Personal tools

You are here: Home / Virtual collections / Geology / Boreholes / 085W-085E / 085E0956 Leeuwergem / 085E0956 Leeuwergem description

085E0956 Leeuwergem description

text/plain 3020956.TXT — 4 KB

File contents

Pl. SOTTEGEM							Service G�ologique
E. DELVAUX									de Belgique

							
956 (III/c) 
Uitgevoerd te: Leeuwergem
Bij: Boomkweker 	X = 112.397
	Y = 176.1943
Door: Geolab
Datum: eind juli 1983
Topografische ligging opgetekend door Mr. Vanwichelen � oktober 1983
Grondstalen verzameld door de opzichter � beschrijver: Liebens J.
Boringsmethode: gestoken
Hoogte van het maaiveld: 80.336m

					
Volgnr	Aard der grondlagen	Diepte m Monsters	

	0.00-1.00m (1.00m)
1	Bruingele (10Yr 5/6) leem. Vele vlekken O.M., vooral bovenaan. Plantenresten
	en huidige wortels, 0.80-0.90m wormgang zichtbaar.	1.00

	1.00-2.00m (0.94m)
2	Bruingele (10 YR 5/6) zeer homogene leem. 1 wortel en 1 streep O.M. rijk. Van-
	af 1.67m kalkhoudend. Op 1m90m klein steenfragment	2.00

	2.00-3.00 (1.00m)
3	Beige (10 YR 5/6) leem. Plaatselijk licht zandig. Vele kalkconcreties, op 2.67 
	silexje. Van 2.22 tot 2.60m vertikale structuur (syngenetisch vorst wigje?) met
	o.a. zand. Kalkhoudend	3.00

	3.00-4.00 (0.85m)
4	Beige (10 YR/6/6) leem. Benedenaan enkele zandlagen. Enkele silexfragmenten 
	en een stukje zandsteen op 3.19m. Kalkhoudend	3.37
5	Beigeachtig. Silexkeien in leem. Keien relatief groot, plat, afgerond met ruw op-
	pervlak. Leem kalkhoudend. Minder keien aan basis	3.49
6	Geelachtig, gelaagd in kleur (2.5 Y met hoge value en chroma) Kwartszand. Een 
	paar dunne kleilenjes. Licht glauconiethoudend	4.00

	4.00-5.00 (0.95m)
7	Bruinachtige kleuren, kwartszand, relatief grof, aan de basis licht kleihoudend 
	(klei heeft daar typische roestbruine kleur.) Enkele kleilaagjes in benedenste helft.
4.61	4.17-4.21
8	Bruine en grijze kleuren. Klei en zand, zowel gemengd als in lagen	5.00

	5.00-6.00m (1.00m)
9	Idem	5.03
10	Bruine en grijze kleuren. Klei met lagen en lenzen van zand en keien. Zand vnl.
	grof, silex keien van verschillende vorm en afmetingen. Plaatselijk glauconiet. 
	Enkele zwarte vlekken (O.M.?)	6.00

	6.00-7.00m (1.00m)
11	Idem met grote vorstverweerde (typisch) silex op 6.25	6.40
12	Grijze klei met roestvlekken. Wordt naar onder toe rijker aan glauconiet en aan 
	kleine (� 1cm) groene of roestbruine glauconiethoudende zandlensjes
		7.00

	7.00-8.00m (1.00m)
13	Grijze glauconiethoudende klei met roestvlekke, groene en roestkleurige zandige 
	lensjes, en enkele kleine ijzerconcreties. In de onderste 30cm worden de zandlens-
	jes schaarser.	8.00	7.85-7.90

	8.00-9.00m (1.00m)
14	Grijze glauconiethoudende klei met roestvlekken. Vanaf 8.25m wordt de klei te-
	rug rijker aan groene zandige lensjes. Op 8.46, 8.53 en 8.57m komen glauconiet-
	rijke banden voor	8.70
15	Grijze glauconiethoudende klei met bovenaan enkele roestkleurige concreties. 
	Zandiger niveau's komen dikwijls voor.	9.00

	9.00-10.00m (1.00m)
16	Grijze glauconiethoudende klei met roestvlekken	9.02
17	Grijze glauconiethoudende zandige klei met roestvlekken	9.09
18	Grijze glauconiethoudende klei met grijze zandlenzen en 
	roestvlekken	9.15
19	Grijsgroene zandige klei met roestvlekken en kleilensjes	9.50
20	Wit tot lichtgrijs kleiig zeer fijn zand. Rond 9.56 en in 9.63m kleiiger zones. Op 
	9.56m en 9.99m ijzerconcreties.	10.00

	10.00-11.00m (84cm)
21	Grijsgroen kleiig zeer fijn zand met een ijzeconcretie	10.21
22	Grijsgroene glauconiethoudende klei met zandige lensjes	10.27
23	Lichtgrijs zeer fijn zand met enkele roestvlekjes en enkele 
	donkere glauconiethoudende bandjes.	11.00
	11.00-11.50m (50cm)
24	Grijs zeer fijn zand; wordt naar beneden toe iet kleiiger. Er 
	komen enkele roestvlekken voor.	11.50

	11.00-12.00m (0.67m)
25	Beige. Grof zand, klei en keien. Klei soms in brokjes. Glau-
	coniethoudend. Soms kalkhoudend	11.47
26	Beige zand. Middelmatig grof, glauconiethoudend.
	Zichtbaar tot 11.67m	??

	12.00-13.00m (0.78m)
27	Grijs fijn zand met dunne roestkleurige bandjes. Zichtbaar
	vanaf 12.00m	12.52	12.40-12.45
28	Beige zand. Middelmatig grof, glauconiethoudend. Venige
	stukjes, bovengrens met kleiblokjes (brokjes) en enkele 
	keitjes	13.00

	13.00-13.50m (50cm)
29	Idem, benedengrens zoals bovengrens. Plaatselijk kalkhou-
	dend.	13.20
30	Grijs fijn zand met dunne roestkleurige bandjes. Venige
	vlekken.	13.50

	13.50-14.00m (0.00m)
31	Idem in plastiek zak	14.00	13.50-14.00

N.B.: vanaf nr 25 zijn de kernen weinig betrouwbaar.