Personal tools

You are here: Home / Virtual collections / Geology / Boreholes / 057W-057E / 057E0076 Meer Oppuurs / 057E0076 Meer Oppuurs description

057E0076 Meer Oppuurs description

text/plain 2320076.TXT — 8 KB

File contents

***********************************************************************
ADMINISTRATIEVE GEGEVENS
------------------------------------------------------------------------
Kaart-Nr:             57E    
PLAAT:       Puurs
Nr:         76 (II, c)
Type Boring:    Verkenningsboring
Topografische kaart:        23/2
Uitgevoerd te :   Oppuurs
Postnr:       2890
Adres boorplaats:         Meer

Opdrachtgever:   Belgische Geologische Dienst
Boorfirma:     Smet DB
Boordatum:     1989
Topografie:    
Stalen door:   
Boringsmethode:   gestoken
Doormeters:    

Grondwaterstanden:
1ste maal:    
Bij rust :    
Tijdens pompen:  
Debiet :     
Waterzaaknr:
Totale diepte:   13 m
Stalen genomen:
Maaiveld:      +6,847 m
X:         141.520
Y:         195.845
NIS-code:      12028

------------------------------------------------------------------------
BOORBESCHRIJVING
------------------------------------------------------------------------
  0.00 - 1.00 m (84 cm)
1. Bruin humeus licht zandhoudend silt met vegetatierestjes, steengruis en steenkoolfragmentjes. Graduele overgang.
  Diepte basis: 0,32 m.
2. Bruingrijs licht zandhoudend silt vermengt met onderliggend materiaal. Houtskoolfragmentjes. Graduele overgang.
  Diepte basis: 0,47 m.
3. Geoxideerd silteus fijn zand met diffuse fijnzandige lenzen.
  Fe/Mn stippels komen over het geheel voor.
  Diepte basis: 0,84 m.

  1.00 - 2.00 m (74 cm)
4. Bruingeel silteus fijn zand met sporadisch horizontaal laagje van meer silteus materiaal.
  Fe/Mn stippels zijn voornamelijk in de eerste helft geconcentreerd.
  Graduele overgang.
  Diepte basis: 1,25 m.
5. Sterk geoxideerd licht kleihoudend silteus fijn zand met aan de top twee lenzen van witgrijs zeer fijn zand.
  Tussen 1,42-1,51 zone met meer silteus materiaal, de begrenzing is evenwel gradueel.
  Aan de basis komen grijs siltlaminae voor, continu en horizontaal gelegen.
  Diepte basis: 1,74 m.

  2.00 - 3.00 m (91 cm)
6. Grijs gevlekt zandhoudend silt met diffuse zones van meer zandig materiaal. Aan de top domineert evenwel het silteus fijn zand waarin grijze siltlaminae voorkomen. De begrenzing tussen beide faces is absoluut niet vast te leggen aangezien de instulpingsverschijnselen.
  Graduele overgang. Fe/Mn-stippels
  Diepte basis: 2,35 m.
7. Complex van bruingrijs silt alternerend met silteus fijn zand (dominant) en fijn grijze kleihoudende siltlaagjes continu en discontinu, doorgaans onregelmatig. Fe/Mn stippels zijn over het geheel verspreid.
  Diepte basis: 2,91 m.
  
  3.00 - 4.00 m (83 cm)
8. Lichtbruin (geoxideerd) zandhoudend silt met zones van meer zandig materiaal, de laagvlakken zijn evenwel diffuus.
  Aan de top (op 3,06) concentratie van zeer kleine discontinu kleihoudende siltlaagjes welke sterk geoxideerd zijn.
  Enkele Fe/Mn stippels aan de basis.
  Graduele overgang.
  Diepte basis: 3,25 m.
9. Geoxideerd silthoudend fijn zand (glauconiethoudend) met enkele diffuse zeer dunne silteuze laagjes, doorgaans discontinu. 
  Scherpe grens.
  Diepte basis: 3,47 m.
10.    Geoxideerd zandhoudend silt met diffuse zones van meer zandig materiaal. Zeer sporadisch Fe/Mn stipje.
  Diepte basis: 3,83 m.

  4.00 - 5.00 m (80 cm)
11.    Bruingeel silteus fijn zand met aan de basis vegetatierestjes en kleikeitjes, verschillend in kleur en vorm. De grens is gebogen.
  Diepte basis: 4,07 m.
12.    Geelbruin zandig silt met diffuse bruingele silteuse tot silthoudende zandlaagjes die kunnen uitgroeien tot meerdere cm dikte.
  Stratificatie is afwisselend schuin en horizontaal. Massief aan de basis.
  Diepte basis: 4,80 m.

  5.00 - 6.00 m (96 cm)
13.    Groengrijs geoxideerd silteus fijn zand met discontinu licht schuine laagjes o.a. overblijfsels van foresets. Naar de basis toe worden ze zeer klein en subhorizontaal. Glauconiethoudend.
  Scherpe grens/geoxideerd in banden.
  Diepte basis: 5,44 m.
14.    Zwartbruin venig kleihoudend silt met oxidatievlekken (secundair). Tussen 5,82-5,89 veenlaagje waarvan zowel de onder- als bovengrens gradueel is.
  Diepte basis: 5,89 m.
15.    Grijs kleihoudend silt met zwarte spots. Kalkhoudend aan de basis.
  Diepte basis: 5,96 m.      

  6.00 - 7.00 m (40 cm)
16.    Bruingrijs kleihoudend silt met enkele diffuse zandige spots.
  Graduele overgang.
  Diepte basis: 6,07 m.
17.    Grijs kleihoudende silt met diffuse discontinu siltlagen die vanaf 6,11 dominerend worden. Kalkrijk.
  Diepte basis: 6,15 m.
18.    Grijs silt met enerzijds discontinu en sporadisch continu kleihoudend laminae tot laagjes, onregelmatig golvend. Sporadisch foresets en een effen gelaagdheid. Anderzijds grijs glauconiethoudend fijnzandig materiaal afgezet in discontinu laagjes (overblijfsels van ribbels), die sterk verstoord zijn aan de basis.
  Vertikaal geori�nteerde vegetatierestjes. Kalkrijk.
  Diept basis: 6,40 m.

  7.00 - 8.00 m (90 cm)
19.    Complex van grijs silt, bruingrijs licht kleihoudend silt en lichtgrijs zandig silt. De eerste en laatst vernoemde textuurgroep is doorgaans intern gestratifieerd met silt of kleihoudende siltlaagjes die continu en discontinu zijn (onregelmatig of effen). Tevens zijn de laagjes tangentieel, of zijn het overblijfsels van foresets. Sporadisch is een erosievlak zichtbaar.Kalkrijk.
  Diepte basis: 7,34 m.
20.    Grijs zeer fijn glauconiethoudend fijn zand met grijze discontinu niet parallelle effen siltlaagjes. Discontinu gebogen stratificatie aan de basis. Gebogen erosieve ondergrens. Kalkrijk.
21.    Grijs silt intern gestratifieerd met donkerkleurige laminae waarvan de discontinu laminae overblijfsels zijn van ribbels en klimmende ribbels. Er bestaat minder reactivatieoppervlakken (opeenvolging van ribbels).
  De laatste 10 cm is een fijn gelamineerd geheel van bruin humeus fijn silteus en grijs fijn zandig materiaal. Continu effen gelaagd. Kalkrijk.
  Diepte basis: 7,90 m.

  8.00 - 9.00 m (64 cm)
22.    Grijs silthoudend fijn zand met discontinu horizontaal gelegen laagjes bestaande uit vegetatierijk silt en diffuse zeer dunne siltlaagjes aan de basis. Graduele overgang bestaande uit bovenvernoemd materiaal met licht schuin gelaagde siltlaagjes met diffuse ondergrens. Glauconiethoudend.
  Diepte basis: 8,34 m.
23.    Bruingrijs silteus fijn zand met grote concentratie van siltlaagjes die schuin gelegen zijn en waarvan de laagvlakken diffuus zijn.
  Naar de basis toe (laatste 3 cm) een dominantie van zandig materiaal. Depositional boundary - licht kalkhoudend.
  Diepte basis: 8,43 m.
24.    Groengrijs silteus halffijn zand, de eerste helft is horizontaal gelaagd met laagjes bestaande uit meer zandig materiaal, de tweede helft is massief gelaagd. Glauconiethoudend, licht kalkhoudend.
  Diepte basis: 8,64 m.

  9.00 - 10.00 m (100 cm)
25.    Alternerend complex van grijs fijn glauconiethoudend zand en bruine siltlaagjes discontinu, sporadisch continu, effen tot licht gebogen. Scherpe licht schuine grens.
  Diepte basis: 9,13 m.
26.    Groen sterk gebioturbeerd kleiig materiaal met zandlenzen.
  Graafgang tussen 9,74-9,90.
  Glauconiet- en micahoudend.
  Diepte basis: 10,0 m.

  10.00 - 11.00 m (100 cm)
27.    Groen kleihoudend zand met grijze discontinu met-parallelle effen kleilagen die voornamelijk in het centraal gedeelte geconcentreerd zijn.
  In de tweede helft worden ook lenzen van grijs glauconietrijk fijn zand aangetroffen. Gebioturbeerd.

  11.00 - 12.00 m (68 cm)
28.    Groengrijze compacte klei met lenzen tot discontinu laagjes van glauconiet.
  Diffuse siltinsluitsels die aan de basis uitgegroeid zijn tot lensjes.
  Diepte basis: 11,68 m.

  12.00 - 13.00 m( 100 cm)
29.    Groengrijze compacte klei met lensjes bestaande uit zand waarvan het aantal toeneemt naar de basis waardoor benticular bedding ontstaat.
  Diepte basis: 13,0 m.      

------------------------------------------------------------------------
STRATIGRAFISCHE INTERPRETATIE
------------------------------------------------------------------------
  Top  * basis  *STRATIGRAFISCHE EENHEDEN
------------------------------------------------------------------------
 0.00    3.25    Kwartair: Gent Formatie
 3.25    9.13              Zemst Formatie 
 9.13   13.00(geboord)     Tertiair: Formatie van Maldegem

------------------------------------------------------------------------
AUTEUR F. BOGEMANS - 1989
------------------------------------------------------------------------