Personal tools

You are here: Home / Virtual collections / Geology / Boreholes / 085W-085E / 085E0955 Grotenberge / 085E0955 Grotenberge description

085E0955 Grotenberge description

text/plain 3020955.TXT — 3 KB

File contents

Pl. SOTTEGEM							Service G�ologique
E. DELVAUX									de Belgique

							
955 (VI/a) 
Uitgevoerd te: Grotenberge
Bij: veld X = 112.492
	Y = 173.233
Door: Geolab
Datum: 6 juli 1983
Topografische ligging opgetekend door Mr. Vanwichelen � oktober 1983
Grondstalen verzameld door de opzichter � beschrijver: Liebens J;
Boringsmethode: gestoken
Hoogte van het maaiveld: 90.897m

					
Volgn.	Aard der grondlagen	Diepte m Monsters	
	0.00 � 1.00m (0.00m)
	Kern ontbreekt!
	In plastieken zak: donkere herwerkte leembodem, rijk aan O.M.

	1.00 � 2.00m (1.00m)
1	Bruingrijze (10 YR 5/3) bovenaan iets donkerder, leem. Talrijke O.M. en 
	Fe-Mn vlekken. Aan 1.42m een paar silex stukjes.
2	Bruingeel en grijsachtig gemottelde leem. Kalkhoudend vanaf 1.61m. Volledig 
	Doorkruisd door vertikale struktuur (wormgang ? vorstscheur?) Vlekken O.M. 
	op 1.86m een paar CaCO3 concreties. Zichtbaar tot 2.00m ????	1.79-1.83

	2.00-3.00m (0.68m)
3	Zichtbaar vanaf 2.32m: grijze (5 Y 6/2), met vertikale bruine (7.5 YR 5/8) band-
	den leem. Gereduceerd. In bovenste deel zandlaagjes, kalkhoudend, Ca CO3 
	concreties. Rond 1.43m O.M. rijke streep. Aan 1.51�m verharde wormgang. 
	Zichtbaar tot  3.00m

	3.00-4.00m (0.00m)
	Geen kern! wel pulsmonster: in plastiek zak beige leem met een weinig donker 
	zand (glauconiet?). Kalkconcreties, enkele silexstukken, rood potscherf (origi-
	neel?), stuk verharde wormgang. Kalkhoudend.

	4.00-5.00m (0.71m)
4	Zichtbaar vanaf 4.29m.
	Geelbruin. Keien met zand, ronde en afgeronde silexen van verschillende afme-
	tingen. Grof kwartszand.	4.47
5	Geelachtig (2.5 Y 6/8) kleiig zand. Enkele zand en kleilaagjes. Aan 4.67m laag 
	afgeronde silexen, met een in situ vorstgespleten grote silex.	4.75
6	Grote ronde en platte afgeronde silexen met bruin (7.5 YR 5/8) kleizand. Op 
	4.93m kleilens. Veel grof kwartszand. Ook kleinere, afgeronde silexen.	5.00

	5.00-6.00m (1.00m)
7	Idem	5.23
8	Roodbruine klei met grijze vlekken	6.00

	6.00-7.00m (1.00m)
9	Grijze klei met roodbruine vlekken, die naar beneden toe schaarser worden. Op 
	6.27 en 6.66m zandige lensjes	7.00

	7.00-8.00m (1.00m)
10	Grijze klei met zandige lensjes	8.00	7.68-7.71

	8.00-9.00m (1.00m)
11	Donkergrijze klei, wordt iets zandiger vanaf 8.35m 	9.00

	9.00-10.00m (1.00m)
12	Donkergrijze klei. Vanaf 9.19m wordt de klei geleidelijk aan roestbruin en rij-
	ker aan glauconiet.	10.00	9.62-9.65

	10.00-11.00m (0.89m)
13	Grijze klei met roestvlekken. Van 10.29 tot 10.35: zandlens (zeer fijn glauco-
	niethoudend zand)		10.70
14	ROODbruin, kleiig zeer fijn zand. De kleur wordt naar beneden toe groener	
			11.00

	11.00-12.00m (1.00m)
15	Bruingroen kleiig zeer fijn zand	12.00	11.60-11.64

	12.00-13.00m (0.90m)
16	Idem maar kleiiger	12.15
17	Grijsgroen glauconiethoudend fijn zand. Wordt roestbruin de onderste 3cm
			12.50
18	Lichtgrijs, en weinig glauconiet bevattend fijn zand met enkele roestvlekken
			13.00

	13.00-14.00m (0.93m)
19	Grijsgroen fijn zand met roestvlekken vanaf 13.27 wordt het zand meer roest-
	bruin van kleur. Naar beneden toe wordt het ook fijner	13.99

	14.00-15.00m (0.97m)
20	Roodbruin zeer fijn zand met grijze vlekken	15.00

	15.00-16.00m (0.97m)
21	Idem	16.00

	16.00-17.00m (0.00m)
22	Idem, in plastiek zak, kern ontbreekt!	17.00

	17.00-17.50m (0.46m)
23	Idem	17.50

	17.50-18.00m (0.45m)
24	Idem	17.77	17.60-17.65
25	Grijsgroen zeer fijn zand, met glauconiet en enkele roestvlekken	18.00

	18.00-18.50m (0.39m)
26	Idem	18.50