien.
  Scherpe rechte grens.
  Diepte basis: 3,49 m.
25.    Grijsgroen silteus glauconiet halffijn zand met zones van minder silteus materiaal. Vanaf 3,66 grijs glauconiethoudend halffijn zand met tussen 3,73-3,75 meer silteuzere zone.
  Diepte basis: 3,86 m.

  4.00 - 5.00 m (78 cm)
26.    Groengrijs silthoudend glauconiethoudend halffijn zand, schuin gestrati- fieerd met continu
  1) glauconietrijke laagjes
  2) siltlaagjes (0,5-1 mm)
  3) vegetatierijke laagjes.
  Schuine grens met aan de basis zwarte silexkeitjes.
  Diepte basis: 4,16 m.
27.    Grijs glauconiethoudend silthoudend halffijn zand, lichtbruin (maar met andere ori�ntatie) tot subhorizontaal gestratifieerd - licht golvend discontinu onderaan. De gelaagdheid wordt geaccentueerd door glauconiet- rijke & silteuze laagjes (1 � 3 mm).
  Diepte basis: 4,78 m.

  5.00 - 6.00 m (59 cm)
28.    Grijs sterk silthoudend halffijn zand overgaand naar minder silteus materiaal. Vanaf 5,14 - glauconiethoudend. Schuin gestratifieerd met aan de top humeuze schuine discontinu laagjes.
  Schuine grens.
  Diepte basis: 5,17 m.
29.    Grijsgroen silteus glauconiethoudend fijn zand met dunne bruine continu en discontinu subhorizontale bruine laagjes (1 mm of minder). Vanaf 5,28 gradueel overgaand naar grover zand met ertussen zones van meer silteus materiaal. Schuin gelaagd. Scherpe onregelmatige grens.
  Diepte basis: 5,36-5,40.
30.    Groen silteus fijn zand met diffuse zones van minder silteus materiaal.
  Diepte basis: 5,59 m.

  6.00 - 7.00 m (78 cm)
31.    Idem, gebogen ondergrens.
  Diepte basis: 6,05 m.
32.    groen fijnzandig silt met tussen 6,09-6,11 silteus zand (licht glauconiet- houdend.
  Diepte basis: 6,12 m.
33.    groengrijs licht glauconiethoudend silthoudend fijn zand met zones van meer silteus materiaal.
  Tussen 6,26-6,24 groene zandhoudende siltlaag. Duidelijke schuine grens.
  Diepte basis: 6,41 m.
34.    Groengrijs licht silthoudend glauconiethoudend fijn zand met lichtschuine continu en discontinu glauconietrijke laagjes (1 mm-2 mm). sterk silteus fijn zandig materiaal met grintjes onderaan.
  Diepte basis: 6,78 m.

  7.00 - 8.00 m (60 cm)
35.    Groengrijs glauconiethoudend silthoudend fijn zand met in het bovenste gedeelte enkele discontinu licht gebogen grijze kleilaagjes.
  Stratificatie wordt doorgaans geaccentueerd door een concentratie van glauconietkorrels.
  7,00-7,19; 7,19-7,30: subhorizontale tot licht gebogen massieve ge     laagdheid
  7,30-7,35: subhorizontaal
  7,35,7,60: schuine gelaagdheid met een afname van de hoek naar de basis      toe.
  diepte basis: 7,60 m.

  8.00 - 9.00 m (66 cm)
36.    Groengrijs glauconiethoudend silthoudend fijn zand met een grotere glauconietconcentratie aan de top.
  Schuine gelaagdheid die evenwel overgaat naar subhorizontaal aan de basis. Sporadisch discontinu grijze kleilaagjes.
  Diepte basis: 8,66 m.


Vroegtijdig gestopt, basis van het kwartair werd niet bereikt.

------------------------------------------------------------------------
STRATIGRAFISCHE INTERPRETATIE
------------------------------------------------------------------------
  Top  * basis  *STRATIGRAFISCHE EENHEDEN
------------------------------------------------------------------------
 0.00    2.12  Kwartair: Gent Formatie
 2.12    8.66       Zemst Formatie 
------------------------------------------------------------------------
AUTEUR F. BOGEMANS - 1989
------------------------------------------------------------------------