Personal tools

You are here: Home / Virtual collections / Geology / Boreholes / 058W-058E / 058W0295 Londerzeel Bergbos / 058W0295 Londerzeel Bergbos description

058W0295 Londerzeel Bergbos description

text/plain 2330295.TXT — 12 KB

File contents

ADMINISTRATIEVE & TECHNISCHE GEGEVENS
---------------------------------------------------------------------
Kaart nr.:	58W
PLAAT:	BOOM	
Nr.:	295 (VII, c)
Type Boring:	gestoken boring
topografische kaart:	23/3
Uitgevoerd te:	Londerzeel
Post nr.:	1840
Adres boorplaats:	bergbos

Opdrachtgever:	Belgische Geologische Dienst
Boorfirma:	Smet N.V.
Boordatum:	23 mei 1985
Topografie:	topokaart 1/10.000
Stalen door:	
Boormethode:	gestoken
Lengte & doormeters:

Grondwaterstanden:
1ste maal:	
Bij rust:	
Tijdens pompen:	
Debiet:	
Waterzaak nr.:
Totale diepte:	16 m
Stalen bewaard:	
Maaiveld / ref. peil:	12.65m
X:	147095
Y:	188744
NIS code:				23045
---------------------------------------------------------------------
BOORBESCHRIJVING
---------------------------------------------------------------------
Top * Basis  *    AARD DER GRONDLAGEN	
---------------------------------------------------------------------
Kern 1: 01.00m � 02.00m (100cm)
01.00m � 01.76m		grijs gevlekte kleihoudende leem met diffuse 
grijze kleilens tussen 01.09 � 01.12m. Vanaf 
01.10 grijs gevlekte kleihoudende zandleem 
met vele Fe/Mn stippels. Graduele overgang 
vanaf 01.21 naar kleihoudende leem met grote 
concentratie van Fe/Mn knolletjes. Vanaf 
01.66 toenemende concentratie van fijn zand, 
welke in diffuse zandlenzen voorkomen. Aan de 
basis (maar toch in lemig matrix) een 
keienvloertje bestaande uit splinters en 
ongebroken steentjes. Scherpe niet erosieve 
grens.
01.76m � 01.82m		lichtgroen glauconiethoudend � fijn zand, 
geen duidelijke stratificatie. Scherpe 
"depositional" grens.
01.82m � 02.00m		groengrijs lemig fijn zand 
(glauconiethoudend) met aan de top licht 
humeus gebroken laagjes. Op de plaats van de 
breuk wordt het bovenliggend materiaal in 
deze afzetting gestulpt. Vervolgens nog 
sporadische enkele dunne bruine lichtgolvende 
discont laagjes + Fe/Mn stipjes. Vanaf 01.91, 
mat. wordt leemhoudend met slechts Fe/Mn 
stipje. Aan de basis grint accumulatie en 
lemig zandmatrix, voornamelijk silexen en 
kwartskorrels. (zeer licht kalkhoudend � 
hoorbaar)

Kern 2: 02.00m �03.00m (100cm)
02.00m � 02.11m		grijsgroen lemig � fijn zand met grint 
(gebroken silexen, zandsteentjes, grove 
kwartskorrels) + kleine vegetatierestjes. De 
basis kalkrijk.
 02.11m � 02.36m		Grijsgroen sterk leemhoudend � fijn zand, 
(glauconiethoudend) diffuus licht schuin 
gelaagd. Met enkele verspreidde 
silexfragmentjes. Dep. grens. Geen kalk.
02.36m � 02.42m		groengrijs heteromorf zand (fijn tot 
middelmatig zand), fractie wordt fijner naar 
de basis toe met keitjes. Aan de basis grote 
concentratie van keitje. Scherpe rechte 
grens, geen kalk.
02.42m � 02.70m		groengrijs � fijn zand (glauconiethoudend) 
diffeus, subhorizontaal gelaagd met lemig 
fijn tot � fijn zand. Vanaf 02.57 geoxideerd 
in banden (grotere oxidatie naar de basis 
toe) (zeer licht kalksteen � hoorbaar) 
02.70m � 03.00m		Alternatie van groengrijs sterk leemhoudend 
fijne zandlaagjes en grijsgroen 
glauconiethoudend leemhoudend zandlaagjes (1 
� 3mm) Statificatie van cont. licht golvende 
laagjes. Naar de basis toe geen statificatie 
meer en dominantie van groengrijs sterk 
leemhoudend fijn zand. Geen kalk.

Kern 3: 03.00m � 04.00m (73cm)
03.00m � 03.63m 		grijs fijn zand diffuus alernerend met 
leemhoudend fijnzandige laagjes (max 2mm 
dik). Tussen 03.32 � 03.42 eveneens 
glauconiethoudend laagjes. Naar de basis toe 
verdwijnt de subhorizontale stratificatie. 
Geen kalk tot 03.44, licht geoxideerd in 
schuine banden.

Kern 4: 04.00m � 05.00m (70cm)
04.00m � 04.42m		groengrijs leemhoudend fijn zand met grijze 
subhoudende gelaagde zandlaagjes. Graduele 
overgang naar dominatie van grijs zand. 
glauconietgehalte neemt naar de basis toe. 
Licht geoxideerd aan de top en basis. Geen 
kalk.
04.42m � 04.65m		grijsgroen glauconiethoudend leemhoudend fijn 
tot � fijn zand met vanaf 4.80 beige lemige 
fijne zandlaagjes, geheel is subhorizontaal 
gestratifieerd. Dit bed wordt afgesloten door 
een 5mm dikke beige lemige fijnzandige laag 
Grens recht naar licht schuin hellend. Geen 
kalk.
04.65m � 04.70m		grijsgroen sterk grauconiethoudend � fijn 
zand met enkele diffuse discont, fijne 
leemhoudende zandlaagjes. (licht kalkhoudend 
� hoorbaar)

Kern 5: 05.00m � 06.00m (63cm)
05.00m � 05.63m		grijsgroen sterk glauconiethoudend � fijn 
zand met dunne (+ 1mm) beige leemhoudende 
zandlaagjes. De dunne laagjes kunnen wel 
geconcentreerd voorkomen (op eerst zicht � 
dikkere laag). Schuin cont. gelaagd. Vanaf + 
4.50 ontbreken van stratificatie. Geen kalk.

Kern 6: 06.00m � 07.00m (67cm)
06.00m � 06.67m		Sterk glauconiethoudend leemhoudend medium 
tot � grof zand met enkele keitjes en zeer 
grove afgeronde kwartskorrels. Tussen 06.40 � 
06.50 enkele schuine lemige fijne zandlaagjes 
(+ 3mm dik). Vanaf 06.50. � fijn zandig 
materiaal zonder enige gelaagdheid. Geen 
kalk. Licht geoxideerd tot 06.38.

Kern 7: 07.00m � 08.00m (90cm)
07.00m � 07.35m		bovenaan een 10cm dikke laag van med. zand 
met aan de basis concentratie van keien 
(zwarte en andere silexen, zandstenen, 
aaneenkitting,�). Grijsgroen, sterk 
leemhoudend fijn zand subhorizontaal 
gestratifieerd. Vanaf 07.12 overgaand naar 
licht leemhoudend fijn tot � fijn groengrijs 
zand met verspreide grove kwartskorrels. 
Vanaf 07.13 neemt deze afzetting slechts 3cm 
van de totale breedte in. 
(glauconiethoudend). De grens met het 
naastliggend materiaal is duidelijk en 
erosief. (licht kalkhoudend � hoorbaar)
07.35m � 07.26m		grijsgroen lemig fijn zandig materiaal met 
een toename van de zandfractie naar de basis 
toe. Twee subverticale leemlaagjes. Deze laag 
wordt tot 07.15 begrensd door n� 16, 
vervolgens door n� 18. Het contact met n� 18 
verloopt scherp en schuin. Langs deze 
contactzone wordt een grote concentratie van 
glauconiet aangetroffen. (geen kalk).
07.26m � 07.90m		Grijze silt. Aan het contact met n� 16 
ontstaan 2 spleten die zich schuin naar 
beneden voortzetten en opgevuld zijn met 
materiaal van n� 16. Een volgende 2 zeer 
dunne spleten worden aangetroffen tussen 
07.48 � 07.71 (hebben geen duidelijke 
begrenzing). Naar de basis toe enkele zeer 
schuin lopende (? 45�) kleilaagjes. Van 07.75 
tot 07.80 een gebogen geel � fijn zandlaagje 
van 4mm dikte (licht geoxideerd). Op 07.845 
eveneens een zandlaagje, horizontaal, 
discont, geoxideerd en 1mm dik. Over het 
geheel licht geoxideerd onder de vorm van 
banden en vlekken. Geen kalk.

Kern 8: 08.00m � 09.00m (94cm)
08.00 m � 08.74m		grijze silt. 
	tot 08.12 � 1 disk subhorizontaal zandlaagje 
(3mm) bestaande uit � fijn zand.
-	verschillende discont licht 
gebogen zeer dunne zandlaagjes.
-	Discont niet parallel licht 
gebogen kleiige laagjes (zeer 
dun)
	Een diffuse spleet, gebogen aan de basis, 
opgevuld met zandig materiaal van 08.28 � 
08.48 Loodrecht op deze spleet, donkere 
slierten. Vanaf 08.47 schuin gelegen vlekken 
bestaande uit grof silt, naar de basis toe 
onder de vorm van golvende laagjes 
(overblijfsel van rippel!). Grens is gebogen 
en licht herwerkt. Geen kalk. Sporadisch 
geoxideerd.
08.74m � 08.83m	Grijsgroen lemig fijn zand met aan de top 
geel leemhoudend fijn zand. (graduele 
overgang) Tussen 08.76 � 08.77 � fijn 
zandlaagjes met grovere kwartskorrels, dat 
langs 1 kant uitwigt. Tussen 08.79 � 08.82 
twee golvende grijze kleilenzen. Graduele 
overgang met volgend materiaal (grens schuin 
gelegen). Geen kalk.
08.83m � 08.94m	Grijze silt met grote concentratie van 
diffeuse discont schuine zeer fijne zandige 
leemlaagjes (van 08.87 tot aan de basis), 
geen kalk.

Kern 9: 09.00m � 10.00m (74cm)
09.00m � 09.18m	groengrijs leemhoudend fijn zand, schuine 
niet parallel discont gestratifieerd. 
09.18m � 09.21m	graduele overgang, geen kalk. Sporadisch 
geoxideerd in slierten. Geelgrijs � fijn zand 
grovere korrel. Rechte erosieve grens. Geen 
kalk.
09.21m � 09.74m	grijsgroen lemig fijn zand met een discont 
licht golvend zwarte laagje (+ 2mm). Rondom 
geoxideerd. (Op 09.35) en diffuse grijze 
leemhoudende zandlaagjes (discont). 
	Van 09.42 � 09.52 en 09.60 � 09.65 dominantie 
van het grijs leemhoudend zand welke 
subhorizontaal gelaagd zijn. In het eerste 
overal twee plaatselijke gebogen laagjes (1 
overblijfsel van ribbel) andere 
waarschijnlijk verstoort.) geen kalk.

Kern10: 10.00m � 11.00m (31cm)
10.00m � 10.31m	grijs licht leemhoudend fijn tot � fijn zand 
met aan de top enkele platte kleilensjes en 
enkele kleine keitjes (zeer licht kalkhoudend 
� licht hoorbaar)

Kern11: 11.00m � 12.00m (22cm)
11.00m � 11.22m	donkergrijs lemig fijn zand met zwarte 
(humeuse) discont laagjes (+ 2mm), welk 
gebogen, subhorizontaal en schuin kunnen 
zijn. Naar de basis toe onder de vorm van 
brokjes. (overblijfsels van ribbels), geen 
kalk.

Kern12: 12.00m � 13.00m (100cm)
12.00m � 12.27m	donkergrijs leemhoudend � fijn zand met 
sporadsich verspreide silexfragmentjes,
	aan de basis concentratie van 
vegetatierestjes, silexen, kleikeitjes en 
baksteentje. Erosieve, onregelmatige grens. 
Geen kalk
12.27m � 12.48m	Grijs leemhoudend fijn zand met humeuze 
concentratie tussen 12.32 � 12.36 en dit in 1 
helft vd buis. De grens wordt gekenmerkt door 
een scau. De begrenzing van de tweede helft 
v.d. buis is 4 cm lager gelegen. Geen kalk. 
Donkergrijs tot zwart licht kleihoudende leem 
met grote concentratie van humeus materiaal. 
De overgang is gradueel, geen kalk.
12.48m � 12.53m	grijze lemig fijn zand met uitsluitsel van � 
fijn zand en humeuse vlekken. Aan contact met 
bovenliggend materiaal keitje met witte 
coating.
12.53m � 13.00m	grijs � grof zand, grover naar de basis met 
grove kwartskorrels. Schuin gelaagd met 
kleine hoek. Keitjes, houtfragmentjes liggen 
meest geconcentreerd. Geen kalk.

Kern13: 13.00m � 14.00m (49cm)
13.00m � 13.49	grijs � grof heteromorf zand met sporadisch 
silexfragmentje. Tussen 13.27 en 13.29 
schuine humeuse heteromorfe zandlaag. Tussen 
13.35 en 13.41 twee kleilenzen waarvan 1 5cm 
lang en 1.5cm breed en 4.5cm en bestaande uit 
licht grijs met humeuse laag bovenop diameter 
(helft) vanaf 13.43 houtfragmenten (takjes, 
schors,�)

Kern14: 14.00m � 15.00m	(94cm) 
14.00m � 14.02m	grint, bepleisteringstukken hedendaagse 
donkergrijze klei met zandpartikels en 
humeuse resten. (fosfaatstippels ?). Geen 
kalk, zeer onregelmatige grens.
14.02m � 14.12m	geoxideerd � grof zand met twee grijze � grof 
zandige kleilenzen (humeuse resten) geen 
kalk. (planar gelaagd -> 3 dim)
14.12m � 14.19m	� grof zandige klei met in de eerste helft 
grote concentratie van vegetatierestjes. In 
centraal gedeelte platte grijze � grof 
zandige lens, eveneens aan de basis.
14.19m � 14.24m	geoxideerd � grof zand met enkele silexkeien. 
Scherpe grens.
14.24m � 14.30m	grijs � fijn zand met zwarte subhorizontale 
niet parallel discont laagjes, geen kalk.
14.30m � 14.66m	grint in zandmatrix, geen kalk.
14.66m � 14.73m	grijs � fijn zand, grover naar de basis met 
zwarte discont subhorizontaal laagjes.
14.73m � 14.94m	grint in zandmatix.Kern15: 15.00m � 16.00m (100cm)
15.00m � 15.28m	donkergrijs geoxideerd leemhoudend � fijn 
zand met grintaccumulatie 15.14 � 15.18m. 
Graduele overgang. Geen kalk.
15.28m � 15.35m	zeer grof kleihoudend zand met grint. Licht 
verstoorde erosieve grens.
15.35m - �	groene plastische klei met concentratie van 
glauconiet. Tussen 15.84 � 15.92 grint 
bestaande uit silexen (gebroken en 
ongebroken).
---------------------------------------------------------------------
STRATIGRAFISCHE INTERPRETATIE 
---------------------------------------------------------------------
Top * Basis  *    STRATIGRAFISCHE EENHEDEN
--------------------------------------------------------------------- 

00.00 - 15.35m Quartair
vanaf 15.35m Klei van Ursel (Formatie van Maldegem)

---------------------------------------------------------------------
AUTEUR: Vancampenhout P. 16/01/2006
---------------------------------------------------------------------

BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST

058W/295(VII, c) - KAARTBLAD: BOOM
p. 1/6

*********************************************************************