Personal tools

You are here: Home / Virtual collections / Geology / Boreholes / 086W-086E / 086W0164A Herzele / 086W0164A Herzele

086W0164A Herzele

text/plain 3030164A.TXT — 4 KB

File contents

               Topografische kaart :30/3 - Herzele         

 Archief : BGD     Nummer :0164      Volgnr : 1  Project : 86w      

 LIGGING : 

 X-coord.: 119145.83        	Origine XY: Universiteit Gent
 Y-coord.: 172329.70        	Methode XY: van topokaart - gedigitaliseerd
 Maaiveld: 80.000         	Origine maaiveld: Belg. Geol. Dienst-Brussel
 Methode maaiveld: onbekend - doss

 ALGEMENE GEGEVENS : 

 Aard: mechanische boring     	Datum: 1985/05/ 
 Meth.boring: spoelboring     	Diepte:   88.00
 Doel: onbekend
 Firma: Smet-Dessel
 Opdrachtgever:                     
 ______________________________________________________________________________

             Lithologische beschrijving
 Auteur:Boormeester
 Datum:<  / / 


 Van  Tot  peilbas Beschrijving

  0.00 	15.00 	65.00 	grijsgroen fijn sterk kleiig glauconietrijk zand (of
             		zandige klei)
 15.00 	16.00 	64.00 	grijsgroen fijn kleihoudend zand, glauconiethoudend met
             		brokjes donkergrijze klei
 16.00 	26.00 	54.00 	grijsgroen kleiig fijn glauconiethoudend zand, geen
             		kalk, vanaf 20 zwak kalkhoudend, vanaf 24 hoofdzakelijk
             		klei, kalkhoudend met sporen van schelpengruis
 26.00 	30.00 	50.00 	grijsgroen glauconietrijk fijn (tot tamelijk fijn) zand
             		met kleibrokken en fijn schelpgruis
 30.00 	31.00 	49.00 	zelfde zand, los weinig klei + fijn schelpengruis
 31.00 	38.00 	42.00 	terug kleiig zand, fijn schelpgruis, vanaf 35
             		kalkhoudend
 38.00 	44.00 	36.00 	grijze klei met grijsgroen zand en schelpgruis
 44.00 	45.00 	35.00 	blekere grijze vette klei, geen kalk (of slechts
             		sporen)
 45.00 	46.00 	34.00 	grijsgroen zeer fijn zand, silthoudend met kleilensjes
             		fijn glauconiethoudend, talrijke Nummulites
 46.00 	49.00 	31.00 	idem, overwegend grijze klei, veel Nummulites
 49.00 	53.00 	27.00 	bruingrijze en grijsgroene siltige klei, weinig sporen
             		van schelpen, vanf 51 kalkhoudend en geen schelpgruis
 53.00 	54.00 	26.00 	donkergrijze vaste klei, sporen van kalk
 54.00 	58.00 	22.00 	terug bruine siltige klei en heel fijn zand, zwak
             		kalkhoudend
 58.00 	59.00 	21.00 	bruine siltige klei en fijn zand, veel Nummulites,
             		enkele heel broze schelpen en talrijke grovere
             		glauconietkorrels
 59.00 	68.00 	12.00 	bruine siltige klei en heel fijn zand, enkele zeldzame
             		Nummulites, kalkhoudend
 68.00 	70.00 	10.00 	idem, overwegend heel fijn sterk kleiig en siltig zand,
             		kalkhoudend
 70.00 	72.00 	8.00  	idem, overwegend bruingrijze siltige klei, + Nummulites
 72.00 	74.00 	6.00  	idem, overwegend sterk kleiig zand
 74.00 	76.00 	4.00  	idem, siltige klei en fijn zand+Nummuliten
 76.00 	77.00 	3.00  	idem siltige klei met Nummuliten
 77.00 	78.00 	2.00  	idem, overwegend fijn siltig zand, kalkrijk
 78.00 	84.00 	-4.00 	idem, fijne zandige en siltige klei, met enkele
             		Nummuliten
 84.00 	88.00 	-8.00 	grijze en lichtgroene plastische klei, slects sporen
             		van kalk
 ______________________________________________________________________________

             Formele stratigrafische interpretatie
 Auteur:Van Lancker Vera
 Instituut:Onbekend
 Datum:1994/07/00 

 Van  Tot  peilbas Strat1    Strat2

  0.00  38.00  42.00 	Tt   	T  	Tt 

 38.00  45.00  35.00 	KoAa  	T  	KoAa
 45.00  84.00  -4.00 	KoMo  	T  	KoMo
 84.00  88.00  -8.00 	KoSm  	T  	KoSm
 ______________________________________________________________________________