Personal tools

You are here: Home / Virtual collections / Geology / Boreholes / 073W-073E / 073E0310 Hofstade / 073E0310 Hofstade description

073E0310 Hofstade description

text/plain 2380310.TXT — 10 KB

File contents

ZEMST - 73 E


Nr. 310 (III, d)

Boring - put - filterput - getubeerde put
Uitgevoerd te : Hofstade
Bij :
Door :
Datum :
Topografische ligging opgetekend door :         de :
Grondstalen verzameld door :
Boringsmethode :
Opeenvolgende doormeters :
Grondwaterstanden : voor de eerste maal waargenomen :
Bij ruststand :
Tijdens het pompen :
met een debiet van       l/u
Grondwaterregister nr. :
Hoogte van het maaiveld : 10,032 m

Volgnummer     Aard der grondlagen       Diepte Dikte Monsters
                           Basis   m.     
                            m.

     0 - 1 m (94 cm)

1     Donkerbruine lemig fijn zand met wortel-
     resten. Vanaf 30 cm humeuze vlekken die
     dominerend worden. Met enkele uitgeloogde
     zones aan de basis
     Geen kalk.                 0.46

2     Lichtbruin lemig fijn zand met enkele
     humeus vlekken met slierten. Tevens enkele
     uitlogings plekken.
     Geen kalk.                 0.86

3     Grijsgroene (kleihoud.) lemig fijn zand met
     enkele houtresten aan de top
     Geen kalk.                 0.94


     1 - 2 m (83 cm)

4     Grijsgroen (kleihoud.) lemig fijn zand met
     houtfragmenten aan de top.
     Horizontaal parallel gelaagd met 1/2 fijn
     zandlaagje van 1.05-1.06; 1.185-1.19 en          1.07-1.09
     1.20-1.205 en een paar grijze leemlaagjes
     (3 mm)
     Sporadisch enkele oxidatievlekken.
     Geleidelijke overgang.           1.21
     Geen kalk.

5     Grijs leemhoudend tot lemig fijn zand
     Schuin discont. niet parallel licht golvend
     gestratifieerd.
     De laatste 3 cm bestaat uit lemig 1/2 fijn
     zand.
     Schuine licht gebogen grens         1.44

6     Groengrijs sterk leemhoudend fijn zand aan
     de top schuin gestratifieerd overgaand vanaf
     1.52 naar horizontaal                   1.44-1.46
     Strat. gebeurt door meer lemige laagjes
     (diffuus)
     Aan de top zijn enkele ribbels zichtbaar.
     Tussen 1.72-1.74 enkele grijze kleiige gol-
     vende discont. laagjes.
     Geleidelijke overgang met toename van fijner
     sedimenten.
     Enkele veget.???? verspreid, vnl. aan de basis 1.80

7     Grijze leem                        1.81-1.83
     Geen kalk.                 1.83


     2 - 3 m (59 cm)

8     Bruingrijs fijn zand.
     Geen kalk.                 2.07

9     Grijsgroen zeer fijn zandige leem met dunne
     discont. parallele leemlaagjes van 2.08-
     2.09 en 2.14-2.15                     2.10-2.12
     Vervolgens 1/2 fijn zandige diffuse discont.
     insluitsels tot 2.43
     Waarschijnlijk verstoring tussen 2.16 en
     2.22
     Over het geheel dunne discont. humeuze
     laagjes Geen kalk.             2.59


     3 - 4 m (72 cm)

10    Grijsgroen leemhoudend fijn zand, wordt 1/2
     fijn vanaf 3.15 (naar de basis toe nog wat
     grover)                          3.10-3.12
     Op 3.05-3.07 leemlaag met gebogen ondergrens
     met enkele humeuze slierten.
     Tussen 3.09 en 3.15 grote concentratie van
     kleihoudend leemlenzen, silexfragmenten, zand-
     steentjes
     Grove korrels en vegetatierest.
     Vanaf 3.15 geheel discont tussen parallel ge-
     laagd, met paar humeuze spotjes.
     Geleidelijke overgang.
     Geen kalk.                 3.66

11    Grijsgroen lemig fijn zand met zandsteentje
     en enkele diffuse zandinsluitsels             3.68-3.70
     Geen kalk.                 3.72


     4 - 5 m (88 cm)

12    Grijs kleihoudend 1/2 grof zand met enkele
     steentjes en grove korrels                 4.03-4.07
     Overgang gebeurt gradueel
     Geen kalk.                 4.09

13    Grijs leemhoudend 1/2 fijn zand parallel
     subhorizontaal gelaagd ( start gebeurt d.         4.10-4.13
     glauconietrijkere laagjes scherpe erosieve
     grens (licht schuin)
     Geen kalk.                 4.60

14    Alternatie van groengrijs zeer fijn zand-
     houdend leem en lemig fijn zand. De strat.
     bestaat uit licht golvende discont. laagjes
     Vegetatieresten wordt in het lemig materiaal
     aangetroffen.
     Kalkrijk vanaf 4.73             4.88


     5 - 6 m (95 cm)

15    Grijze ? kleihoudend leem met enkele discont.
     1/2 fijn zandige lenzen.
     Gebroken silex aan de top en vegetatieresten        5.08-5.10
     Kalkrijk                  5.11

16    Grijs sterk leemhoudend 1/2 fijn zand.
     Graduele overgang.                     5.15-5.18
     Kalkhoudend                 5.21

17    Grijze fijn zandhoudende leem met 1/2 fijn
     zandige discont golvende insluitsels, die
     naar de basis toe uitgroeien tot laagjes.
     Vanaf 5.51 schuin gestrat. hoek neemt toe
     met de diepte (tot 5.83)

     Naar de basis toe opnieuw subhorizontaal
     Humeuze vlekken en vegetatieresten over
     geheel verspreid.
     Kalkrijk met uitzondering van de zandlaagjes
     en insluitsels.               5.95


     6 - 7 m (99 cm)

18    Grijs leemhoudend 1/2 fijn zand, schuin ge-
     stratifieerd
     Contact is schuin en diffuus.
     Kalkhoudend.                6.04

19    Grijze leem met 1/2 fijn zandige insluitsels
     Van 6.20-6.21 en 6.42 tot 6.44 1/2 fijn zand
     laagjes met erosieve ondergrens.
     Tussen 6.48 en 6.59 dominantie van 1/2 fijn
     zand (verstoord geheel)
     Vanaf 6.52 kleiige leemlenzen- en laagjes met
     gestoorde grenzen.
     Over het geheel zijn humeuze vlekken verspreid
     Kalkrijk met uitzondering van 1/2 fijn zandig
     materiaal                  6.49


     7 - 8 m (100 cm)

20    Grijze leem schuin licht golvend gestra-
     tifieerd met kleiige, fijn zandige en 1/2 fijn
     zandige laagjes.
     Laatst vernoemde laagjes hebben rechte boven-
     en ondergrens. Vanaf 7.70 komen ze in discont.
     lenzen (doorsn. 3 cm) voor.
     Humeuze laagjes over geheel verspreid met een
     veenlaagje op 7.58-7.59
     Houtfragmentjes op 7.25
     Kalkrijk                  8.00


     8 - 9 m (96 cm)

21    Grijze (slappe) kleiige leem met enkele
     humeuze slierten.                     8.05-8.07
     Golvend kontakt
     Kalkrijk                  8.09

22    Grijs 1/2 grof zand met humeuze discont.
     slierten.                         8.10-8.14
     Materiaal wordt fijner en lemig naar de
     basis
     Basis kalkhoudend. Schuin contact

23    Groengrijze kleihoudende leem fijn schuin
     parallel gelaagd met 1/2 fijn zand.
     Schuine grens
     Kalkhoudend en humeuze spotjes.

24    Groengrijs fijn zandhoudend leem, subhori-
     zontaal gestrat.
     Schuin licht golvende contact met een 2 cm
     diepe instulping in volgende afzetting           8.18-8.20
     Zeer kleine humeuze sliertjes.
     Kalkrijk                  8.21

25    Grijs half grof zand
     Aan de top en basis subhorizontaal gelaagd
     Over het geheel enkele splinters verspreid         8.30-8.34
     Rechte scherpe grens                    8.65-8.70
     Geen kalk                  8.75

26    Groengrijze fijn zandhoudende leem, over-
     gaand naar 1/2 fijn zandige leem, gevolgd
     op 8.84 de 1/2 fijn zand met 2 humeuze laag-        8.75-8.77
     jes.
     Silteus niet kalkhoudend          8.89

27    Groengrijs fijn zandhoudend leemmet een 1 cm
     dik laagje bestaande uit vegetatieresten.
     Vanaf 8.84 lemig 1/2 fijn zand               8.92-8.94
     Silteus materiaal kalkrijk         8.96


     9 - 10 m (100 cm)

28    Grijs 1/2 grof zand met bruingrijze klei-
     houdende leemlenzen (?)
     Vanaf 9.12 leemhoudend.
     Enkele silexfragmenten, leisteen en zandsteen       9.15-9.20
     Grove deeltjes over geheel verspreid.
     Scherpe bruine grens
     Geen kalk.                 9.23

29    Groengrijze zandhoudende leem, schuin met         9.24-9.26
     parallel gelaagd met 1/2 grof zandlens
     Aan de basis vegetatierestjes en enkele hu-
     meuze vlekken.
     Depositional contact
     Kalkhoudend                 9.31

30    Grijs heteromorf zand met grint accumulatie        9.37-9.43
     van 9.37 tot 9.43 en 9.54 tot 9.61
     Licht golvend contact                   9.54-9.61
     Geen kalk.                 9.61

31    Groen zandig silt met verticaal gerichte
     lens opgevuld met grijs 1/2 grof zand
     Duidelijke grens              9.68

32    Groene klei met enkele silteuse lenzen.
     De bovenvermelde 1/2 grove zandlens loopt
     in de afzetting door uit 9.75       10.00


     10 - 11 m (98 cm)

33    Groene klei met zwarte silteuse lenzen   10.98


     11 - 12 m (96 cm)

34    Idem                    11.96