Personal tools

You are here: Home / Virtual collections / Geology / Boreholes / 058W-058E / 058W0296 Stompershoek / 058W0296 Stompershoek description

058W0296 Stompershoek description

text/plain 2330296.TXT — 7 KB

File contents

ADMINISTRATIEVE & TECHNISCHE GEGEVENS
---------------------------------------------------------------------
Kaart nr.:	58W
PLAAT:	BOOM	
Nr.:	296 (V, d)
Type Boring:	gestoken boring
topografische kaart:	23/3
Uitgevoerd te:	Tisselt
Post nr.:	2830
Adres boorplaats:	Stompershoek

Opdrachtgever:	Belgische Geologische Dienst
Boorfirma:	Smet N.V.
Boordatum:	28 juni 1985
Topografie:	topokaart 1/10.000
Stalen door:	
Boormethode:	
Lengte & doormeters:

Grondwaterstanden:
1ste maal:	
Bij rust:
Tijdens pompen:	
Debiet:	
Waterzaak nr.:
Totale diepte:	14 m
Stalen bewaard:	
Maaiveld / ref. peil:	7.91m
X:	151159
Y:	191869
NIS code:				12040
---------------------------------------------------------------------
BOORBESCHRIJVING � F. Bogemans
---------------------------------------------------------------------
Top * Basis  *    AARD DER GRONDLAGEN	
---------------------------------------------------------------------
Kern 1: 00.00m � 01.00m (100cm)
00.00m � 00.17m		Donkerbruin lemig zeer fijn zand, 
baksteenfragmenten, steenkoolgruis. Graduele 
overgang.
00.17m � 00.33m		donkerbruin lemig fijn zand met gele licht 
geoxideerde lemige zandvlekken, welke 
toenemen naar de basis. Geen kalk.
00.33m � 01.00m		geelgrijs licht zandleem met sporadisch 
enkele bruine vlekken. Geoxidieerd in 
vlekken, waarvan sommige sterk kleihoudend 
zijn. Vanaf 00.66 wordt het kleihoudend zand. 
De klei komt voor onder de vorm van zeer 
dunne lensjes. Naar de basis toe vormen ze 
discont licht golvende laagjes, overgaand 
naar cont. subhorizontale laagjes. Geheel is 
geoxideerd, met uitzondering van enkele 
geisoleerde plaatsen. Fe/Mn stippels, geen 
kalk. Kern 2: 01.00m � 02.00m (24cm)
01.00m � 01.07m		groengrijs leemhoudend fijn zand, iets grover 
aan de top. Geoxideerd met uitzondering van 
enkele vlekken. Fe/Mn concreties. Scherpe 
even schuine grens. Geen kalk.
01.07m � 01.17m		Grijs zeer fijn zandige leem, licht 
geoxideerd Fe/Mn stippen. Scherpe rechte 
grens. Geen kalk.
01.17m � 01.20m		Geoxideerde, lichte zandleem met zeer fijne 
Fe/Mn stipjes (waarvan sommige uitgevoerd 
zijn tot discont golvend laagje) Scherpe 
grens, geen kalk.
01.20m � 01.24m		grijs sterk lemig fijn zand (enkele glimmers) 
licht geoxideerd in vlekken (geen kalk).

Kern 3: 02.00m � 03.00m (91cm)
02.00m � 02.38m		grijs gevlekte zandhoudende leem met meer 
zandige plekken. Aan de basis is de 
concentratie van zand eveneens groter. 
Graduele overgang. Geen kalk. Sporadisch 
enkele Fe/Mn stipjes , voornamelijk aan de 
basis
02.38m � 02.91m		geoxideerd � fijn zand. Overgaand (vanaf 
02.47) naar geelwit licht geoxideerd fijn 
zand met grijze silteuse golvende laagjes (+ 
5mm), worden dominerend van 02.55 � 02.60 
(lenticular bedding). Vanaf 08.76 wordt het 
silteus materiaal zandiger waardoor de 
"bedding planes" minder duidelijker worden, 
(nog wel onderscheid qua kleur) geen kalk.

Kern 4: 03.00m � 04.00m (81cm)
03.00m � 03.32m		geoxideerd � fijn zand met fijnzandige 
silteuse zones (van 03.02 � 03.06) graduele 
overgang (+ 3.16) naar leemhoudend fijn 
zandig materiaal met enkele silteuse zones. 
Op 03.24 en 03.27 2 discont � fijn zandige 
laagjes (+ 5mm) 
		Licht golvende schuine grens. Geen kalk. 
03.32m � 03.81m		Grijs sterk lemig fijn zand met twee lagen 
van geoxideerd � fijn zand. (03.39 - 3.44 en 
03.55 en 03.61. De bounding planes zijn 
schuin, bij de eerste even bij de tweede 
gebogen). Eveneens dunne subhorizontale 
laagjes (aan de top) of zandlezen naar de 
basis toe. Basis bestaat uit geoxideerde � 
fijn zand, geen kalk.

Kern 5: 04.00m � 05.00m	(67cm)
04.00m � 04.12m		Grijs � fijn zand met concentratie van dunne 
discont even silteuse laagjes in 04.01 � 
04.08. Geheel geoxideerd met uitzondering van 
de basis. Geen kalk.
04.12m � 04.35m		grijze (fijn) zandige leem met verstoorde � 
fijn zandige discont laagjes en twee 
zandcellen die vertikaal met mekaar verbonden 
zijn (pseudo nodule), graduele overgang.
		(zeer licht kalkhoudend -> licht hoorbaar)
04.35m � 04.50m		grijs veenhoudend � fijn zand, met discont 
golvende kleihoudende leemlaagjes, graduele 
overgang, geen kalk.
04.50m � 04.67m		licht grijs leemhoudend � fijn zand (niet 
gestratifieerd), geen kalk.

Kern 6: 05.00m � 06.00m (60cm)
05.00m � 05.17m		bruingrijs � fijn zand met twee laagjes 
bestaande uit aaneenschakeling van grijze 
kleilensjes. Aan de basis geoxideerd, geen 
kalk.
05.17m � 05.60m		donkergrijs leemhoudend fijn zand met kleiige 
humeuse lensjes en met aan de top (5.19 � 
05.21) grijze leemlaagjes, aan de top even, 
aan de basis gebogen. De laagjes zijn 
eveneens humeus aan de top. Tussen 05.44 � 
05.48 eveneens even horiz. kleiige laagjes en 
op 5.44 veemlaagje (2mm) in een lemige matrix 
(05.44 � 05.50), geen kalk.

Kern 7: 06.00m � 07.00m (83cm)
06.00m � 06.10m		donkergrijs lemig fijn zand met enerzijds 
fijn zwart humeus laagje en anderzijds 
diffuse grijs � fijn zandige discont laagjes.
06.10m � 06.74m		grijs leemhoudend fijn zand met lichtgrijze � 
fijn zandige diffuse discont laagje overgaand 
naar continue laagjes. Laatst genoemd 
materiaal wordt dominerend vanaf 06.58. Twee 
vegetatierijke lenzen op 06.28 Scherpe licht 
erosieve grens. Geen kalk.
06.74m � 06.78m		groengrijs humeuse zandige leem met een 
diffuse � fijn zandige lens. Geen kalk.
06.78m � 06.83m		zwart kleiig veen 

Kern 8: 07.00m � 08.00m (56cm) 
07.00m � 07.16m		zwart venig materiaal met aan de top discont 
� fijn zandige laagjes, naar de basis 
dominatie van grijsgroene horizontale 
leemlaagjes, verstoorde grens.
07.16m � 07.56m		grijs leemhoudend � fijn zand met tussen 
07.54 � 07.61 concentratie van zwarte discont 
even tot licht golvende laagjes. In het 
overige gedeelte slechts sporadisch enkele 
zwarte laagjes.

Kern 9: 08.00m � 09.00m (79cm)
08.00m � 08.17m		Bruingrijs leemhoudend fijn zand met humeuse 
restjes en donkergrijze kleilensjes. 
Verstoorde grens (in situ ?)
08.17m � 08.79m		grijs sterk leemhoudend fijn zand met zwarte 
laminae = leeside laminae of discont laagjes. 
Op 08.72 verstoord laagje, geen kalk.

Kern10: 09.00m � 10.00m (83cm)
09.00m � 09.27m		grijs sterk leemhoudend fijn zand met humeuse 
stipjes.
09.27m � 09.79m		bruingrijs � fijn zand met schuine licht 
gebogen humeuse laagje (1 � 3mm). Overgaand 
naar subhorizontaal vanaf 09.51. Grote 
concentratie van deze laagjes tussen 09.40 � 
09.58.

Kern11: 10.00m � 11.00m (93cm)
10.00m � 10.11m		grijs � fijn zand, diffuus subhorizontaal 
gelaagd, scherpe grens. Geen kalk.
11.11m � 10.26m		zwart (met lichtere vlekken) lemig fijn zand 
paleosol (?), graduele overgang.
10.26m � 10.93m		groen kleiig silt (kleilenzen) met glimmers 
onderbroken door een humeus lemige zandlaag 
van 10.44 � 10.47

Kern12: 11.00m � 12.00m (100cm)
11.00m � 11.37m		groene sitige klei. Graduele overgang.
11.37m � 12.00m		groene kompakte klei met enkele silteuse 
lenzen (glimmerhoudend)

kern12: 12.00m � 13.00m (100cm) 
12.00m � 12.15m		groen silteuse klei, scherpe grens
12.15m � 15.54m		groene kompakte klei met enkele siltlensjes. 
Graduele overgang.
15.54m � 13.00m		groene keiige silt met enkele kleilenzen.

Kern13: 13.00m � 14.00m (100cm)
13.00m � 14.00m		groen sterk kleihoudende silt met sporadische 
kleilenzen en enkele zandige schuine laagjes.
---------------------------------------------------------------------
STRATIGRAFISCHE INTERPRETATIE 
---------------------------------------------------------------------
Top * Basis  *    STRATIGRAFISCHE EENHEDEN
--------------------------------------------------------------------- 

00.00 - 11.00 Quartair
11.00 - 14.00 Formatie van Maldegem - Lid van Onderdijke

---------------------------------------------------------------------
AUTEUR: Vancampenhout P. 16/01/2006
---------------------------------------------------------------------

BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST

058W/296(V, d) - KAARTBLAD: BOOM
p. 1/4

*********************************************************************