Personal tools

You are here: Home / Virtual collections / Geology / Boreholes / 058W-058E / 058W0274 K13 Leest / 058W0274 K13 Leest description

058W0274 K13 Leest description

text/plain 2330274.TXT — 13 KB

File contents

Plaat BOOM 58W              Belgische Geologische Dienst

N 274 (VIIId)            X 150 290
                   Y 189 795
Boring                Z � 9m
Uitgevoerd te : Leest K13        
Voor : B.G.D.
Door : N.V. SMET
Datum : 1980
Topografische ligging opgetekend door P. Van Wichelen
Grondstalen verzameld door de boormeester
Boringsmethode : gestoken.
Hoogte van het maaiveld : � 9 m
Totale diepte : 30 m


Volgnr.  Aard der grondlagen            Diepte m  Bewaarde
                                 monsters

     0.00 - 1.00 m (75 cm)

l     Humeuze kleiige leem met baksteenbrokjes,
     houtskool en andere menselijke afval-
     produkten (geen duidelijke grens)      0.73
2     Bruingele zandige leem met oxidatiespot-        0.30-0.35
     ten en Fe/Mn concreties (iet kleiig)     1.00


     1.00 - 2.00 m (94 cm)

3     Idem, met een concentratie van oxidatie-
     vlekken tussen 1.37 en 1.49 naar de basis
     toe wordt het materiaal zandig (fijne
     fractie) en ontbreken de oxidatievlekken.       1.80-1.85
     De kleur is gevarieerd naar grijsgeel    2.00


     2.00 - 3.00 m (17 cm)

4     Groengrijs 1/2 fijn zand met meer kleiige
     lenzen.                   3.00   2.90-2.95


     3.00 - 4.00 m (12 cm)

5     Groengrijs 1/2 fijn zand met kleiige lenzen 4.00


     4.00 - 5.00 m (92 cm)

6     Grijs 1/2 fijn zand, geoxideerd aan de grens 4.19
7     Grijze (donker) silthoudende klei met
     mica's. Grens met 6 is zeer scherp en is        4.40-4.45
     golvend.
     Aan de top is er een "wortelgang" gevuld
     met grijs 1/2 fijn zand           5.00


     5.00 - 6.00 m (17 cm)

8     Idem overgaand naar meer siltige klei met
     lenzen van uitsluitend klei         6.00


     6.00 - 7.00 m (100 cm)

9     Groene siltige klei met bleke zandlensjes en
     zuivere kleilenzen. Aan de basis oxidatie-
     vlekken.                   7.00


     7.00 - 8.00 m (l00 cm)

10    Idem met vele zandlensjes aan de top     8.00


     8.00 - 9.00 m (95 cm)

ll    Idem met meerdere zandlensjes        9.00


     9.00 - 10.00 m (100 cm)

l2    Groene tot grijsgroene klei met sporadisch
     meer silteus. Aan de basis een zandlens   10.00


     10.00 - 11.00 m (100 cm)

l3    Idem                    11.00


     11.00 - 12.00 m (100 cm)

l4    Idem                    12.00


     12.00 - 13.00 m (100 cm)

l5    Idem                    13.00


     13.00 - 14.00 m (100 cm)

Bruinbeige kleihoudend, zwak glauconiethoudend fijn zand
met bruine kleivlekjes. Aan de top meerdere kleine klei-
vlekjes; op 33 cm grotere zuivere kleivlek. Tussen 45-80
meerdere en grotere bruingrijze onregelmatige kleivlekken en
slierten.
0ok vlekjes van wit tot witgrijs, glauconiethoudend zand, ver-
spreid, evenals gele onregelmatige vlekjes en roestvlekken (vooral
tussen 31-50 en 80-100) in de zandige zones.
Tussen 13-30 : 1 cm brede spleet opgevuld met bleekgekleurd
kleihoudend, glauconiethoudend fijn zand met roestkleurige
rand + enkele mica's.
Tussen 15-18 : grote pyriteuze vlek.
Geheel is gebioturbeerd.
Stalen : 25 cm en 75 cm.


     14.00 - 15.00 m (98 cm)

0-44  : groengrijs kleihoudend, glauconiethoudend en zwak mica-
     houdend fijn zand met enkele geelbruine vlekken zwak
     kleihoudend, glauconiethoudend (o.a. tussen 7-10,
     26-32, en 37-41). Zijn deze gele vlekken produkt van
     oxidatie ?
     Enkele stipjes van wit zuiver fijn zand.
     Roestvlekken rond rand.
44-52 : sterk geox. zone, geelbruin, kleihoudend fijn zand,
     glauconiethoudend + talrijke roestvlekken.
52-09 : groengrijs, glauconiethoudend, -kleihoudend tot zeer
     kleihoudend fijn zand met voegen van zuivere, grijze klei.
     0p 58 en 65-68 : schuin geori�nteerde voegen van grijze
     plastische klei ook enkele stipjes van bleek, glauconiet-
     houdend fijn zand.
     65-68 : schuin contact met meer geoxideerde zone.
68-98 : bruin, glauconiethoudend, kleihoudend fijn zand met
     tussen 68-82 : enkele donkerbruine kleine kleivlekjes,
     grote vlek op 80. Eveneens verschillende vlekjes, van
     wit tot grijs glauconiethoudend fijn zuiver zand. Gele
     vlekken verspreid.
     Tussen 85-98 : 1 cm brede spleet opgevuld met roestkleurig
     fijn glauconiethoudend zand, waarrond gelige rand.
     0pm. : vanaf 68 neemt glauconietgehalte toe t.o.v. andere
     stukken van de kern.
     Rond 68 : roestkleurige slierten.
     Stalen op 25 cm en 75 cm.
 

     15.00 - 16.00 m (97 cm)

0-52  : homogene zone bestaande uit groengrijs kleihoudend fijn,
     glauconiethoudend zand met kleinere kleistipjes verspreid.
     Tussen 3-5 : band met iets kleiiger materiaal.
     0p 46 en 50 : bruine vlek, glauconietrijk, zwak kleihoudend
     fijn zand + gelige glauconietrijke vlek.
52-97 : bruin glauconietrijk, zwak kleihoudend, fijn tot middelmatig
     zand met groenere glauconietrijkere vlekjes, grotere vlek
     aangerijkt met glauconiet tussen 70-73.
     Tussen 60-75 : meerdere vlekken van bleek wit tot grijs
        86-90 : glauconietrijk zuiver zand met gelige rand
            evenals enkele vlekken.
     Tussen 60-75 ook enkele bruine kleiige vlekken.
     0p 91 : donker pyriteuze vlekjes.
     Stalen op 25 en 75 cm.


     16.00 - 17.00 m (25 cm kern; 75 cm opvulling)

Beige glauconietrijk zwak kleihoudend fijn zand met vlekjes
blekergrijs glauconietrijk zand. 0p 84 3 vlekken lichtgrijs
glauconietrijk zuiver fijn zand met een gele oxidatierand.
0ok op 89 en 92 dergelijke vlekjes.
Staal : op 85 cm.


     17.00 - 18.00 m (100 cm)

Donker groengrijs, glauconiethoudend en kleihoudend fijn zand
(heel homogeen pakket). Voelt vochtig aan, staat in onregelmatig
schuin contact (verlopende van 70 tot 90 cm) met bruin glauconiet-
houdend zwak kleihoudend fijn zand met meerdere vlekjes van bleek
glauconiethoudend fijn zand met gele rand.
0p 97 : donkere pyriteuze kleiige vlek.
0pm. het schuinverlopende contact heeft heel waarschijnlijk met
   verschil in oxidatie-reductie te maken.
Stalen op 25 en 95 cm.


     18.00 - 19.00 m (85 cm)

Lichtgrijs beige kleurig iets groenig, fijn glauconiethoudend
zand met heel vage lichtere bioturbate vlekken.
Sporadisch duidelijke graafgangen.
Stalen : op 25 cm en 75 cm.


     19.00 - 20.00 m (82 cm)
 
Donkergrijs groenachtig fijn silteus en zwak kleihoudend zand,
glimmerhoudend, (fijne glimmers). Zeer homogene kern, enkel
bovenaan enkele bioturbate vlekken.
Soms nestjes van grove kwartskorrels. Rond 75 enkele opgebroken
kleilamellen. Stalen op 25 en 75 cm


     20.00 - 21.00 m (100 cm)
 
0-64  : idem van vorige kern. 0p 33 pyrietconcretie.
     0-8 : geoxideerd tot een licht grijsbruin zand met
     18-32 talrijke gele vlekken (?) die blijkbaar geen verband
        houden met die bioturbatie.
     0p 60 : nestje (1 cm D) opgevuld met los grof kwartszand.
65-71 : sterker kleiiger zone, namelijk meer opgebroken kleilammellen,
     verder zelfde zand als vorige kern.
71-87 : idem, maar zand is iets minder fijn en glauconiet komt
     meer voor of is grover.
87-l00 : grijze groene glauconiethoudende klei met graafgangen die
     opgevuld zijn met glauconiethoudend zand.
     95-100 : terug zandiger nl. kleiig silteus zand.
     Stalen : 20-25; 70-75; 90-95.


     21.00 - 22.00 m (100 cm)

0-22  : glauconiethoudende klei en zandige klei. Plaatselijk
     kleiig zand.
22-50 : afwisselend zeer fijn silteus zand en zandige klei.
     Talrijke silteuze vlekjes - soms een lensje vrij zuivere
     groene klei (op 33 cm).
50-73 : idem, maar overwegend klei. Nog steeds kleine silteuze
     vlekjes.
73-100 : vaste klei met veel minder silteuze vlekjes en voegjes.
     Stalen : op 25 en op 75 cm.


     22.00 - 23.00 m (100 cm)

0-15  : groene vette klei met silteuze stipjes en voegjes en
     enkele pyriteuze vlekjes evenals enkele zwarte
     (pyriteuze ?) vlekjes. Vanaf 15 meerdere siltvlekjes,
     afwisselend meer en minder tot 35.
35-47 : weinig siltstippen - ringetjes en vlekken - pyrietconcretie
47-78 : talrijke fijne silteuze vlekjes-voegjes - draadjes met
     enkele zwarte vlekjes (amorf pyriet ?)
78-l00 : zelfde klei maar sterk silteus met talrijkere grote
     silteuze vlekken die soms fijn gelaagd zijn.
     Enkele donkergrijze bruinachtige vlekken.
     Stalen op 25 cm en op 80 cm.


     23.00 - 24 00 m (93 cm)

7-17  : groene vette plastische klei
17-30 : idem maar met enkele silteuze vlekken en lijntjes.
30-100 : vette plastische klei met enkele pyriteuze vlekjes.
     Sporadisch nog enkele siltvlekjes.
     Rond 50 : steilstaand glijvlak.
     Tussen 75-80 : glijvlakken
     Tussen 50-60 : enkele weinige siltstippen.
     Stalen : op 25 en op 85 cm.


     24.00 - 25.00 m (97 cm)

3-35  : vette groene plastische klei met pyriteuse vlekjes
35-40 : idem + enkele zeldzame silteuze vlekken en laagjes.
40-45 : vette groene plastische klei. Vanaf 45 komt er glauconiet
     in voor en wordt klei zandiger. Vanaf 55 grote glauconiet-
     korrels, plaatselijk sterk geconcentreerd in laagjes en
     nesten. 0ok fijne silteuze vlekjes, komen in laagjes
     voor. Rond de 80 cm.
     Vanaf 60 : sporen van kalk.
     Stalen op 25 en 75 cm.


     25.00 - 26.00 m (105 cm)

0-10  : vette grijze plastische klei, geen silteuze vlekjes maar
     met zone's en nesten glauconietkorrels. Glauconietgehalte
     neemt toe naar onder.
10-l05 : groene glauconietrijke sterk zandige en silteuse klei.
     Grove glauconietkorrels in nesten en voegjes en zeer
     talrijke fijne vertakte siltvlekjes - voegjes en draden
     (vermiculaties).
     0nderste 12 cm zijn minder zandig en compacter.
     Stalen : op 25 cm en op 75 cm.


     26.00 - 27.00 m (105 cm)

0-105 : donkergrijs groene zandige en silteuse klei - glauconiet-
     houdend tot plaatselijk glauconietrijk. Glauconiet komt
     voor in vaag omlijnde vlekken.
     Vanaf 70 : zwak kalkhoudend.
     Stalen : op 25 cm en op 75 cm.            .


     27.00 - 28.00 m (97 cm)

0-20  : vaste compacte grijze klei met enkele silteuse stippen,
     vlekken en voegjes en sterk gespreid, slechts enkele
     glauconietkorrels. 0nderaan graafgang opgevuld met
     glauconiet - sporen van kalk naar onder toe.
20-50 : zelfde klei met toenemende silteuse vlekken, evenals meer
     glauconiet - kalkhoudend (lichtgrijs groenachtig sterk
     silteuse klei, kalkhoudend, matig glauconiethoudend)
     soms witte kalkige stippen.
50-00 : idem, met sporen van schelpen
     Stalen : op 25-50 cm
60-97 : grijsgroene minder silthoudende (nog steeds silt in
     vlekjes en voegjes) klei - verspreid glauconiethoudend met
     sporadisch glauconiet in nestjes - kalkrijk
     Staal op 80 cm.


     28.00 - 29.00 m (100 cm)

0-35  : groengrijze plastische klei met zeer weinig silteuze
     vlekken, met toenemend glauconiet naar onder toe,
     verspreid en in nestjes - kalkhoudend, kalkgehalte
     neemt toe met siltgehalte.
     0nderaan witte kalkstippen.
35-38 : sterk silteuze, zandige glauconiethoudende klei met
     sporadisch sterk verweerde schelpenresten. Kalkrijk.
     Scherp contact met terug grijze vaste plastische klei
     met fijne verspreide silteuze vlekjes.
58-80 : contact geperforeerd en geaccentueerd door glauconiet-
     aanrijking, klei is glauconiethoudend, zowel verspreid
     als in laagjes en graafgangen. Sporen van schelpen,
     met toenemend glauconiet naar onder.
80-100 : licht grijs-groen sterk silteuse zandige glauconietrijke
     klei met verspreide resten van schelpen - kalkrijk.
     Stalen op 25 cm en 75 cm.


     29.00 - 30.00 m (100 cm)

0-8  : grijze vette plastische klei met verspreide glauconiet-
     korrels - mogelijk geroerd. Sporen van schelpen.
8-15  : sterk zandige glauconietrijke en siltrijke donkergrijze
     klei met in het midden een zeer glauconietrijke zandlens.
     Kalkrijk.
15-70 : grijs-groene zandige en matig silteuse klei, silt in
     gespreide fijne vlekjes, glauconiet eveneens gespreid en
     in zandige nestjes. Wisselend silt en glauconietgehalte.
     Resten van schelp op 28 cm.
70-100 : glauconietrijk, sterk kleiig zand met talrijke sterk opge-
     broken en gebioturbeerde kleilamellen - sporen van schelpen-
     resten. 0p 70 grote schelp.
     Stalen : op 25 cm en tussen 65-75 cm.Interpretatie :

Kwartair :      0.00 - 2.00 m
Complex van Kallo :  2.00 - 30.00 m (geboord)


    P. LAGA, H. CHAMBART & C. VANDORMAEL
           mei 1987