Personal tools

You are here: Home / Virtual collections / Geology / Boreholes / 058W-058E / 058E0388 Bonheiden Mechelen / 058E0388 Bonheiden Mechelen description

058E0388 Bonheiden Mechelen description

text/plain 2340388.TXT — 7 KB

File contents

                     BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST
PLAAT MECHELEN 58E


N 388  
                      x = 161 345
Boring K11                 y = 190 515
Uitgevoerd te : Bonheiden (Bon)      z = +/- 7
Door : N.V. Smet
Datum : 1980


Volgnummer    Aard der grondlagen               Diepte m
            
0,00 - 1,00 (55 cm)
-------------------
1     geelbruin leemhoudend fijn zand              0,84
2     sterk humeus zandige leem                 1,00

Monsters : 0,75 - 0,80   0,90 - 0,95


1,00 - 2,00 m (85 cm)
--------------------
3     grijsbruin 1/2 grof zand met grijsgroene kleiknobbeltjes
      aan de basis en zeer grove kwartskorrels + silex stukje
      (+ bakst) verstoorde grens                 1,20
Monsters : 1,l0 - 1,15

4     geelbruin lemig 1/2 fijn zand met fijne donkere bandjes
      (leemhoudend) met aan de basis leemhoudend grof zand
      met bruine leemhoudende bandjes              1,45
Monsters : 1,35 - 1,40

5     geelbruin lemig zand (mogelijk kleine vastweg ?)      1,60
Monsters : 1,50 - 1,55

6     groengeel lemig 1/2 fijn zand               1,66
Monsters : 1,60 - 1,65

7     geelgroen sterk lemig zand met humeuze banden, naar de
      basis toe groener                     2,00
Monsters : 1,80 - 1,85

              
2,00 - 3,00 m (90 cm)
--------------------
8     groengrijs lemig fijn zand, horizontale gelaagd met 2
      fijne grijze klei�ge zandlaagjes, veenlensjes en aan de
      basis humeus                        3,00
Monsters : 2,50 - 2,55

         
3,00 - 4,00 m (85 cm)
--------------------
9     grijsgroen leemhoudend 1/2 grof zand met kleilensjes, een
      gebroken silexkeitje
l0     groengrijs leemhoudend 1/2 grof zand met oxidatievlekken,
      met grijze kleilensjes                   3,82
Monsters : 3,60 - 3,65

11     groen lomp 1/2 grof zand met kleilens tussen 3,85 en
      3,90 en schuingelaagde veenlaagjes (+ oxidatie)
Monsters : 3,85 - 3,90


4,00 - 5,00 m (55 cm) ontbreekt
----------------------

5,00 - 6,00 m (80 cm)  
--------------------
12     groengeel leemhoudend zand met oxidatievlekken     5,86
Monsters : 5,50 - 5,55

13     groengrijs leemhoudend 1/2 grof zand met grijsgroen
      schuine lemige zandlaagjes               6,00
Monsters : 5,90 - 5,95


6,00 - 7,00 m (l00 cm)
--------------------
14     grijsgeel weinig gesorteerd zand            6,11
Monsters : 6,05 - 6,l0

15     groengeel leemhoudend zand met kleiknobbels       6,30
Monsters : 6,20 - 6,25

16     idem = venige bandjes                  6,36
Monsters : 6,30 - 6,36

17     bruingrijze tot grijsbruine lemige klei met oxidatie-
      banden met naar de basis toe veenrestjes (0,66 tot
      0,94 kalkhoudend)                    7,00
Monsters : 6,80 - 6,85


7,00 - 8,00 m (60 cm)
-------------------
      brol                          7,50
18     groengrijs leemhoudend 1/2 grof zand          7,97
Monsters : 7,65 - 7,70

19     grijsgroen lemig 1/2 fijn zand             8,00
Monsters : 7,97 - 8,00

       
8,00 - 9,00 m (55 cm)
-------------------
20     grijs grof zand,schuin gelaagd met oxidatie-
      spatten en veenrestjes                 9,00
Monsters : 8,50 - 8,55

          
9,00 - 10,00 m (100 cm)
---------------------
21     roestkleurig gebioturbeerd zandig silt        l0,00

          
10,00 - 11,00 m (100 cm)
----------------------
22     idem                         l0,35
23     groen donkergrijs gebioturbeerd zandig silt      11,00


11,00 - 12,00 m (67 cm)
---------------------
24     idem                         11,88
25     kleiintercalatie uitdeinend naar de basis toe
      aan basis gebioturbeerd zandig silt          12,00


12,0 0- 13,00 m (100 cm)
-----------------------
26     groengeel gebioturbeerd zandig silt met kleilenzen  12,l0
27     roestkleurig gebioturbeerd zandig silt met kleine
      kleilensjes                      12,40
28     groengrijs gebioturbeerd zandig silt         13,00


13,00 - 14,00 m (100 cm)
-----------------------
29     idem met aan de top grijze kleilenzen met veenrestjes
      aan de basis                     14,00


14,00 - 15,00 m (100 cm)
----------------------
30     idem (groengele geh.)                 15,00


15,00 - 16,00 m (l00 cm)
----------------------
31     idem met kleilensjes aan de basis           16,00


16,00 - 17,00 m (l00 cm)
-----------------------
32     idem met plaatselijk roestig             17,00

         
17,00 - 18,00 m (100 cm)
-----------------------
33     idem                         18,00

         
18,00 - 19,00 m (100 cm)
-----------------------
34     idem                         19,00


19,00 - 20,00 m ontbreekt
---------------

20,00 - 81,00 m (100 cm)
-----------------------
35     idem                           20,24
36     geelgrijs lemig zand, naar de basis toe groengrijs met
      kleilaagjes op 0,55; 0,57 en 0,66 (geoxideerd) en sub-
      horizontaal zwarte bandjes                21,00


21,00 - 22,00 m (100 cm)
-----------------------
37     geelgrijs lemig zand idem met roestkleurige klei aan de
      top van een pakket van 7,5 cm aan de basis        21,15
38     groengrijs tot grijsgroen gebioturbeerd zandig silt
      met roestvlekken met kleine geelgrijze zandinsluitsels
      aan de top                        22,00


22,00 - 23,00 m (l00 cm)
-----------------------
39     idem, maar minder roestvlekken              23,00

          
23,00 - 24,00 m (100 cm)
------------------------
40     idem met leeminsluitsels                 23,03
41     grijsbruine klei soms lemig met aan de top grijsgroene
      tot bruine zandige siltlensjes              24,00


24,00 - 25,00 m (100 cm)
-----------------------
42     geelbruin tot groenbruin gebioturbeerd zandig silt
      een weinig geoxideerd met gele kleilensjes.       25,00


25,00 - 26,00 m (100 cm)
-----------------------
43     idem met grijze zandlensjes en bruingrijze kleilensjes  26,00

         
26,00 - 27,00 m (100 cm)
-----------------------
44     idem met bruingrijze kleilensjes en kleibanden aan de
      basis                           27,00


27,00 - 28,00 m (100 cm)
-----------------------
45     idem met kleilaagjes aan de top              28,00

          
28,00 - 29,00 m (100 cm)
-----------------------
46     grijsgroene gebioturbeerd zandig silt met kleilensjes
      (aantal verminderend naar de basis toe)          29,00

          
29,00 - 30,00 m (100 cm)
-----------------------
47     idem                            30,00