Personal tools

You are here: Home / Virtual collections / Geology / Boreholes / 058W-058E / 058E0390 K18 Walem Battel / 058E0390 K18 Walem Battel description

058E0390 K18 Walem Battel description

text/plain 2340390.TXT — 6 KB

File contents

                     BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST
PLAAT MECHELEN 58E


                     x = 158 233
N 390                  y = 196 328
                     z= +/- 5
Uitgevoerd te : Walem/Battel  K18     
Door : N.V. SMET
Datum : 1980


Volgnummer Aard der grondlagen                  Diepte m

      0 - 1 m (80 cm)
1     bruine tot donkerbruine humeuse leem met bovenaan vege-
      tatiewortels en sporadisch baksteentjes.          0,53
      Monsters : 0,40 - 0,45

2     geelwit zandige leem met groene tint naar de basis     1,00
      Monsters : 0,80 - 0,85


      1 - 2 m (72 cm)
3     wit leemhoudend fijn zand (zeer geringe hoeveelheid oer)  1,29
4     grijsgroen tot geelgroen lemig fijn zand subhorizontaal  
      gelaagd met roestkleurige banden varierend in dikte     2,00
      Monsters : 1,40 - 1,45
           1,85 - 1,90


      2 - 3 m (85 cm)
5     geelgroen leemhoudend 1/2 grof zand             2,20
      Monsters : 2,15 - 2,20

6     roestkleurig lemig 1/2 fijn zand              2,27
      Monsters : 2,20 - 2,25

7     gee1groen leemhoudend l/2 grof zand met grote kwartskorrels
      en kleine keitjes, gaat geleidelijk over naar lemig
      1/2 fijn zand en kan soms zeer lemig zijn. Roestige
      kleur overweegt.                      3,00
      Monsters : 2,30 - 2,35
           2,65 - 2,70
           2,85 - 2,90


      3 - 4 m (98 cm)
8     geel lemig fijn zand                    3,09
9     geelbruine zandige leem afgewisseld met horizontale
      witgele zandlaagjes, geelbruine lemige zandlaagjes,
      lemige en kleilaagjes Fe/Mn, geoxideerd en sporadisch
      organisch materiaal                     3,67
      Monsters : 3,35 - 3,40
           3,55 - 3,60

l0     blauwgrijs lemig zand met grijze klei�ge leemlaagjes,
      waarschijnlijk met wat organisch materiaal         3,75
      Monsters : 3,68 - 3,75

11     witgeel geoxideerd leemhoudend 1/2 grof zand met grote
      kwartskorrels, kleilensjes en keitjes            3,95
      Monsters : 3,85 - 3,90

12     bruingrijs lemig l/2 fijn zand, geoxideerd met grote
      kwartskorrel                        4,00
      Monsters : 3,95 - 4,00


     4 - 5 m (77 cm)
13    bruingeel zwak lemig 1/2 fijn zand met grote kwartskorrels
     en kleilensjes. Geleidelijke overgang naar volgende laag.  4,59
     Monsters : 4,35 - 4,40

14    geelwit leemhoudend 1/2 fijn zand dat naar de basis toe
     lemiger wordt. Oxidatievlekjes, sporadisch organisch
     materiaal en kleilensjes                   5,00
     Monsters : 4,80 - 4,85


     5 - 6 m (91 cm)
15    geelwit leemhoudend 1/2 grof zand met vele kleilensjes,
     licht geoxideerd                       5,36
     Monsters : 5,25 - 5,30

16    grijs leemhoudend 1/2 grof zand met grote kwartskorrels
     en kleilenzen
     Monsters : 5,45 - 5,50

17    groengrijs lemig 1/2 fijn zand met verstoorde organisch
     rijke klei�ge leembandjes, wordt zandiger naar de basis toe 6,00
     Monsters : 5,74 - 5,79
           5,90 - 5,95


     6 - 7 m (l00 cm)
18    geelwit leemhoudend 1/2 fijn zand met grove kwartskorrels,
     grote kleivlekken (grijze) en grote kei aan de basis     6,15
     Monsters : 6,05 - 6,l0

19    groengrijs leemhoudend 1/2 fijn zand met kleilaagjes
     varierend in dikte. Eveneens grote kwartskorrels en
     oxidatievlekken                       6,31
     Monsters : 6,20 - 6,25

20    geelwit leemhoudend 1/2 fijn zand met grote kwartskorrels,
     kleivlekken en oxidatievlekken                6,50
     Monsters : 6,35 - 6,40

21    groengrijs leemhoudend 1/2 fijn zand met grote kwartskorrels
     en kleilaagjes varierend in dikte (vanaf 64 bijna uitslui-
     tend klei = aanhitting van kleilensjes)           6,75
     Monsters 6,67 - 6 72

22    grijs idem groengrijs leem zand fijn met zwarte (halve)
     streepjes. Aan de basis een kleilaagjes (donker grijs)   7,00
     Monsters : 6,85 - 6 ,90


     7 - 8 m (95 cm)
23    vuilgrijs leemhoudend 1/2 grof zand, met grote klei-
     vlekken, met grote kwartskorrels, silexen en oxidatievlekken.
     Aan de basis hoofdzakelijk klei�g materiaal         7,31
     Monsters : 7,20 - 7,25

24    grijsgroen leemhoudend 1/2 fijn zand met fijne zwartgrijse
     kleilaagjes die naar de basis toe frequenter voorkomen   7,51
     Monsters : 7,45 - 7,50

25    grijs lemig fijn zand met zeer fijne zwarte streepjes    7,78
     Monsters : 7,60 - 7,65

26    grijsgroen leemhoudend 1/2 fijn zand tot fijn zand naar de
     basis met verstoorde zwarte bandjes (organisch) en een 
     grijsbruin klei�g laagje in het midden. Aan de basis een
     zwartbruine kleilaag                     8,00
     Monsters : 7,75 - 7,80


     8 - 9 m (82 cm)
27    vuilgrijs leemhoudend 1/2 grof zand met kleilenzen van
     varierende grootte en aan de bais een grijze kleilaag met
     silexen, grote kwartskorrels over gans de lengte.      8,75
     Monsters : 8,45 - 8,50
           8,70 - 8,75

28    geelgrijs lemig fijn zand met verstoorde bruine (veget.)
     lemige bandjes                        8,83
     Monsters :

29    groengrijs leemhoudend 1/2 fijn zand             8,93
     Monsters : 8,85 - 8,90

30    geelgrijs lemig fijn zand met versteende bruine (veg.)
     lemige bandjes                        9,00
     Monsters : 8,95 - 9,00