Personal tools

You are here: Home / Virtual collections / Geology / Boreholes / 057W-057E / 057W0156 Briel / 057W0156 Briel description

057W0156 Briel description

text/plain 2310156.TXT — 5 KB

File contents

ADMINISTRATIEVE & TECHNISCHE GEGEVENS
---------------------------------------------------------------------
Kaart nr.:	057W
PLAAT:	Dendermonde
Nr.:	156 (III,b)
Type Boring:	gestoken boring
topografische kaart:	23/1
Uitgevoerd te:	Bornem
Post nr.:	2880
Adres boorplaats:	Briel

Opdrachtgever:	Belgische Geologische Dienst
Boorfirma:	Peeters
Boordatum:	1991
Topografie:	topokaart 1/10.000
Stalen door:	
Boormethode:	gestoken
Lengte & doormeters:

Grondwaterstanden:
1ste maal:	
Bij rust:
Tijdens pompen:	
Debiet:	
Waterzaak nr.:
Totale diepte:	13.30 m
Stalen bewaard:	
Maaiveld / ref. peil:	4.246 m
X:	137760
Y:	197940
NIS code:				12007
---------------------------------------------------------------------
BOORBESCHRIJVING � F. Bogemans
---------------------------------------------------------------------
Top * Basis  *    AARD DER GRONDLAGEN	
---------------------------------------------------------------------
Kern 1: 00.00m � 01.30m (92cm)
00.00m � 00.49m		Geroerde grond
00.49m � 00.70m		Bruin kleiig silt met steenkoolgruis, 
travertijnstukjes en schelpfragmentjes, 
graduele overgang.
00.70m � 00.82m		Mottled bruine klei met veel Feconcentraties, 
travertijnbrokjes en zeer fijne 
schelpfragmentjes, graduele overgang
00.82m � 00.92m		Lichtbruin kleihoudend silt met grote 
concentratie van Fe spots en kalkmycelia, 
over het geheel zijn wortelresten verspreid.

Kern 2: 01.30m � 02.30m (42cm)
01.30m � 01.72m		lichtbruin kleihoudend silt met Feconcreties 
die sterk geconcentreerd zijn in het 
basisgedeelte. Tevens Mn stippels. 
Travertijnbrokjes en kalkmycelia

Kern 3: 02.30m � 03.30m (ontbreekt)
		

Kern 4: 03.30m � 04.30m (41cm)
03.30m � 03.71m		kakikleurig kleihoudend fijn zandhoudend silt 
met verspreide schelpfragmenten en vivianiet 
grijs fijnzandige lenzen zijn aanwezig en dit 
voornamelijk in het topgedeelte. Zeer 
kalkrijk.

Kern 5 : 04.30m � 05.30m (92cm)
04.30m � 05.22m		kakikleurig kleihoudend silt, grijs gevlekt, 
gradueel overgaand naar donkere kleur, 
sterkst tussen 4.92 � 5.17m. 
Zoetwaterschelpen aan de top. Vivianiet over 
het geheel verspreid. Schelpfragmentjes over 
het geheel verspreid. Zeer kalkrijk.

Kern 6: 05.30m � 06.30m (72cm)
05.30m � 05.51m		kakikleurig licht kleihoudend silt met zeer 
fijne schelpfragmentjes. Sporadisch zeer 
fijne patches met zand, zeer kalkrijk. 
Depositional boundary
05.51m � 05.93m		groengrijs silthoudend � fijn zand, is 
kakikleurig tussen 05.58 � 05.93 ingevolge 
concentratie van mineralen en zeer fijn 
klastisch materiaal. Sterke concentratie van 
vivianiet 05.59 � 05.71. Naar de basis toe 
kalkrijke steentjes. Zand zelf licht 
kalkhoudend.
05.93m � 06.02m		grijs heterogeen � fijn zand met 
glauconietkorrels, kalkrijk.

Kern 7: 06.30m � 07.30m (66cm)
06.30m � 06.96m		grijs medium tot grof zand, heteromorf met 
zeer grote kwartskorrels en kleine keitjes. 
Met doorgaans massief gelaagd zand bevat 
enkele grijze siltlaagjes, schuin tot gebogen 
evenwel met wisselende orientatie en paar 
disctu vegetatierijke disctu laagjes, evenwel 
subhorizontaal gelegen. Glauconiethoudend. 
Geen kalk

Kern 8: 07.30m � 08.30m (60cm)
07.30m � 07.90m		grijs grof heterogeen zand met zeer grove 
korrels, fijne keitjes en enkele siltlensjes. 
concentratie van keitjes op 07.75m. Nog 1 
siltlaagje, licht vegetatiehoudend, licht 
schuin gelegen. Bovenste gedeelte is massief 
gelaagd, overige gedeelte diffuus 
subhorizontaal, glauconiethoudend.

Kern 9: 08.30m � 09.30 (74cm)
08.30m � 08.35m		fijn grint in een zandmatrix. Het grint 
bestaat uit kwartskorrels, silexfragmenten en 
enkele zandsteentjes. Licht schuine grens.
08.35m � 08.76m		Grijs medium zand met nog enkele verspreide 
keitjes. Massief tot licht schuin gelaagd. 
Glauconiethoudend.Scherpe grens
08.76m � 09.04m		groen zandig silt met diffuse zandpatches 
ingevolge bioturbaties. Glauconietrijk.

Kern10: 09.30m � 10.30m (94cm)
09.30m � 10.24m		groen sterk gebioturbeerd zandig silt met 
zeer sporadisch kleiig lensje, 
glauconietrijk. Micahoudend

Kern11: 10.30m � 11.30m	(95cm)
10.30m � 11.25m		groen sterk gebioturbeerd zandig silt met 
zeer sporadisch kleiige lensjes. 
Glauconietrijk, micahoudend.

Kern12: 11.30m � 12.30m (86cm)
11.30m � 11.72m		groen sterk gebioturbeerd zandig silt met 
zeer sporadisch kleiige lensje. 
Glauconietrijk. Schuine grens. 
11.72m � 12.16m		Groene compacte klei met in het tweede 
gedeelte lenticular bedding.

Kern13: 12.30m � 13.30m (100cm)
12.30m � 13.30		Groen zeer gecompacteerd kleihoudend silt met 
diffuse lenticular bedding. Gebioturbeerd 
---------------------------------------------------------------------
STRATIGRAFISCHE INTERPRETATIE 
---------------------------------------------------------------------
Top * Basis  *    STRATIGRAFISCHE EENHEDEN
--------------------------------------------------------------------- 

00.00 - 08.76m Quartair
08.76 - 13.30m Formatie van Maldegem

---------------------------------------------------------------------
AUTEUR: Vancampenhout P. 16/01/2006
---------------------------------------------------------------------

BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST

057W/156 (III, b) - KAARTBLAD: DENDERMONDE
p. 1/3

*********************************************************************