Personal tools

You are here: Home / Virtual collections / Geology / Boreholes / 086W-086E / 086E0249 Gotegem / 086E0249 Gotegem description

086E0249 Gotegem description

text/plain 3040249.TXT — 5 KB

File contents

PL.NINOVE 86E249

Uitgevoerd te : Gotegem
bij : veld X = 122.583
      Y = 177.270
Door : Geolab
Datum : mei 1983
Topografische ligging opgetekend door Mr. Vanwichelen - juli 1983
Grondstalen verzameld door de opzichter - beschrijver : Liekens J.
Borlingsmethode : gestoken
Hoogte van het maaiveld : 63.815m

Volgnummer      Aard der grondlagen         Diepte m MONSTERS

   0.00 - 1.00m (0.95m)

1   Grijsbruine (7.5 YR 6/2) leem. Heumeus met enkele
   keitjes. Ap horizont.                0.21
2*  Geelbruin (7.5 YR 6/4) leem met kleine Om vlekken  0.80  0.40-0.45 3   Geelbruin (7.5 YR 6/4). Keien (gebroken silex)
   in leem                       0.93
4   Geelbruin (7,5 YR 6/4) vnl. hele keien van silex
   in zandige leem. Beneden minder (geen ?) keien.
   glauconiethoudend. Zcihtbaar tot 1.00m        ??

   1.00 - 2.00m (0.75m)

5   Bruin (7.5 YR 5/6) licht lemig zand.
   Glauconiethoudend. Zichtbaar vanaf 1.25m       1.38
6   Gemottelde (grijs en geelbruin gevlekt) kleiige
   leem met bovenaan silexkeien. Een bruin kleilensje  1.57
7   Bruine (7.5 YR 6/6) licht fijnzandige leem.
   Op 1.67 een platte silex               1.70
8   Grijze (5 YR 8/1) lichte klei, een beetje gemotteld  1.00
9   Gemotteld (grijs en lichtbruin gevlekt) middelmatig
   zand. Enkele lemiger plaatsen             1.93
10  Bruinachtig nvl. hele silexen in zand en leem.
   Keien van verschillende grootte            2.00

   2.00 - 3.00m (1.00m)

11  Grijs. Hele en gebroken silexen in zand.
   Glauconiethoudend.                  2.20
12  Grijs (5 YR 8/1) met bruine banden (7.5 YR 6/6).
   Zand. Basis (� 25cm) : enkele kleilensjes, fijnere
   gelaagdheid in kleur maar ook in textuur.
   Glauconiethoudend                   2.99
13  Wit grijs (10 YR 8/3) grof zand, kwartskorrels, met
   keien (silexen). Licht glauconiethoudend, enkele
   kleilenzen.                     +3.00

   3.00 - 4.00m (0.90m)

14  Idem maar rtoestkleurig (10 YR 8/8) en minder
   silexen van 3.26 tot 3.55m             3.77
15  Kleur verandert geleidelijk van grijs (10 YR 8/3)
   bovenaan naar bruin (10 YR 8/8) beneden. Middelmatig
   zand, beneden met silexkeien, dunne schuine
   kleilaagjes. Glauconiethoudend. Zichtbaar tot 3.93  ??

   4.00 - 5.00m (0.73m)

16  Zichtbaar vanaf 4.27m
   Bruinachtig van uitzicht, grijsachtige klei en
   bruin fijn zand. Volledig gevlekt, licht
   glauconiethoudend                  +5.00

   5.00 - 6.00m (0.90m)

17  idem                         5.14
18  Oranje met grijze vlekjes. Klei, licht
   glauconiethoudend, enkele Fe-Mn concreties.     5.32
19  Grijze klei, soms oranje of groen. Fijne horizontale
   laagjes of streepjes. Glauconiethoudend vnl beneden 5.99
20  Groenachtig lemig fijn zand. Zeer funne bruine
   laagjes. Plaatselijke kleirijk, soms kleilensjes  +6.00

   6.00 - 7.00m (0.90m)

21*  Idem, tot 7.00m zichtbaar              ?   6.25-6.30

   7.00 - 8.00m (0.90m)

22  Grijs fijn zand. roestkleurige banden.
   Vanaf 7.40m richtbaar                +8.00

   8.00 - 9.00m (0.90m)

23  Bovenaan grijs, beneden geelbruin fijn zand.
   Roestkleurige banden
                             +9.00

   9.00 - 10.00m (0.90m)

24  Geelbruin fijn zand, enkele kleilaagjes.
   Roestkleurige banden.                9.19
25*  Grijsgroenachtig, licht kleiig fijn zand.
   Dunne kleilaagjes vanaf 9.80m            +10.00 9.68-9.66

   10.00 - 11.00m (0.85m)

26  Grijsgroenachtig, licht kleiig fijn zand.
   Kleilagen vanaf 10.32m Benedengrens is 2cm grof
   bruin zand.                     10.00 9.62-9.66

   10.00 - 11.00m (0.85m)

26  Grijsgroenachtig, licht kleeig fijn zand.
   Kleilagen vanaf 10.32m Benedengrens is 2cm grof
   bruin zand.                     10.00
27  Bruingeel fijn zand. Gelaagdheid in kleur      +11.00

   11.00 - 12.00m (0.75m)

28*  Bovenaan bruingeel dans grisjachtig fijn zand.
   In grijsachtige Fe-Mn concentraties. Beneden echt
   bruine band                     12.00 11.40-11.45

   12.00 - 12.60m (0.60m)

29  Grijsachtig fijn zand. Fe-Mn concreties
   Grof kwartszand van 12.10m tot 12.15m van 12.55
   tot 12.60m                     +12.60

   12.60 - 13.30m (0.70m)

30  Groenachtig zand. Fe-Mn concretie op 13.00.
   Meerdere O.M. concentraties. CaC03 bolletjes op
   13.20m                       +13.30

   13.30 - 14.30m (0.75m)

31  Groen zand. Meerdere Fe-Mn concreties en O.M.
   concentraties. Beneden kleine oranje kleilaagjes  +14.30