Personal tools

You are here: Home / Virtual collections / Geology / Boreholes / 057W-057E / 057E0079 Eikevliet Hingene / 057E0079 Eikevliet Hingene description

057E0079 Eikevliet Hingene description

text/plain 2320079.TXT — 7 KB

File contents

ADMINISTRATIEVE & TECHNISCHE GEGEVENS
---------------------------------------------------------------------
Kaart nr.:	057E
PLAAT:	Puurs
Nr.:	079 (III,b)
Type Boring:	gestoken boring
topografische kaart:	23/2
Uitgevoerd te:	Hingene
Post nr.:	2880
Adres boorplaats:	Eikevliet

Opdrachtgever:	Belgische Geologische Dienst
Boorfirma:	Peeters
Boordatum:	1991
Topografie:	topokaart 1/10.000
Stalen door:	
Boormethode:	gestoken
Lengte & doormeters:

Grondwaterstanden:
1ste maal:	
Bij rust:
Tijdens pompen:	
Debiet:	
Waterzaak nr.:
Totale diepte:	16.21 m
Stalen bewaard:	
Maaiveld / ref. peil:	4.246 m
X:	144960
Y:	197650
NIS code:				12007
---------------------------------------------------------------------
BOORBESCHRIJVING � F. Bogemans
---------------------------------------------------------------------
Top * Basis  *    AARD DER GRONDLAGEN	
---------------------------------------------------------------------
Kern 1: 00.00m � 01.30m (99cm)
00.00m � 00.21m		geroerde grond
00.21m � 00.99m		donkerbruin licht kleihoudend silt met 
baksteenfragmenten, steenkoolfragmenten en 
andere steenslag, dit voornl in het 
topgedeelte.

Kern 2: 01.30m � 02.30m (94cm)
01.30m � 01.56m		Bruin zandig silt (licht kleihoudend) met 
diffuse patches van meer zandig materiaal. 
Aan de basis treedt menging op met 
onderliggend materiaal (graduele overgang).
01.56m � 01.68m		Verstoord geheel van groengrijs silthoudend 
fijn zand en silteus fijn zand, beide 
eenheden komen in de vorm van diffuse lenzen 
voor. Over het geheel komen plantenresten 
voor
		graduele overgang. Glauconiethoudend
01.68m � 01.99m		diffuus alternerend complex (horizontaal 
gestratifieerd) van silthoudend � fijn zand 
en meer silteus materiaal dat zelfs dominant 
wordt naar de basis toe. Er komen zelfs 
enkele dunne siltlaagjes voor. Over het 
geheel komen nog enkele vegetatierestjes 
voor. Glauconiethoudend. Volledig aan de 
basis zijn er lenzen aanwezig van 
onderliggend materiaal. (depositional 
boundary)
01.99m � 02.24m		groengrijs silthoudend fijn zand, 
glauconiethoudend, disctu, niet parallel 
effen tot licht golvend gelaagd met 
glauconietrijke en meer silteuse laagjes.


Kern 3: 02.30m � 03.30m (80cm)
02.30m � 02.67m		Groen zandig silt, zeer fijn gestratifieerd 
gaande van schuin in het topgedeelte en 
centraal gedeelte tot subhorizontaal of 
massief in de overige gedeelten. Vanaf 2.53 
wordt het zandaandeel belangrijker, evenwel 
in de vorm van diffuse banden. 
Glauconiethoudend. Graduele overgang.
0.67m � 03.10m		groengrijs � fijn zand, diffuse gebogen 
gelaagd (ingevolge boren?) met enkele fijne 
kleiige lensjes in het topgedeelte + enkele 
kleien die over het geheel verspreid zijn. 
Glauconiethoudend

Kern 4: 03.30m � 04.30m (72cm)
03.30m � 04.02m		groengrijs, glauconiethoudend � fijn zand 
diffuus subhorizontaal gelaagd (gebogen 
lagen, 1 kant ingevolge boren) met 
silthoudende laagjes. Keitjes komen nog 
slechts zeer sporadich voor.

Kern 5: 04.30m � 05.30m (80cm)
04.30m � 05.10m		groengrijs glauconiethoudend � fijn zand 
schuin gestratifieerd tot 4.54, vervolgens 
massief tot subvertikaal tot 4.72 en 
opgebouwd uit bovengenoemd materiaal. Silteus 
fijn zand, steeds voorkomend als diffuse 
banden en 1 siltlaagje van 0.5cm dikte. De 
grenzen, met uitzondering van deze van de 
siltlaag, zijn steeds gradueel. Vanaf 4.72 
opnieuw groengrijs glauconiethoudend � fijn 
zand, schuin gelaagd dit maal evenwel met 
verschillende orientatie.

Kern 6: 05.30m � 06.30m (81cm)
05.30m � 05.46m		groengrijs medium zand met enkele fijne 
keitjes. Glauconiethoudend. Zeer sporadisch 
plantenrestjes. Graduele overgang.
05.46m � 06.11m		diffuus alternerend complex bestaande uit 
groengrijs � fijn zand, groengrijs silteus 
fijn zand en zeer heterogeen zand. In de 
tweede helft sterke concentratie van lagen 
bestaande uit plantenresten en kleilenzen. 
Glauconiethoudend.Kern 7: 06.30m � 07.30m (69cm)
06.30m � 06.99m		groengrijs � fijn zand, glauconiethoudend 
schuin gestratifieerd tot 06.51, horizontaal 
tot licht schuin gelaagd tot 06.79. 
Vervolgens massief gelaagd. Kleine keitjes 
zijn sporadisch over het geheel verspreid.

Kern 8: 07.30m � 08.30m (53cm)
07.30m � 07.65m		groengrijs � fijn zand diffuus alternerend 
met silthoudend � fijn zand. Aan de top is 
het geheel gebogen, vervolgens horizontaal 
gelaagd. Sporadisch enkele kleilensjes. 
Glauconiethoudend. Erosieve golvende grens.
07.65m � 07.83m		Grijsgroen silteus fijn zand, 
glauconiethoudend. Massief gelaagd met 
sporadisch keitje

Kern 9: 08.30m � 09.30m	(79cm)
08.30m � 08.53m		groengrijs silthoudend � fijn zand, massief 
gelaagd. Glauconiethoudend, graduele 
overgang.
08.53m � 09.09m		grijs silteus medium zand met aan de top 
silteus fijn zand dat in verstoorde vorm 
voorkomt. (het geheel geeft een verstoorde 
indruk)

Kern 10: 09.30m � 10.30m (84cm)
09.30m � 09.75m		grijs medium zand alternerend met silteus � 
fijn zand, de stratificatie is gebogen, 
waarschijnlijk ingevolge boren. De grenzen 
zijn gradueel. Over het geheel zijn keitjes 
en zeer grove kwartskorrels verspreid. Aan de 
basis kleikeitjes, vanaf 09.68 silteus fijn 
zand en silthoudend fijn zand, alternerend en 
gradueel overgaand. Licht golvend erosieve 
grens.
09.75m � 10.11m		donkergrijs silteus fijn zand met kleilenzen, 
zeer grillig van structuur (geheel is 
gebioturbeerd) kalkhoudend (hoorbaar)


Kern11: 10.30m � 11.30m (86cm)
10.30m � 10.89m		Donkergrijs silteus fijn zand met kleilenzen 
die voornl geconcentreerd zijn tussen 10.72 � 
10.89. Het geheel is gebioturbeerd CaCO� 
houdend, hoorbaar.
10.89m � 11.16m		donkergrijs sterk gebioturbeerd materiaal 
bestaande uit patches van fijn zand en 
silteus fijn zand. Glauconiethoudend

Kern12: 11.30m � 12.30m (85cm)
11.30m � 12.15m		donkergrijs silteus fijn zand overgaand naar 
zandig silt, tevens kleiig. Geheel is 
gebioturbeerd. Aan de top kalkconcentratie, 
afkomstig van schelpen. Glauconiethoudend

Kern13: 12.30m � 13.30m (93cm)

12.30m � 13.30m		donkergrijs silteus fijn zand, licht 
kleihoudend, tweede helft sterk 
gebioturbeerd, in de eerste helft komen nog 
disctu effen zandlaagjes voor

Kern14: 13.30m � 14.30m (92cm)
13.30m � 14.22m 		Grijs silteus fijn zand, sterk gebioturbeerd 
met kalkmodules


Kern15: 14.30m � 15.30m (93cm)
14.30m � 15.23m		grijs sterk gebioturbeerd silteus fijn zand 
met sporadisch vegetatierestjes, licht 
kalkhoudend (hoorbaar)

Kern16: 15.30m � 16.30m (93cm)
15.30m � 15.95m		Grijs sterk gebioturbeerd silteus fijn zand 
met slappe kleiige insluitsel tussen 15.84 � 
15.95 Despostional boundary
15.95m � 16.23		Grijs kleihoudend silt met schuine graafgang 
tussen 16.17 � 16.21 (deze gang is opgevuld 
met fijn zand) micahoudend. 
---------------------------------------------------------------------
STRATIGRAFISCHE INTERPRETATIE 
---------------------------------------------------------------------
Top * Basis  *    STRATIGRAFISCHE EENHEDEN
--------------------------------------------------------------------- 

00.00 - 16.21m Quartair

---------------------------------------------------------------------
AUTEUR: Vancampenhout P. 16/01/2006
---------------------------------------------------------------------
BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST

057E/079(III, b) - KAARTBLAD: PUURS 
p. 1/1

*********************************************************************