Personal tools

You are here: Home / Virtual collections / Geology / Boreholes / 057W-057E / 057W0152 Baasrode Buggenhout / 057W0152 Baasrode Buggenhout description

057W0152 Baasrode Buggenhout description

text/plain 2310152.TXT — 7 KB

File contents

***********************************************************************
ADMINISTRATIEVE GEGEVENS
------------------------------------------------------------------------
Kaart-Nr:      57W     
PLAAT:       Dendermonde
Nr:         152 (IX, b)
Type Boring:    Verkenningsboring
Topografische kaart:        23/1 
Uitgevoerd te :   Baasrode, Buggenhout
Postnr:       9200
Adres boorplaats:  

Opdrachtgever:   Belgische Geologische Dienst         
Boorfirma:     Smet DB Dessel
Boordatum:     1989
Topografie:     
Stalen door:    
Boringsmethode:   Gestoken
Doormeters:     Kernen: 10 cm
          
Grondwaterstanden: 
1ste maal:             
Bij rust :     
Tijdens pompen:   
Debiet :      
Waterzaaknr:    
Totale diepte:   10 m
Stalen genomen:
Maaiveld:      +6,846 m
X:         136.815
Y:         190.890
NIS-code:      42002

------------------------------------------------------------------------
BOORBESCHRIJVING 
------------------------------------------------------------------------
Nr * Diepte Basis * AARD DER GRONDLAGEN
----------------------------------------------------------------------

  0.00 - 1.00 m (77 cm)
1. Donkerbruin fijn zandhoudend silt met steenkool- en baksteenfragmentjes. Onderaan sporadisch fijn bruingrijs siltlensje. Graduele overgang.
  Diepte basis: 0,36 m.
2. Alternerend horizontaal gelaagd complex van grijze siltlaagjes waarvan de ondergrens & bovengrens door een bruine kleur geaccentueerd worden en bruingrijze silteuze fijnzandige laagjes (siltlaagjes 1 mm, zandlaagje 3 � 4 mm). De siltlaagjes zijn discontinu, de zandlaagjes continu.
  Van 0.36 tot 0.45 is het patroon evenwel verstoord.
  Diepte basis: 0,52 m.
3. Bruingrijs kleihoudend silteus fijn zand met lenzen van grijs silthou- dend fijn zand waarvan de begrenzing doorgaans diffuus is. 
  Vanaf 0.69 toename van de zandfractie met als resultaat geelgrijs fijn zand aan de basis.

  1.00 - 2.00 m (76 cm)
4. Geelgrijs silthoudend fijn zand met licht kleihoudende zone tussen 1,18 en 1,27 m. de ondergrens is gradueel. De bovengrens is grillig depositi- onal.
  Duidelijke licht schuine grens (glauconiethoudend)
  Diepte basis: 1,29 m
5. Geelgrijs sterk silteus fijn zand, diffuus horizontaal gelaagd met bandjes van iets donkerder materiaal. Glauconiethoudend. Graduele overgang.
  Diepte basis: 1,67 m.
6. Grijs silthoudend fijn zand, wordt silteus naar de basis toe en is geoxideerd. Scherpe grens, licht onregelmatig.
  Diepte basis: 1,70 m.
7. Grijs silt met diffeuse laagjes van grover silt.
  Diepte basis: 1,76 m.

  2.00 - 3.00 m (85 cm)
8. Groengrijs silteus fijn zand met onregelmatige zones van meer zandig materiaal gradueel overgaand vanaf 2,35 naar grijs silthoudend halffijn zand, geoxideerd aan de basis, licht glauconiethoudend. Duidelijke licht onregelmatige grens. 
  Diepte basis: 2,39 m.
9. Bruingrijs silt met laminae van fijn zand, diffuus horizontaal gelaagd en gradueel overgaand vanaf 2,51 naar groengrijs silteus fijn zand.
  Vanaf 2,58 silthoudend fijn zand evenwel met zones van meer silteus materiaal. Tussen 2.72-2.73 licht onregelmatige siltlaag van 3 tot 7 mm dikte.
  Licht glauconiethoudend.
  Diepte basis: 2,85 m.

  3.00 - 4.00 m (40 cm)
10. Groengrijs silteus fijn zand, met tussen 3,10-3,13 bruingrijs glauco- niethoudend, silthoudend halffijn zand. De begrenzing is gradueel. Vanaf 3,16 glauconiethoudend, silthoudend halffijn zand.
 
  4.00 - 5.00 m (84 cm)
11. Groengrijs sterk silthoudend fijn zand horizontaal gelaagd met meer silteuze banden. Graduele overgang. Glauconiethoudend.
  Diepte basis: 4,27 m.
12. Grijs silthoudend halffijn zand met grove kwartskorrels. Diffuus subhorizontaal gelaagd.
  Duidelijke grens.
  Diepte basis: 4,56 m.
13. Bruingrijs zandig silt met diffuse zones van meer zandig materiaal dat zelfs dominant is tussen 4,74-4,79.
  Tussen 4,68-4,73 en de basis zijn er silt zones aanwezig die evenwel doorspekt kunnen zijn met zandlaminae. De begrenzing van de siltaccumu- latie is doorgaans onregelmatig.

  5.00 - 6.00 m (50 cm)
14. Grijs silthoudend fijn zand, licht schuin diffuus gelaagd. Sporadisch een zone met minder silthoudend materiaal.
  Glauconiethoudend.
  Diepte basis: 5,50 m.

  6.00 - 7.00 m (45 cm)
15. grijs silthoudend halffijn zand met kleine keitjes en afgeronde kleiige siltlensjes aan de basis.
  Glauconiethoudend. Duidelijke grens
  Diepte basis: 6,15 m.
16. Groengrijs silthoudend fijn zand, gradueel overgaand naar grijs sterk silthoudend halffijn zand. Glauconiethoudend.

  7.00 - 8.00 m (100 cm)
17. Grijs silthoudend medium zand massief gelaagd met enkele keitjes die over het geheel verspreid zijn. Grote hoekige zandsteen op 7,10 m.
  Tussen 7,24 en de basis grote concentratie van keitjes en kleikeitjes (glauconiethoudend).
  Diepte basis: 7,28 m.
18. Geelgrijs silthoudend heteromorf halffijn zand met grote concentratie van meer silteuze banden (groengrijs) eerst horizontaal gelaagd, vervolgens schuin (glauconiethoudend)
  Diepte basis: 7,46 m.
19. Geelgrijs silthoudend heteromorf medium zand met bruingrijze continu en discontinu kleihoudende siltlagen, eerst effen licht schuin, vervolgens licht gebogen (tot 7,77). Vanaf 7,77 wordt het zand fijner van korrel. De basis bestaat uit grijsgroen zandhoudend silt met humeuze resten volledig onderaan. Glauconiethoudend.
  Diepte basis: 8,00 m.

  8.00 - 9.00 m (36 cm)
20. slecht genomen staal bestaande uit heteromorf medium zand met zeer grove kwartskorrels en discontinu kleihoudend siltlaagjes/glauconiethoudend.
  Diepte basis: 8,13 m.
21. Grijs kleiig silt met keitjes en zeer grove kwartskorrels waarbij de eerst vernoemde voornamelijk geconcentreerd zijn aan de basis en top.
  Diepte basis: 8,18 m.
22. Grijs silthoudend halffijn tot medium zand diffuus schuin gelaagd.
  Glauconiethoudend.
  Diepte basis: 8,36 m.

  9.00 - 10.00 m (83 cm)
23. Grijs heteromorf halffijn zand met grijze kleihoudende siltlensjes die aan de top zijn uitgegroeid tot discontinu laagjes.
  Sporadisch vegetatierestjes/glauconiethoudend. Graduele overgang.
  Diepte basis: 9,05 m.
24. Grijsgroen silteus fijn zand horizontaal tot licht schuin gelaagd, de laatste evenwel met vari�rende ori�ntatie.
  Over het geheel zijn vegetatierijke laagjes tot brokken verspreid. Discontinu, effen, horizontaal (dominant) tot licht schuin. Glauconiet- houdend.
------------------------------------------------------------------------
STRATIGRAFISCHE INTERPRETATIE
------------------------------------------------------------------------
  Top  * basis  *STRATIGRAFISCHE EENHEDEN
------------------------------------------------------------------------
 0.00    1.29    Kwartair: Gent Formatie
 1.29   10.00(geboord)       Zemst Formatie 
 
------------------------------------------------------------------------
AUTEUR F. BOGEMANS - 1989
------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------
BOORBESCHRIJVING - boormeester
------------------------------------------------------------------------------
Top * Basis  *    AARD DER GRONDLAGEN
------------------------------------------------------------------------------
00.00m � 00.50m	zwart zand
00.50m � 01.50m	grijs geel zand
01.50m � 09.50m	grijs groen grof zand
09.50m � 10.00m	groen vet zand
------------------------------------------------------------------------------