Personal tools

You are here: Home / Virtual collections / Geology / Boreholes / 086W-086E / 086W0139 Briel / 086W0139 Briel Herzele boorbeschrijving

086W0139 Briel Herzele boorbeschrijving

text/plain 3030139.TXT — 3 KB

File contents

PL.HERZELE 86W


139

Uitgevoerd te : Briel
Bij : wegkant X = 117.530
       Y = 173.236
Door : Geolab
Datum : begin juli 1983

Topografische ligging opgetekend door Mr. Vanwichelen oktober 1983
Grondstalen verzameld door de opzichter - beschrijver
Boringsmethode : gestoken
Hoogte van het maaiveld : 74,324m

Volgnr.       Aard der grondlagen         Diepte m Monsters

   0.00 - 1.00m (1.00m)
1   Grijsbruine (10 YR 5/3) leem. Herwerkte toplaag
   Om rijk, venige plaatsen, dunne worteltjes,
   Fe-rijke streepjes. Ap horizont           0.28
2   Bruine (10 YR 5/4) leem, met lichte vlekken.
   Enkele worm- en wortelgangen. Enkele venige vlekken
   en OM rijke plaatsen. Enkele kleine kleilensjes en-
   laagjes                       +1.00

   1.00 - 2.00m (0.82m)
3   Volledig bruin en beige gevlekte leem. Meerdere
   kleilaagjes en -lensjes, Om rijke plaatsen, Fe-Mn
   concentraties                    +2.00

   2.00 - 3.00m (0.80m)
4   Idem maar met meer klei               2.58
5   Dunne bruine kleilagen en dunne beige leemlagen,
   horizontaal, parallel. Donkere puntjes       +3.00

   3.00 - 4.00m (0.70m)
6   Idem                         3.04
7   Bruinachtige (10 YR 5/6) leem, met enkele lichtere
   vlekjes en enkele donkerder kleine kleilensjes.
   Een paar Om rijke plaatsjes. Aan 3.65m dunne
   gelaagdheid van leem en klei            +4.00

   4.00 - 5.00m (0.58m)
8*  Bruinachtige (10 YR 5/6) leem met twee grote
   grijze vlekken en enkele kleine donkere
   kleilensjes. Fe- Mn concentraties en P.M. rijke
   plaatsen                       4.00 4.24-4.27
9   Bruingele (10 YR 6/8) leem met verspeid silexkeien  4.55
10  Bruingeel (7,5 YR 5/8) grof kwartszand. Met keien
   en een gekleure fijne fractie            +5.00

   5.00 - 5.50m (0.50m)
11  Idem. Maar zonder keien en roestbruin (5 YR 5/8)
   vanaf 5,26. Kleilens (flaser ?) op 5.43m      +5.50

   5.50 - 6.00m (0.47m)
12  Idem. Nuzonder keien en (10 YR 5/8)
   van 5.64 tot 5.84                  5.98
13  Geelgroen (5 Y 6/6) fijn zand            +6.00

   6.00 - 7.00m (0.94m)
14  Veelkleurig fijn zand. Meerdere dunne kleilaagjes
   in de vobenste helft. Enkele laagjes grof zand
   (beneden vertikale "band" van grof zand).
   Rond 6.35 - 7.00 lemige laag. Tot 6.50m schuine
   parallele gelaagdhdie

   7.00 - 8.00m (0.86m)
15*  Grijs tot 7.40m dan geleidelijk roestbruin tot
   7.66m verder weer grijs. Fijn zand met enkele kleine
   kleilensjes. Van 7.64 tot 7.69m sterk kleiig, tot
   1.83m licht kleiig. Dieper bijmenging van grove
   kwartskorrels zichtbaar tot 8.00m          ??  7.24-7.27

   0.00 - 9.00m (0.75m)
16  Zichtbaar vanaf 8.25m:
   Perfect homogeen licht beige fijn zand. Licht
   glauconiethoudend                  8.36
17  Beigeachtig. Keien (vnl. afgeronde en of platte
   silexen klei en een weinig licht glauconiethoudend
   zand. Aan boven en onder grens grof kwartszand    8.53
18  Groenachtig glauconietrijk zand. Bruingele
   kleilaagjes aan 8.68m. Grijzig beneden       +9.00

   9.00 - 9.20m (0.20m)
19  Idem met bruine, silexen bevattende, schuine
   kleilaag van � 2cm op � 9.08m. Diepte 2cm bijna
   wit. Grijzig bovenaan.               +9.20